Bane NOR

Frykter smell på planovergangene i sommer

Del

I sommer skal ekstra mange på bilferie i eget land. Dermed øker risikoen for trafikkulykker på planovergangene. Pål Buset jobber med holdningsskapende arbeid i Bane NOR og er bekymret for at liv kan gå tapt i sommer.

Sikret planovergang på Sørlandsbanen ved Drammen. Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl Bane NOR
Sikret planovergang på Sørlandsbanen ved Drammen. Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl Bane NOR

– Vi frykter at det kan smelle på planovergangene i sommer. Mens fastboende kjenner farene, er det mange som ikke er klar over at tog ikke oppfører seg som andre kjøretøy. Toget kan verken bråbremse eller svinge unna. Det kommer fort og nesten lydløst. Derfor er det viktig å være ekstra varsom når en planovergang skal krysses, sier Pål Buset.

Alle planoverganger på offentlig vei er sikret med for eksempel bomanlegg. På private småveier finnes derimot usikrede planoverganger. Disse veiene går blant annet til fritidsboliger eller gårdsbruk som fra gammelt av ligger på andre siden av jernbanen fra hovedveien. Det er 249 usikrede planoverganger i daglig bruk på private småveier i Norge. Halvparten av disse ligger langs Rørosbanen og Solørbanen.

– Den som skal krysse en planovergang har et soleklart ansvar for å ha respekt for toget og følge trafikkreglene, sier Pål Buset.

Det er 1.664 planoverganger på banestrekninger som har togtrafikk. Det er fire hovedtyper av planoverganger:

  • Offentlig: 440 stk planoverganger på offentlig vei med teknisk sikring som bom og varsling.
  • Privat: 249 stk usikrede private planoverganger på privat vei i daglig bruk av motorkjøretøy.
  • Næring: 720 stk til jordbruk og skogbruk med grind og skilt
  • Gangvei: 255 stk gangvei og/eller båsgrind, stengt for biltrafikk

Bane NOR ønsker færre planoverganger og jobber kontinuerlig med å legge dem ned. Målet er at usikrede planoverganger skal vekk innen 2028. Hvert år de siste årene er det fjernet ca 25 planoverganger. De blir som regel erstattet av alternative veier, underganger eller blir stengt etter avtale med grunneiere.

Siden 1950 er det fjernet over 1500 planoverganger i Norge og ulykkestallene går nedover.

Nøkkelord

Kontakter

Døgnåpen pressevakt

For alle typer spørsmål, ikke minst for hendelser i togtrafikken der pressevaktene uttaler seg på relativt kort varsel.

91656565

Bilder

Sikret planovergang på Sørlandsbanen ved Drammen. Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl Bane NOR
Sikret planovergang på Sørlandsbanen ved Drammen. Foto: Cathrine Riis-Ulsbøl Bane NOR
Last ned bilde
Denne private planovergangen på Rørosbanen ble nedlagt i fjor. Det er fortsatt mange usikrede planoverganger på private småveier til hytter og fritidseiendommer. Bane NOR oppfordrer bilferierende til å være forsiktige. Foto: Bane NORs målevogn Roger 1000
Denne private planovergangen på Rørosbanen ble nedlagt i fjor. Det er fortsatt mange usikrede planoverganger på private småveier til hytter og fritidseiendommer. Bane NOR oppfordrer bilferierende til å være forsiktige. Foto: Bane NORs målevogn Roger 1000
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Schweigaards gate 33
0191 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 3.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom