Statens vegvesen

Full fart langs Tunna

Del

Nå begynner terrenget å endre seg i forbindelse med ny veg langs Tunna. Entreprenør Johs. J. Syltern AS er på plass med mannskap og maskiner.

I gang

Vi har startet byggingen av ny veg vest for Tunna og utretting av svingene lengst sør i prosjektet. Mandag 31. oktober starter sprengningsarbeidene. Det må påregnes stopp i trafikken på inntil 30 minutter.

Det er godt å være i gang. Dette er et etterlengtet trafikksikkerhetstiltak på en ulykkesbelastet strekning av rv. 3. Den gamle brua er også moden for utskifting, forteller byggeleder Stig Johansen i Statens vegvesen og prosjektleder Jo Syrstad i Syltern.

 

Endringer på ny Tunna bru

Den nye brua over Tunna var opprinnelig planlagt som trebru. Gjennomgang og kontroll av den planlagte trebrua er satt på vent inntil årsaken til brukollapsen på Tretten er avklart.

-Vi har ingen mistanke om at den planlagte trebrua over Tunna har svakheter. Vi er avhengig av fremdrift i prosjektet og kan ikke vente for lenge med prosjektering av brua og bygging av fundamenter, sier prosjektleder Arne Meland i Statens vegvesen.

Det er viktig å komme i gang med bygging av ny bru. Derfor jobber Statens vegvesen sammen med totalentreprenør Syltern, deres rådgivere og underleverandører med alternative løsninger for ny Tunna bru.

-En beslutning om brutype er nært forestående. Vi har et svært godt samarbeid med Syltern, deres rådgiver AFRY og Vegdirektoratet, og skal finne en løsning som er god for framtidig vedlikehold og for omgivelsene, sier Meland.

På grunn av flom og isgang i Tunna stiller reguleringsplanen til prosjektet krav til at det ikke skal være brusøyler ute i elva. Samtidig skal det være mulig å ferdes langs elva.

-Med denne endringen kan vi ikke lenger love at ny bru står ferdig i 2023. Vi håper likevel at dette kan la seg gjøre, og dette er ett av flere forhold vi nå legger vekt på når vi skal velge brutype, sier byggeleder Stig Johansen.

 

Full fart, også i trafikken, dessverre

I forbindelse med vegarbeidene er skiltet hastighet satt ned for å øke sikkerheten for de som jobber på og langs vegen og de som kjører der.

-Vi opplever dessverre mye stygg kjøring, sier Jo Syrstad. Flere ganger daglig observerer vi farlige situasjoner der bilførere ikke tar hensyn til de som har vegen som arbeidsplass. Vi må jobbe i vegkanten, og vårt mannskap må kjøre inn på og ut av vegen for å få bygd en bedre, mer effektiv og sikrere veg, sier Syrstad. Vi vil alle hjem til våre kjære etter endt arbeidsdag, vi har ingen å miste, og vi henstiller alle til å ta hensyn, sier Syrstad.

-Dersom den trafikale situasjonen gjennom anleggsområdet ikke bedrer seg, kan vi bli nødt til å sette inn ekstra regulerende tiltak. Det kan være signalregulering og fartsdempere. Vi håper å unngå dette, da dette kan skape trafikale vansker videre oppover Tunndalen, sier byggeleder Stig Johansen.

Foto: Arne Meland/ Statens vegvesen

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.