Mattilsynet

Fugleinfluensa påvist på fugl i Nærbøparken i Hå

Del

Det er påvist fugleinfluensa på én fugl i Nærbøparken i Hå og parken blir stengt i dag. Fugleparken blir ikke stengt fordi det er farlig for mennesker å oppholde seg der, men for å skape ro for syke og ville fugler i parken.

Fugleinfluensa av denne typen er smittsom mellom fugler, men er ikke farlig for mennesker. Dersom du har vært på tur i parken i løpet av de siste dagene, trenger du ikke være bekymret:

-Risiko for smitte til mennesker vurderes av Folkehelseinstituttet som svært lav, sier Ole-Herman Tronerud, seksjonssjef dyrehelse i Mattilsynet.

Viktig at fuglene får ro
For å beskytte de ville fuglene som liker å oppholde seg i parken, har Mattilsynet pålagt Hå kommune å stenge Nærbøparken for publikum. Parken i hjertet av Nærbø, også kalt fugleparken, er et populært turområde for folk både i og utenfor kommunen. Hermund Haugland, leder for teknisk drift i Hå kommune, har forståelse for at mange vil savne muligheten for å ta turen hit:

-Det er flere syke fugler i parken, og det er viktig at disse får ro og hvile.

Hå kommune er i tett dialog med Mattilsynet, som følger opp hendelsen.

Følger situasjonen nøye

Det er så langt funnet høypatogen fugleinfluensa hos to viltlevende fugler (kortnebbgås) i Rogaland, den som nå er funnet i fugleparken på Nærbø vet vi ennå ikke om er av den høypatogene varianten.

-Vi forventer å finne flere tilfeller fremover, sier Tronerud. -Vi overvåker, tar ut prøver og har tett dialog med fjørfenæringen.

Fugleparken på Nærbø ligger nær mange virksomheter som driver med fjørfe, egg, slakting. Mattilsynet følger situasjonen svært tett og vurderer fortløpende tiltak.

Kontaktinfo:

Spørsmål om selve stengingen av Nærbøparken kan rettes til Hermund Haugland, leder teknisk drift i Hå kommune, tlf 909 53 501.

Andre spørsmål om fugleinfluensa og status om denne: Mattilsynets pressevakt, tlf 46912910

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom