NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Frykter framtidig mangel på bioingeniører

Del

NITO mener at regjeringen fortsatt mangler et langsiktig perspektivet på bemanning i helsetjenesten og etterlyser at dette adresseres i statsbudsjettet. - Koronapandemien har vist hvor viktig det er å ha tilstrekkelig kapasitet i alle ledd i helsetjenesten. Bioingeniørene er en sentral del av helseberedskapen, og vi har over flere år formidlet en bekymring om framtidig mangel på denne faggruppen, sier presidenten i NITO.

- Skal testing og kvalitetssikring i koronaarbeidet foregå på en best mulig måte er det viktig med tilstrekkelig med bioingeniører på sykehusene. Vi ser nå at kapasiteten er presset til det ytterste, sier Trond Markussen, president i Norgen Ingeniør- og Teknologorganisasjon NITO.

NITO tok nylig opp denne utfordringen med helse- og omsorgsministeren, og forventer at dette følges opp. På flere sykehus er det allerede bioingeniørmangel.

Behovet for leger omtales spesielt i budsjettet. Det viser at budsjettet er et verktøy for å løfte spesifikke yrkesgrupper og rekruttering av disse, mener NITO. 

- Vi er bekymret for at de yrkesgrupper som ikke nevnes blir glemt, når regjeringen planlegger å dekke kompetansebehov. En rapport fra HelseNorge viser at det trengs minst 13.000 bioingeniører i 2040.

- Allerede nå merker flere helseforetak utfordringene rund å skaffe denne typen kompetanse, og om 20 år kan det være behov for dobbelt så mange bioingeniører som i dag.

– Denne utviklingen må departementet ta på alvor, mener Markussen.

Et skritt i riktig retning er at regjeringen endelig gir helseforetakene i oppdrag å arbeide strategisk på kort, mellomlang og lang sikt for å sikre tilstrekkelig tilgang til personell. De har også fått i oppdrag å lage en plan for å sikre tilstrekkelig kompetanse, hvor det blant annet skal legges til rette for livslang læring. Dette har NITO lenge etterlyst.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Støperigata 1
0119 Oslo

http://www.nito.no

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 91 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Følg pressemeldinger fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom