Den Norske Turistforening

Går fra Tjøme til Oslo for å utforske strandsonen

Del

En gruppe fra DNT ung skal gå og padle fra Verdens ende, via Horten og Moss til Oslo for å undersøke allmenhetens tilgang og vise fram friluftsliv langs kysten.

DNT ung på tur for å utforske muligheter og hindringer i strandsonen. FOTO: Stian Opsahl.
DNT ung på tur for å utforske muligheter og hindringer i strandsonen. FOTO: Stian Opsahl.

Strandsonen er viktig for friluftsliv, rekreasjon og naturmangfold langs kysten. Et nasjonalt forbud begrenser bygging i et 100-meters belte langs strandsonen, men i mange deler av landet er slike områder likevel bygget ned og privatisert. Langs Oslofjorden er for eksempel bare 40 prosent av strandsonen tilgjengelig for allmennheten.

En av grunnene er at kommunene har mulighet til å gjøre unntak fra hundremetersregelen, enten gjennom at de vedtar planer som tiltaler bygging i strandsonen, eller gir enkeltpersoner lov til å bygge.

Fra torsdag 26. til mandag 30. mai går og padler en gruppe fra DNT ung langs kysten for å belyse utfordringer i strandsonen. Turen er i gang! 

 Vi skal først og fremst ut på tur! Det er så mange fine turer og muligheter for friluftsliv langs kysten som vi ønsker å vise fram! Dessverre finnes det mange hindringer også, som gjerder, avvisende skilt, møbler og bygninger. Det hindrer folk fra å ferdes fritt i strandsonen og det vil vi også fortelle om, sier Vegard Bjerkelund i DNT ung.

Gjennom de fire dagene på tur vil de formidle gjennom sosiale medier og møter underveis på turen. De går fra Færder til Horten, og deretter fra Moss til Breivoll innerst i Bunnefjorden (Oslofjorden). Derfra skal de padle inn til Oslo sentrum.

Følg turen på DNT ungs Instagram-konto

Med på turen er:

Bassam Alajaam fra Trondheim
Trym Løken fra Nødland
Selma Carmina Blanco fra Landeråen
Stian Opsahl fra Oslo
Vegard Bjerkelund fra Horten.

Vil grunnlovsfeste allemannsretten

DNT ung, som er ungdomsorganisasjonen i Den Norske Turistforening, avholdt sitt landsmøte i mai. Landsmøtet vedtok en resolusjon som ber stortingspolitikerne om å grunnlovsfeste allemannsretten.

En grunnlovsendring krever 2/3 flertall i to ulike stortingsperioder. I forrige stortingsperiode stemte et flertall for grunnlovsfesting, og DNT ung oppfordrer nå et samlet Storting til å sikre at allemannsretten endelig grunnlovsfestes i denne stortingsperioden.

– Jeg tror vi undervurderer hvor stor trusselen mot den norske friluftstradisjonen kan bli i årene som kommer. For det første får vi stadig mindre natur. Det bygges ned i høyt tempo, og de sammenhengende naturområdene blir færre og færre. For det andre blir allemannsretten stadig oftere utfordret. Vi ser begrensninger på telting, ulovlige stengsler i strandsonen og betaling for inngang, sier Anna Nes, leder i DNT ung.

Les mer om forslaget her

Nøkkelord

Kontakter

DNTs pressetelefon

Åpen også kveld og helg (ikke sms)

Tel:48450526

Bilder

DNT ung på tur for å utforske muligheter og hindringer i strandsonen. FOTO: Stian Opsahl.
DNT ung på tur for å utforske muligheter og hindringer i strandsonen. FOTO: Stian Opsahl.
Last ned bilde
Turen startet ved Verdens ende! FOTO: Stian Opsahl.
Turen startet ved Verdens ende! FOTO: Stian Opsahl.
Last ned bilde
Kysstier er et fint og populært tilbud. FOTO: Stian Opsahl.
Kysstier er et fint og populært tilbud. FOTO: Stian Opsahl.
Last ned bilde

Om Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening
Youngstorget 1
0181 Oslo

Den Norske Turistforening er et forbund av 57 selvstendige medlemsforeninger med tilknyttede lokallag. Det er DNTs medlemsforeninger som driver hytter, merker stier og arrangerer turer.  DNT sentralt (administrasjon og landsstyre) skal legge til rette for at medlemsforeningene får utført sine oppgaver.