Statens vegvesen

Frykter sommerulykkene

Del

Åtte personer ble drept i trafikken i mai, og fem av dem skjedde siste uke. Hittil i år har 25 mistet livet på veiene i Norge, mot 37 ved utgangen av mai i fjor. Dette viser Statens vegvesens foreløpige ulykkesstatistikk.

- Jeg er bekymret for sommerulykkene, sier leder for trafikksikkerhet i Statens vegvesen, Guro Ranes, etter at dødstallene igjen stiger, og mai måned er på nivå med fjoråret. - En økning i antall drepte er urovekkende i det vi går inn i sommermånedene.

Sommertrafikken dreper flest

Sommeren er høysesong for ulykker, der en tredjedel av dødsulykkene på veien skjer i månedene juni, juli og august.

-  Vi vet at sommeren ofte er preget av alvorlige ulykker. Kombinasjonen av mye trafikk og litt høy fart gir større risiko for ulykker om sommeren. Mange skal på Norgesferie også i år, og kjøre langt på steder der de er lite kjent, sier Guro Ranes. - Jeg oppfordrer alle til å ta hensyn til dette, være oppmerksomme og tilpasse farten etter forholdene.

Bare menn som døde

Ved utgangen av årets tre første måneder var det like mange menn som kvinner som døde i trafikken. I april og mai er bildet annerledes, der alle de omkomne er menn. 

Med unntak av en tenåring, en i tyveårene og en i trettiårene, er alle drepte i mai godt voksne menn.

Dødsulykkene i mai skjedde i Viken (2), Innlandet, Rogaland, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Vestland og Agder.

Ytterligere statistikk over dødsulykkene på veiene pr. mai 2021

  • Utforkjøring og møteulykker dominerer
  • Halvparten av ulykkene er med tungbil involvert. En av ulykkene, i Viken, var tungbil mot tungbil, der en sjåfør døde.
  • To menn er døde på MC, en i Bergen og en på Lillestrøm
  • Ingen døde i Oslo, Nordland, Troms og Finnmark, eller Møre og Romsdal i mai.

Alle tall er foreløpige, og viser tall pr. 31.mai.

Fylke

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Endring

Viken

23

10

8

5

4

11

11

6

-5

Oslo

2

2

2

1

1

0

1

0

-1

Innlandet

2

3

6

3

3

7

5

4

-1

Vestfold og Telemark

6

3

6

2

3

2

7

3

-5

Agder

1

8

1

1

5

2

2

1

-1

Rogaland

4

1

4

4

2

0

1

1

0

Vestland

7

3

6

7

4

3

0

2

2

Møre og Romsdal

3

2

0

3

3

4

0

1

1

Trøndelag

4

1

9

5

2

2

3

3

0

Nordland

3

1

1

3

3

6

4

0

-4

Troms og Finnmark

2

4

4

1

2

2

3

4

1

SUM

57

38

47

35

32

39

37

25

-12

 

Uhellstype

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Endring

Møteulykker

25

14

20

18

17

15

17

14

-3

Utforkjøring

14

10

16

4

8

10

9

6

-3

Kryssulykke

7

4

2

1

1

3

2

2

-1

Påkjøring bakfra

2

2

1

2

0

3

1

1

0

Fotgjengerulykke

9

5

4

6

3

6

6

2

-4

Annet

0

3

4

4

4

2

2

0

-2

SUM

57

38

47

35

33

39

37

25

-12

Kjønn

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Endring

Kvinner

16

7

7

9

6

10

6

7

1

Menn

41

31

40

26

27

29

31

18

-13

SUM

57

38

47

35

33

39

37

25

-12

Alder

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Endring

0-15

4

1

0

1

1

0

1

1

0

16-24

9

7

7

6

5

6

5

3

-2

25-44

12

12

12

8

10

10

12

9

-3

45-64

12

6

16

9

10

12

12

8

-4

65+

20

12

12

11

7

11

7

4

-3

SUM

57

38

47

35

33

39

37

25

-12

Enhet

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

Endring

Fotgjenger

9

5

4

5

3

6

6

2

-4

Sykkel

2

1

4

2

3

3

2

0

-2

Moped

0

0

0

1

1

0

0

0

0

MC

6

7

4

4

2

5

4

2

-2

Personbil

31

24

30

17

22

21

19

18

-1

Tungbil

2

1

1

1

0

3

5

2

-3

Buss

3

0

0

0

0

0

0

1

1

Annet

4

0

4

5

2

1

1

0

-1

SUM

57

38

47

35

33

39

37

25

-12

Kontakter

Bilder

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom