Forskningsrådet

Frykter brems i forskning og innovasjon

Del

2022 burde vært året for et taktskifte for forskning og innovasjon, men forslaget til statsbudsjett gir dessverre ikke nødvendig fart og kraft. I tillegg til et svakt forskningsbudsjett er Forskningsrådets inntekter kuttet med 1,7 milliarder kroner de fem siste årene. Dermed må Forskningsrådet bremse fremfor å gi gass. Det vil få store konsekvenser for norsk forskning og omstillingsevne fremover.

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet
Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet

– Omstillingen av Norge er avhengig av økte investeringer i forskning og innovasjon, både på kort og lang sikt, sier administrerende direktør i Forskningsrådet Mari Sundli Tveit. Bærekraftsmålene skal nås innen 2030. Vi har fryktelig dårlig tid, og taktskiftet må komme nå, sier Sundli Tveit.

– Budsjettet som ble lagt frem i dag er ikke det omstillingsbudsjettet vi trenger for å lykkes. Satsningen på forskning og innovasjon er langt lavere enn i land vi sammenligner oss med. De siste fem årene er det kuttet 1,7 milliarder kroner til forskning og innovasjon. I en tid der behovet for forskning og innovasjon er større enn noen gang er dette svært uheldig, sier Sundli Tveit.

Satsing for Norge etter oljen

I vårt innspill til ny langtidsplan for forskning og høyere utdanning har vi anbefalt en økt satsning på minst fem milliarder kroner.

– Selv om det i dag legges frem et statsbudsjett som ikke på langt nær er ambisiøst nok i forhold til behovet, forventer vi at de politiske partiene blir enige om forpliktende satsinger på forskning, utvikling og innovasjon fremover. For nå trenger vi handling. De politiske partiene må søke sammen om et bredt tverrpolitisk og kunnskapsbasert omstillingsforlik. Det er eneste måten vi kan lykkes på. Dette er en oppgave en ny statsminister umiddelbart bør sette i gang med, sier Sundli Tveit.

Det er bra at vi har fått på plass finansiering av Norges deltagelse i EU store forskning- og innovasjonsprogram. Det er avgjørende for både forskningskvalitet og omstilling, men midlene til STIM-EU-ordningen, som skal stimulere til deltagelse i EUs rammeprogram, er ikke økt. STIM-EU må økes for at vi skal nå målet om økt returrate, sier Sundli Tveit.

Mindre til grunnforskningen

Grunnforskning er fundamentet i kunnskapssystemet, og en klar forutsetning for å lykkes med omstillingen av Norge. Det har vært en for svak satsning på langsiktig grunnforskning i hele langtidsplanperioden. – Vi klarer ikke å finansiere mer enn 10 prosent av forskerprosjekt-søknadene. Statsbudsjettet endrer ikke det bildet. En fullfinansiering av fellesløftet, som er et spleiselag for forsking av høy kvalitet mellom utdannings- og forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet, bør på plass, sier Sundli Tveit.

Opptrappingsplanene

Regjeringen følger i budsjettet for 2022 opp langtidsplanen for forsking og utvikling med en milliard kroner. 437,5 millioner av disse midlene er imidlertid gjenbruk av tidligere tildelinger til Forskningsrådet.

– Det er positivt at regjeringen følger opp opptrappingsplanene i langtidsplanen, men når deler av midlene hentes fra andre budsjetter i Forskningsrådet, legger dette ytterligere press på vår mulighet til å levere på andre planlagte utlysninger, sier Sundli Tveit.

Forskningsrådets drift kuttes ytterligere

For sjette år på rad kuttes Forskningsrådet driftsbudsjett, i 2022 med ytterligere 40 millioner. Dette reduserer Forskningsrådets evne til å løse de store oppgavene vi har foran oss, sier Sundli Tveit.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet
Mari Sundli Tveit, administrerende direktør i Forskningsrådet
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg pressemeldinger fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Forskningsrådet

91 forskningsprosjekter skal møte utfordringer i samfunn og næringsliv23.6.2021 09:05:00 CEST | Pressemelding

Regjeringen finansierer gjennom Forskningsrådet nesten 1,3 milliarder kroner i 91 forskningsprosjekter som skal være med å møte store utfordringer i samfunnet og næringslivet. Forskningsorganisasjonene utfører prosjektene i samarbeid med aktører fra det offentlige og næringslivet. Prosjektene skal gi ny kunnskap om blant annet hav og havbruk, helse, utdanning, samfunn, petroleum og energi.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom