Rimfrost AS

Full seier for Rimfrost over Aker

Del

Krillselskapet Rimfrost AS har fått fullt medhold i rettssaken som Aker Biomarine anla mot Rimfrost knyttet til patenter for krillforedling. Det slås fast i en dom som ble avsagt i Søre Sunnmøre tingrett i dag.

I rettssaken fremsatte Aker tre krav. For det første krevde Aker eierskap til patentene. For det andre krevde Aker bruksrett til patentene. For det tredje hevdet Aker å ha overtatt et krav på erstatning fra Nordea og Innovasjon Norge for påstått urettmessig overdragelse av patentene.

Dommen frifinner Rimfrost fullstendig for samtlige krav. I tillegg dømmes Aker til å erstatte Rimfrosts sakskostnader.

- Vi er svært tilfredse med tingrettens dom. Den fremstår som grundig og solid fundert. Vi merker oss at retten ikke har vært i tvil om resultatet, sier advokat Ronny Lund fra Advokatfirmaet Wiersholm, som er Rimfrosts prosessfullmektig.

Hovedeier Stig Remøy i Rimfrost er tilfreds, men ikke overrasket over dommen i saken.

- Dommen er i tråd med det vi har forventet. Samtidig reagerer jeg med oppgitthet over Aker
BioMarines mange forsøk på å stoppe en konkurrent med dårlig funderte rettssaker. På tross av Akers mange forsøk på å stoppe oss både i retten og på andre arenaer, er Rimfrost et sterkt selskap i vekst, sier Remøy.

Dommen er den siste i en lang rekke både i USA og i Norge der Rimfrost har fått medhold.

Før saken kom opp i Søre Sunnmøre Tingrett hadde Aker BioMarine fremmet krav om at saken måtte komme opp for retten i Oslo. Aker-selskapet anket spørsmålet helt til Høyesterett, og tapte i alle tre rettsinstanser som vurderte saken.

I fjor slo amerikanske Patent Trial and Appeal Board (PTAB) fast i en annen sak at krillpatenter tilhørende Aker BioMarine er ugyldige. Disse patentene var også en del av grunnlaget for Akersøksmål mot Rimfrost i Delaware i USA og i US International Trade Commission (ITC), der Aker senere har trukket ITC-saken.

Kontakter

Advokat Ronny Lund, Advokatfirmaet Wiersholm, rlu@wiersholm.no, telefon 970 94 718
Stig Remøy, hovedeier i Rimfrost AS, stig.remoy@olympic.no, telefon 916 19 124

Bilder

Stig Remøy
Stig Remøy
Last ned bilde
Ronny Lund
Ronny Lund
Last ned bilde

Om Rimfrost AS

Rimfrost AS
Rimfrost AS