Bane NOR

Full fremdrift på IC til Hamar - Prekvalifisering for Tangenvika jernbanebru ute i markedet

Del

Etter at prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika på Dovrebanen fikk bevilget nye midler i revidert statsbudsjett har arbeidet med kontraktene på prosjektet hatt høyeste prioritet. Kontrakten for Tangenvika jernbanebru er første milepæl og invitasjon til prekvalifisering er nå er lagt ut i markedet. Prosjektet åpner for flere avganger og kortere reisetid for InterCity-tog på Dovrebanen.

Illustrasjon av ny jernbanebru på Dovrebanen over Tangenvika langs Mjøsa. Bane NOR
Illustrasjon av ny jernbanebru på Dovrebanen over Tangenvika langs Mjøsa. Bane NOR

Tidligere i vår ble konkurranse for kontrakter til prosjektet midlertidig trukket tilbake. Etter at Stortinget bevilget nye midler i revidert statsbudsjett, har prosjektet prioritert arbeidet med å legge kontraktene ut i markedet så raskt som mulig.

Denne uken ble første milepel nådd da invitasjonen til prekvalifisering for kontrakten for Tangenvika jernbanebru ble lagt ut i markedet. Fristen for å levere søknad om prekvalifisering er satt til 15. september.

– Det er viktig for oss å holde rasjonell framdrift i dette prosjektet. Det er en viktig del av utbyggingen av dobbeltspor mot Hamar. Det vil gjøre toget enda mer attraktivt. Jeg vet at mange i Bane NOR har utsatt ferien sin for å få lyst ut den første kontrakten igjen. Det sier mye om engasjementet som ligger i dette prosjektet, uttalte samferdselsminister Knut Arild Hareide da bevilgningen i revidert statsbudsjett ble kjent.

Totalentreprise med tidlig involvering av entreprenører

Kontrakten som nå er lagt ut er en totalentreprise som omfatter bygging av Tangenvika Jernbanebru og en dagsone i begge ender av broen i Stange kommune. Selve broen, som blir over 1000 meter lang, skal gå over Mjøsa mellom Espa og Tangenhalvøya. Leverandøren får totalansvaret for prosjektering, innkjøp og bygging.

Bane NOR inviterer til en konkurransepreget dialog for å sikre tidlig involvering av entreprenørene. I dialogfasen vil entreprenørenes erfaring og kunnskap få stort spillerom når de konkurrerer om beste tekniske løsning, gjennomføring og pris. Leverandørene vil gjennom dialog også få en dypere forståelse av Bane NORs krav og forventninger, som igjen vil redusere risikoen for gjennomføringen av prosjektet.

Nærmere informasjon om konkurransen

En viktig del av Intercity-satsingen

– Med ferdigstillelse av prosjektene mellom Kleverud og Åkersvika (Hamar) i 2027, vil togtilbudet til Hamar forbedres betydelig, sier assisterende utbyggingsdirektør Birger Steffensen. Vi vil jobbe tett med entreprenører, rådgivere, naboer og kommunen for å gjennomføre prosjektene forutsigbart, sikkert og så skånsomt som mulig for omgivelsene. Det er gode nyheter at vi nå har full fremdrift på disse prosjektene.

Prosjektet er en viktig del av InterCity-satsingen som skal gi et forbedret togtilbud på Østlandet. På Dovrebanen betyr dette redusert reisetid på under én time mellom Hamar og Oslo og avgangene økes til to tog i timen i grunnrute samt fjerntog og innsatstog. Kapasiteten for godstogene økes også.

Nøkkelord

Kontakter

Geir Kvillum
Prosjektsjef
Tlf: 930 19 550

Bilder

Illustrasjon av ny jernbanebru på Dovrebanen over Tangenvika langs Mjøsa. Bane NOR
Illustrasjon av ny jernbanebru på Dovrebanen over Tangenvika langs Mjøsa. Bane NOR
Last ned bilde
Assisterende utbyggingsdirektør i Bane NOR, Birger Steffensen. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR
Assisterende utbyggingsdirektør i Bane NOR, Birger Steffensen. Foto: Anne Mette Storvik, Bane NOR
Last ned bilde
Prosjektsjef Geir Kvillum i Bane NOR. Foto: Bane NOR
Prosjektsjef Geir Kvillum i Bane NOR. Foto: Bane NOR
Last ned bilde

Lenker

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom