Mattilsynet

Funn av ulovlig plantevernmiddel i sesamfrø fra India

Del

Mattilsynet er varslet om at sesamfrø fra India kan være forurenset av plantevernmiddelet etylenoksid. Produktene er distribuert i Norge og flere andre EU-land.

Det er funnet det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid i et parti sesamfrø fra India (Illustrasjonnsfoto: Scanpix).
Det er funnet det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid i et parti sesamfrø fra India (Illustrasjonnsfoto: Scanpix).

-Etylenoksid er antatt å være kreftfremkallende og stoffet skal ikke være til stede i mat og fôr som omsettes. Etylenoksid representerer ikke en akutt helsefare, men kan være skadelig ved inntak over tid, sier seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet.  

Det var belgiske myndigheter som har varslet resten av EU og Mattilsynet om at det har blitt funnet høye verdier av etylenoksid i ett parti med sesamfrø importert fra India. Noe av dette er importert til Norge.   

Mattilsynet har varslet virksomheter som er involvert. Virksomhetene arbeider med å spore produktene og vil trekke/tilbakekalle aktuelle produkter fra markedet. Produkter som tilbakekalles/trekkes fra markedet skal destrueres. 

Sesamfrø blir brukt i ulike produkter. Det arbeides med å finne ut i hvilke produkter hvor forurensede sesamfrø kan være brukt, og Mattilsynet samarbeider med virksomhetene og EU om dette.  

I dette tilfellet er etylenoksid blitt brukt for å hemme vekst av Salmonella under lagring av sesamfrø i India. I EU/EØS er bruk av etylenoksid forbudt, og det er satt lave grenseverdi for å sikre at stoffet ikke finnes i mat som omsettes. Funnene av etylenoksid i det aktuelle paritet er langt over grenseverdien. EU/EØS jobber videre med å få på plass strengere kontroll av sesamfrø fra India.   

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Det er funnet det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid i et parti sesamfrø fra India (Illustrasjonnsfoto: Scanpix).
Det er funnet det ulovlige plantevernmiddelet etylenoksid i et parti sesamfrø fra India (Illustrasjonnsfoto: Scanpix).
Last ned bilde
Seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)
Seksjonssjef Marie Louise Wiborg i Mattilsynet (Foto: Mattilsynet)
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

Nytt funn av fugleinfluensa hos en villfugl i Rogaland 2.12.2020 14:16:01 CETPressemelding

Det er funnet et nytt tilfelle av fugleinfluensa hos en kortnebbgås. Totalt er det nå funnet to viltlevende fugler med fugleinfluensa i Rogaland. -Vi er ikke overrasket, og forventer å finne flere tilfeller fremover. Vi minner om at fugleinfluensa først og fremst utgjør en risiko for fugler da den er svært smittsom mellom fugler. Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet

Lav til moderat risiko for fugleinfluensa i Norge, viktig å varsle om døde fugler19.11.2020 10:37:43 CETPressemelding

Høsttrekket av fugler er i gang, og med det kommer smitterisikoen for fugleinfluensa. Risikoen i Norge regnes som lav til moderat, men det er allikevel viktig å ha øynene med seg. Hvis du kommer over døde fugler av visse risikoarter, er det viktig at du varsler Mattilsynet. Fugleinfluensa er først og fremst en risiko for fugler og ikke mennesker, risiko for smitte til mennesker vurderes som svært lav.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom