Sparebanken Vest

Full sommer i Vestlandsøkonomien!

Del

Positive tilbakemeldinger fra bedrifter på Vestlandet gir den største oppgangen i resultatindeksen i Vestlandsindeksens historie, og konserndirektør Ragnhild Janbu Fresvik i Sparebanken Vest synes det er gledelig at underindeks for investeringer når sitt høyeste nivå siden første kvartal 2013.

Faksmile forside Vestlandsindeks 2 - 2018
Faksmile forside Vestlandsindeks 2 - 2018

Vestlandsindeks 2/18 er en undersøkelse blant 700 bedriftsledere på Vestlandet utarbeidet av Sparebanken Vest i samarbeid med Respons Analyse. Indeksen går fra 0 til 100. Et tall over 50 indikerer et positivt syn på den økonomiske situasjonen og utviklingen, mens et tall under 50 indikerer pessimisme. For andre kvartal 2018 viser Vestlandsindeks en resultatindeks på 64 og en forventningsindeks på 68,2. Tilsvarende tall for andre kvartal 2017 var henholdsvis 60,9 og 62,3.

Oppgangen i resultatindeksen er bred, og viser seg på tvers av næringsgrupper. Særlig positivt er bidraget fra bygg- og anleggsnæringen, og petroleumsrelaterte virksomheter. Forventningsindeksen fortsetter den positive utviklingen fra de to foregående kvartaler, og det er dermed ingenting som tyder på at veksten på Vestlandet vil avta med det første.

-          Økt vekst ute, sammen med stigende oljepris og svak krone bidrar til å skape mer aktivitet her på Vestlandet. Den økende etterspørselen gjør at stadig flere bedrifter nå melder om kapasitetsutfordringer og vi er trolig nær full sysselsetting på Vestlandet, sier konserndirektør i Sparebanken Vest Ragnhild Janbu Fresvik.

-          I kombinasjon med økende lønnsomhet og gode framtidsutsikter har investeringslysten også kommet tilbake, og legger med det grunnlaget for videre vekst for vestlandsbedriftene. Men trusselen om økte tollbarrierer skaper også en frykt blant Vestlandske eksportbedrifter. Det er særlig bedrifter som eksporterer til USA og Asia som opplever økt usikkerhet, sier Fresvik.

AKTIVITETEN I OLJENÆRINGEN SMITTER OVER TIL ANDRE NÆRINGER

Økt aktivitet i petroleumsbransjen ser ut til å smitte over til andre bransjer. Bedrifter med mer enn 50 prosent av omsetningen knyttet til olje- og gassrelatert virksomhet har nå den høyeste resultatindeksen siden andre kvartal 2014. Da lå oljeprisen fremdeles på 110 dollar fatet. Den norske kronen har holdt seg svak og gir medvind til eksportnæringene.

-          Det er svært gledelig at de gode resultatene viser seg på tvers av vestlandsøkonomien, og nær sagt alle næringer bidrar positivt. Det smitter over til investeringsviljen til bedriftene. Selv om det er særlig bedrifter som retter seg inn mot olje og gass som har økt investeringene er det tydelig at veksten i Vestlandsøkonomien nå er robust. Det ser vi igjen i kredittveksten også, sier Ragnhild Janbu Fresvik.

ØKTE HANDELSBARRIERER ER EN TRUSSEL. 

Vestlandsindeks2/18 viser at trusselen om økte tollbarrierer skaper en frykt blant Vestlandske eksportbedrifter ved at over 20 prosent svarer at dette vil skape store utfordringer. Det er særlig bedrifter som eksporterer til USA og Asia som opplever økt usikkerhet ved at nesten halvparten av bedriftene som eksporterer til USA eller Asia venter store økonomiske utfordringer dersom det oppstår økte tollbarrierer. 

-          Økte tollbarrierer mellom USA på den ene siden og Canada, Mexico og EU på den andre siden kan bidra til å dempe veksten i verdensøkonomien. Vestlandet står for nesten halvparten av vareeksporten fra Norge. Det har tjent oss vel, men i slike situasjoner gjør det oss også sårbare. Akkurat nå får vi god drahjelp fra økt fart i verdensøkonomien, men økt proteksjonisme kan skape usikkerhet, sier Ragnhild Janbu Fresvik.

 Andre interessante funn i undersøkelsen:

  • 23 % av bedriftslederne melder at en renteoppgang på 5 % il skape problemer for bedriften. Tilsvarende tall fra fjerde kvartal 2016 var 17 %.
  • 21 % av bedriftslederne melder at økte tollbarrierer vil skape problemer for sin bedrift.
  • 43 % av bedriftene med mer enn 50 % av omsetningen i olje- og gass relatert virksomhet melder om økte investeringer siste tre måneder, mot 17 % i første kvartal.
  • Resultatindeksens underindeks for investeringer har rekordmåling i Rogaland. Bedriftsledere i Hordaland og Sogn og Fjordane melder også om positiv utvikling i investeringene, mens de i Møre og Romsdal går marginalt tilbake.
  • Shipping, transport og lagring er eneste næringsgruppe med nedjustert resultatindeks fra forrige kvartal.
  • Næringsgruppene bygge- og anleggsvirksomhet samt industri, kraft og oljeutvinning har begge sin høyeste forventningsindeks i Vestlandsindeks sin historie.
  • Netto andel blant bedriftene som har økt antall årsverk de siste tre måneder er 31% blant bedrifter med mer enn 50 % av omsetning knyttet til olje- og gass relatert virksomhet, mot 11 % i første kvartal. For bedrifter skjermet for petroleumsnæringen er tilsvarende tall hhv 22 % og 5 %.
  • Netto andel som forventer å øke antall sysselsatte neste seks måneder er 48 % blant bedrifter med mer enn 50 % av omsetning knyttet til olje- og gass relatert virksomhet og 30 % blant bedrifter skjermet for petroleumsnæringen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Faksmile forside Vestlandsindeks 2 - 2018
Faksmile forside Vestlandsindeks 2 - 2018
Last ned bilde

Dokumenter

Om Sparebanken Vest

Sparebanken Vest
Sparebanken Vest
Jonsvollgaten 2
5011 Bergen

915 05 555https://www.spv.no

Sparebanken Vest er landets tredje største sparebank. Vi er et komplett finanshus for mer enn 290.000 person- og bedriftskunder. Vi er stolt over å være et selvstendig finanskonsern med hovedkontor i Bergen med en sentral rolle i mye av den verdiskapningen som skjer på Vestlandet.

Følg saker fra Sparebanken Vest

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Sparebanken Vest på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Sparebanken Vest

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom