Mattilsynet

Funn av kolistinresistente bakterier

Del

Det er for første gang i Norge påvist funnet E. coli-bakterier resistente mot antibiotikumet kolistin. Bakteriene ble funnet i scampi importert fra Bangladesh og i frossent, rått hundefôr importert fra Storbritannia.

På oppdrag fra Mattilsynet undersøker Veterinærinstituttet forekomsten av antibiotikaresistens i vanlige bakterier i fôr, dyr og mat, gjennom overvåkingsprogrammet NORM-VET. Alle resultatene oppsummeres i NORM-VET-rapporten som publiseres hver høst, se 2015-rapporten her.

Kolistin er et antibiotikum som benyttes til å behandle infeksjoner forårsaket av multiresistente mikrober hos mennesker. I mange land brukes dette også til matproduserende dyr, noe som ikke er tillatt i Norge.

Når kolistinresistens med dette genet påvises i Norge, viser det at blant annet import av matvarer og stor reisevirksomhet øker risikoen for å finne slike antibiotikaresistente bakterier også her til lands. Det påviste genet er ekstra uønsket fordi det kan overføres til andre beslektede bakterier. Det er likevel grunn til å understreke at vi i Norge har en mer gunstig resistens-situasjon enn omtrent alle andre land.

Alle typer E. coli dør under vanlig varmebehandling, som for eksempel steking. Vanlig, god kjøkkenhygiene er det viktigste tiltaket mot alle slags bakterier i mat. Det finnes alltid en risiko for at rått kjøtt og rå scampi kan inneholde bakterier eller andre smittestoffer, og det er derfor viktig å håndtere det på en slik måte at du unngår å bli smittet.

Råd om god kjøkkenhygiene finner du på Matportalen.

Rått hundefôr kan alltid utgjøre en fare for bakteriesmitte.

Hovedårsaken til antibiotikaresistens er stort forbruk av antibiotika. Norge er et av landene i verden som bruker minst antibiotika i matproduksjon, men har handlingsplaner for ytterligere reduksjon av forbruket både til mennesker og dyr. Forebyggende bruk av antibiotika til matproduserende dyr er ikke tillatt i Norge. For å bevare den gode situasjonen vi har i landbruket, kreves koordinert innsats fra myndigheter, næring og forskningsmiljøer, spesielt i en situasjon hvor problemet med antibiotikaresistens vokser i andre land.

Les Veterinærinstituttets melding her.

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Mattilsynet opphever portforbudet for fjørfe og andre fugler i fangenskap fra 3. september3.9.2021 11:41:24 CEST | Pressemelding

Høypatogen fugleinfluensa ble for første gang påvist i Norge i november 2020. Siden det har vi hatt strenge smitteverntiltak for å hindre smitte fra ville til tamme fugler. Det er ikke påvist tilfeller av fugleinfluensa i Norge siden 29. juli. Det betyr at vi nå kan lette på portforbudet og noen andre tiltak som vi innførte 2. juli for 37 kommuner i fylkene Vestfold og Telemark og Viken sier Anne Marie Jahr, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet. Portforbudet for fjørfe i disse kommunene blir opphevet 3. september.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom