Mattilsynet

Funn per 3. tertial 2021 i Mattilsynets tilsynskampanje svin

Del

Det er gjennomført 342 tilsyn i «Nasjonal tilsynskampanje om velferd for svin 2021–2022» per 3. tertial 2021. I 47 % av dyreholdene er det ikke funnet brudd på regelverket. I 53 % av dyreholdene er det funnet ett eller flere brudd på regelverket.

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet

Rapporten viser hva Mattilsynet har funnet etter at litt over halvparten av tilsynene i kampanjen er gjennomført.

– Så langt i kampanjen har vi møtt mange bønder som driver på en god måte, og vi har hatt god dialog med grisebønder over hele landet, sier Torunn Knævelsrud, leder for seksjon dyrevelferd i Mattilsynet. 

– Vi er likevel bekymret for at vi finner brudd på regelverket i over halvpartene av tilsynene. Men heldigvis har vi få funn som er så alvorlige at det har vært nødvendig å bruke våre mest inngripende virkemidler, sier Knævelsrud.

Det er viktig å understreke at dette er funnene så langt i kampanjen. Det er først når vi har gjennomført alle de 600 planlagte tilsynene, at vi vil kunne si noe mer detaljert om tilstanden i norsk svineproduksjon.

– Vi håper funnene så langt og veiledningen vi gir på tilsyn, vil gi næringen og bøndene kunnskap og innsikt som kan bidra til å sikre god dyrevelferd i alle norske grisefjøs, sier Knævelsrud.

Flest funn knyttet til rotemateriale, strø og syke og skadde dyr

Mattilsynet har så langt funnet flest brudd på regelverket knyttet til rotemateriale og strø. Slike brudd har vi funnet i henholdsvis 32 og 25 prosent av besetningene vi har vært på tilsyn hos. Det kan innebære alt fra at grisene har litt for lite rotemateriale og/eller strø, til totalt fravær av dette.

– Nok strø er nødvendig for at grisene skal ha tørre og bekvemme liggeplasser. God dyrevelferd forutsetter også at grisene har mulighet til å utøve naturlig atferd selv om de lever innendørs i binger. Derfor er det viktig at bonden bruker nok og riktig rotemateriale til dyrene, sier Knævelsrud.

Så langt i kampanjen har Mattilsynet funnet brudd på regelverket knyttet til behandling av syke og skadde dyr i 24 prosent av besetningene.

– Dette kan omfatte alt fra at bonden har for dårlige rutiner for håndtering av syke og skadde dyr, at slike dyr ikke er plassert i en egen sykebinge, og til at griser med alvorlig sykdom, sår og skader ikke er blitt avlivet eller fått nødvendig behandling av veterinær, forteller Knævelsrud.

Om kampanjen

I løpet av 2021 og 2022 skal Mattilsynet gjennomføre totalt 600 tilsyn i denne tilsynskampanjen. Besetningene som får tilsyn, er et tilfeldig utvalg av norske svineprodusenter, og det er Veterinærinstituttet som har gjort utvalget. Et tilfeldig utvalg skal gi et så korrekt og helhetlig bilde av tilstanden i norsk svineproduksjon som mulig.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Bilder

Illustrasjonsfoto: Mattilsynet
Illustrasjonsfoto: Mattilsynet
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom