JobbAktiv

Frykt for «dødshjelp-beskyldning»

Del

- Såkalt lindrende sedering er på ingen måte i en gråsone til dødshjelp, understreker professorene Lars Johan Materstvedt og Stig Ottesen. De holder foredrag om dette under den nasjonale konferansen Omsorg ved livets slutt i juni.

ILLUSTRASJON: Mange ansatte ved sykehus og andre helseinstitusjoner har kommet i situasjoner der man ikke har fått gi døende pasienter tilstrekkelig lindring.
ILLUSTRASJON: Mange ansatte ved sykehus og andre helseinstitusjoner har kommet i situasjoner der man ikke har fått gi døende pasienter tilstrekkelig lindring.

I 1998 ble foredragsholder Stig Ottesen, av sin nærmeste kollega, meldt til Helsetilsynet og politiet for å ha gitt «aktiv dødshjelp» til 11 pasienter i det som ble hetende Bærum-saken. Lindrende sedering i livets sluttfase er en spesialbehandling som brukes når pasienten opplever kreftlidelse som ikke lar seg lege. I dette foredraget beskrives metoden og hvilke medisiner/doser som benyttes. - Vi har indikasjoner på underforbruk av lindrende sedering i Norge, kanskje fordi leger er engstelige for å bli beskyldt for eutanasi - dødshjelp, sier professorene.

-  Lindrende sedering er ikke i en gråsone mot eutanasi — «en form for dødshjelp». Førstnevnte er behandling, sistnevnte er det ikke; det er altså snakk om vidt forskjellige kliniske handlinger, med ulike intensjoner og utfall, forklarer professor Lars Johan Materstvedt. 

Under konferansen Omsorg ved livets slutt vil en rekke av landets fremste eksperter være til stede for å snakke om problemstillinger knyttet til livets siste dager. Helsedirektoratet vil ta for seg de nasjonale faglige råd for lindrende behandling i livets sluttfase. Leder av helsekomiteen på Stortinget, Geir Jørgen Bekkevold vil orientere om hvordan Stortinget forholder seg til rådene som gis. 

Ulike forskere, leger og omsorgsledere vil på ulike vis i tillegg belyse problemstillingene som oppstår når livet nærmer seg slutten. Det er selskapet Jobbaktiv som står bak konferansen, som finner sted 13. og 14. juni. 

Nøkkelord

Kontakter

Knut Ivar Aarstein

Bilder

ILLUSTRASJON: Mange ansatte ved sykehus og andre helseinstitusjoner har kommet i situasjoner der man ikke har fått gi døende pasienter tilstrekkelig lindring.
ILLUSTRASJON: Mange ansatte ved sykehus og andre helseinstitusjoner har kommet i situasjoner der man ikke har fått gi døende pasienter tilstrekkelig lindring.
Last ned bilde

Om JobbAktiv

JobbAktiv
Nordnesveien 1
8450 Stokmarknes

https://www.jobbaktiv.no

Konferanser er i utgangspunktet en kostbar investering. Vi tar ikke lett på den oppgaven det er å skal dekke våre kunders behov for kunnskap. Kunnskap endrer veien videre, og derfor leier vi kun inn de dyktigste foreleserne innen sin bransje.

Vi har heller ikke et stort apparat som skal ivaretas, og vi har lave kostnader. Slik kan vi tilby topp forelesere til lavest mulig pris.

Følg oss på Facebook, da vil du få oppdatering om aktuelle konferanser, samt muligheten til å utfordre oss på dine behov. I tillegg er du som deltaker velkommen til å gi oss tilbakemelding på konferansene våre.