Lundin Norway

Funn i 6 av 7 prospekter i Barentshavet

Del

Barentshavet blir det desidert viktigste området for petroleumsnæringen i Norge i framtida. Det mener letesjef i Lundin Norway, Halvor Jahre. -Vi har hittil boret letebrønner i sju prospekter i Barentshavet, og i seks av disse har vi gjort funn. Det gjør oss svært optimistiske.

Administrerende direktør Kristin Færøvik og letesjef Halvor Jahre ombord på boreriggen Leiv Eiriksson i Barentshavet
Administrerende direktør Kristin Færøvik og letesjef Halvor Jahre ombord på boreriggen Leiv Eiriksson i Barentshavet

Oljedirektoratets prognoser viser at størsteparten av de uoppdagete petroleumsressursene på norsk sokkel ventes å være i Barentshavet. De må bare finnes først. Og det er nettopp det Halvor Jahre og hans team av letefolk er godt i gang med. Men det er en rekke koder som må knekkes for å lykkes.

-Det handler om å legge et puslespill av små biter informasjon, sier Jahre. -Noen biter får vi fra seismiske undersøkelser, andre biter er informasjon hentet fra havbunnen eller fra geologiske strukturer på land. Og selvsagt mye verdifull informasjon fra brønner som er boret.

Og bitene har begynt å falle på plass. Lundin Norway har hittil boret letebrønner i sju ulike prospekter i Barentshavet. Og funnet olje og gass i seks av disse.

-Normalt er om lag to av tre letebrønner tørre. Så at vi har gjort funn i seks av sju prospekter må kunne kalles en letesuksess, sier Halvor Jahre.

Blant disse er Gohta og Alta som Lundin er i gang med å modne fram til en potensiell utbygging. Og ikke langt fra disse funnene traff selskapet tidligere i år også blink med letebrønn i Filicudi-prospektet der det ble funnet olje.

-Men vi har fortsatt mange nøtter igjen å knekke. Vi vil helst finne olje i brønnene våre, men hittil har også en god del vært gass som ofte ikke vil være lønnsom å produsere. Hver dag skjønner vi litt mer av hvordan hydrokarbonene har beveget seg i undergrunnen og hvor det er sjanse for at de har samlet seg i reservoarer. Vi er svært optimistiske for framtiden i Barentshavets, sier Halvor Jahre.

Ringvirkninger i nord
Beregninger viser at Lundins leteaktivitet i Barentshavet gir ringvirkninger også på land i Nord-Norge. De 13 lete- og avgrensningsbrønnene selskapet har boret hittil har gitt en verdiskapning på om lag 400 millioner kroner, eller rundt 250 årsverk. I all hovedsak er dette verdiskapning i Finnmark.

Men de største og mest varige ringvirkningene for landsdelen vil komme når flere felt blir bygget ut, forteller administrerende direktør Kristin Færøvik.

-Når et felt settes i produksjon genererer det behov for tjenester til driften offshore, til basetjenester og logistikk både med båt og helikopter. Erfaringer fra tidligere utbygginger viser at disse ringvirkningene kan gi flere hundre arbeidsplasser for hvert felt, sier Færøvik. -Men som våre tall viser, gir også leteaktivitet et ikke uvesentlig bidrag til verdiskapning i regionen.

Kontinuerlig leting
Lundin har ledet an i leteaktiviteten i Barentshavet de siste årene. I fjor kontraherte vi en vinterisert rigg, Leiv Eiriksson, slik at leteaktiviteten kan pågå også i vinterhalvåret.

-Vi har en rekke spennende prospekter som vi ønsker å utforske. Både i området på og rundt Lopphøgda, men også i andre deler av Barentshavet, sier letesjef Halvor Jahre.

-Slik det ser ut nå vil vi drive kontinuerlig leteaktivitet i nord i overskuelig framtid. For å holde takten oppe i letearbeidet er vi nå ute i markedet for å sikre oss enda en rigg som skal benyttes i Barentshavet i 2018.

Lundin Norway sine funn i Barentshavet

  • Skalle (2011)
  • Gohta (2013)
  • Alta (2014)
  • Ørnen (2015)
  • Neiden (2016)
  • Filicudi (2017)

Kontakter

Bilder

Administrerende direktør Kristin Færøvik og letesjef Halvor Jahre ombord på boreriggen Leiv Eiriksson i Barentshavet
Administrerende direktør Kristin Færøvik og letesjef Halvor Jahre ombord på boreriggen Leiv Eiriksson i Barentshavet
Last ned bilde
Administrerende direktør i Lundin Norway Kristin Færøvik ombord på boreriggen Leiv Eiriksson i Barentshavet
Administrerende direktør i Lundin Norway Kristin Færøvik ombord på boreriggen Leiv Eiriksson i Barentshavet
Last ned bilde
Lundin Norway har gjort funn i seks av de sju prospektene de har boret i Barentshavet. Disse er Skalle (2011), Gohta (2013), Alta (2014), Ørnen (2015), Neiden (2016) og Filicudi (2017).
Lundin Norway har gjort funn i seks av de sju prospektene de har boret i Barentshavet. Disse er Skalle (2011), Gohta (2013), Alta (2014), Ørnen (2015), Neiden (2016) og Filicudi (2017).
Last ned bilde

Om Lundin Norway

Lundin Norway
Lundin Norway
Strandveien 4
1366 Lysaker

+47 67 00 20 00http://lundin-norway.no/

Lundin Norway AS ble etablert i 2004 med norsk ledelse og norske ansatte for å drive olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Lundin Norway er et heleid datterselskap av det børsnoterte selskapet Lundin Petroleum (LUPE). Lundin Norway står for åpenhet, tillit, ærlighet og mangfold. Vi er i dag over 300 fast ansatte medarbeidere som jobber i fleksible, tverrfaglige prosjektteam som har godt eierskap til felles mål og utfordringer. Lundin Norway har opparbeidet seg en betydelig portefølje på norsk sokkel siden 2004 og har i dag omentrent 60 lisenser, hvorav halvparten er operatørskap. Vi har fortsatt en meget ambisiøs utforskningsstrategi.

Følg saker fra Lundin Norway

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Lundin Norway på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Lundin Norway

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom