Mattilsynet

Funn av plantevernmiddelrester i næringsmidler er stabilt og lavt

Del

Innholdet av plantevernmiddelrester i matvarer er lavt. Det viser Mattilsynets overvåkning av plantevernmiddelrester i næringsmidler i 2020. Restinnhold over grenseverdiene ble kun funnet i 2.4 prosent av prøvene. Norske produkter inneholder gjennomgående færre plantevernmiddelrester enn produkter fra andre land.

Det er få overskridelser av grenseverdiene for plantevernmidler i norske næringsmidler.
(Illustrasjonsfoto: Erling Fløistad, NIBIO).
Det er få overskridelser av grenseverdiene for plantevernmidler i norske næringsmidler. (Illustrasjonsfoto: Erling Fløistad, NIBIO).

Mattilsynet utfører i samarbeid med NIBIO årlig offentlig kontroll av plantevernmiddelrester i næringsmidler. I 2020 ble det analysert 1107 prøver av ferske, fryste eller bearbeidede matvarer i overvåkingsprogrammet. I tillegg ble det analysert 167 prøver av økologiske produkter. Varene var både norske, fra EU-området, og fra andre land. Valg av matvarer i det nasjonale overvåkingsprogrammet er hovedsakelig konsentrert om mat som er viktig i det norske kostholdet.

Analyseresultatene for 2020 viste at norsk mat inneholder gjennomgående færre plantevernmiddelrester enn næringsmidler fra andre land. 68 prosent av de norske prøvene inneholdt ingen plantevernmiddelrester, mot 41 prosent for prøver fra EU/EØS og 45 prosent for prøver fra tredjeland. 

-Våre overvåkingsprogrammer av plantevernmiddelrester i næringsmidler bekrefter den gode situasjonen vi har for produksjonen av frukt og grønnsaker i Norge. Også for utenlandske produkter kan vi slå fast at det er få funn av plantevernmiddelrester over grenseverdiene, sier seniorrådgiver Hanne Marit Gran i Mattilsynet.

Soppmidlene fludioksonil og boskalid ble påvist flest ganger. Totalt ble det påvist rester av 132 ulike stoffer.

Det ble påvist rester av plantevernmidler over grenseverdi i 27 prøver (2,4 %). Av disse ble 17 prøver (1,5 %) betegnet som overskridelser. To av disse var av norske produkter, en prøve av stangselleri og en prøve av kruspersille.  For varer fra EU/EØS var det overskridelse i en prøve av pærer og en prøve av sharon-frukt. De resterende 13 prøvene med overskridelser (tørkede bønner, klementiner, pasjonsfrukt, ris, te, timian og tomat) var importerte produkter fra tredjeland.

Andel prøver med funn over grenseverdi i 2020 er på samme nivå som i 2018 og 2019. Forskjellene fra år til år anses som normalt blant annet som følge av at det er årlige variasjoner i hvilke prøver som tas ut..

Det ble påvist rester av flere enn ett plantevernmiddel i 32 % av prøvene. I én prøve av rosiner fra Tyrkia ble det funnet rester av 15 ulike stoffer, men ingen av funnene var over grenseverdi. Av norske produkter var det en prøve av jordbær og en prøve av kirsebær med rester av åtte ulike stoffer i samme prøve. Ingen av prøvene hadde funn over grenseverdi.

En del av overvåkningsprogrammet har uttak av prøver som er felles for EU/EØS området, og er et rullerende treårig overvåkingsprogram. Det vil si at prøveuttaket i 2020 var tilsvarende prøveuttaket for 2017. For tørkede bønner og ris ble det påvist en økning i antall funn av plantevernmidler. Det ble ikke funnet merkbare endringer for de andre vareslagene. Det er derfor interessant å følge ris og tørkede bønner nærmere i årene fremover.

Det ble analysert 22 prøver av barnemat. Det ble ikke påvist rester av plantevernmidler i disse prøvene.

Det ble analysert 167 prøver av økologiske produkter i 2020. Det ble påvist rester av plantevernmidler som ikke er tillatt å bruke i økologisk produksjon i to av de økologiske prøvene. Stoffene som ble påvist var 2-fenylfenol i banan fra Ecuador og klorprofam i potet fra Italia.

Høsten 2020 ble det kreftfremkallende stoffet etylenoksid påvist i sesamfrø fra India. Etylenoksid er ikke tillatt å bruke i matproduksjon i Norge og EU, og førte til at store mengder sesamfrø, og produkter hvor sesamfrø var brukt, ble trukket fra markedet. Hendelsen viste at feil i produksjon av råvarer i et eksportland får store konsekvenser, som igjen synliggjør viktigheten av god internkontroll med råvarer som går inn i matproduksjonen.

FAKTASAK:
Nasjonale myndigheter er opptatt av å redusere risikoen ved bruk av plantevernmidler. Samtidig er plantevernmidler et viktig hjelpemiddel for landbruket for å kunne produsere mat av god kvalitet og opprettholde lønnsom produksjon Når man bruker et plantevernmiddel under dyrking, vil det være naturlig å finne igjen rester av dette plantevernmiddelet i produktet. For å begrense omfanget og faren ved å bruke plantevernmiddel, er det satt et høyeste tillatte nivå av plantevernmiddelrester i næringsmidler (grenseverdi/MRL) for et plantevernmiddel i ulike produkter.

Kontakter

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Det er få overskridelser av grenseverdiene for plantevernmidler i norske næringsmidler.
(Illustrasjonsfoto: Erling Fløistad, NIBIO).
Det er få overskridelser av grenseverdiene for plantevernmidler i norske næringsmidler. (Illustrasjonsfoto: Erling Fløistad, NIBIO).
Last ned bilde

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september3.9.2021 11:41:24 CEST | Pressemelding

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har vi hatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom