AAF

Frokostkonferanse om digitalisering

Del

AAF gjennomførte i dag en vellykket frokostkonferanse hvor fagansvarlig i HR Norge, Sven Kinden Iversen, innledet over temaet digitalisering av HR-prosesser.

Sven Kinden Iversen, fagansvarlig HR Norge
Sven Kinden Iversen, fagansvarlig HR Norge

Fagansvarlig i HR Norge, Sven Kinden Iversen, innledet om temaet. Kinden Iversen startet med et historisk tilbakeblikk på utviklingen de siste 30 årene som en illustrasjon på hva den teknologiske utviklingen allerede har ført til av vesentlige endringer i samfunnet siden slutten av åttitallet.

Videre påpekte han at en fremtidig digitalisering ikke har som mål å redusere arbeidsplasser, men vil frigjøre tid for ansatte til å jobbe med andre interessante oppgaver som støtter opp under virksomhetens mål. Han understreket at å tro at man kan digitalisere arbeidsrutiner og prosesser som ikke fungerer i dag, eller at man tar i bruk nye digitale verktøy utenom å ha en klar tanke om hvorfor, er noen av de største fallgruvene man kan risikere å komme ut for.

«Forutsetningen for en vellykket digitalisering er at man begynner med etablerte og velfungerende rutiner som finnes i dag, men som gjerne er arbeidskrevende og statiske» fremholdt han.

Kinden Iversen gikk også inn på eksempler på verktøy som enkelt kan tas i bruk for å digitalisere ulike prosesser som HR bruker mye tid på. HR kan dermed fortsette å ivareta tjenesten, men også frigjøre tid til for eksempel utviklingsoppgaver eller annet som den ansatte kan oppfatte som mer meningsfylt å bruke sin kompetanse på.

Bilder

Sven Kinden Iversen, fagansvarlig HR Norge
Sven Kinden Iversen, fagansvarlig HR Norge
Last ned bilde
Sven Kinden Iversen, fagansvarlig HR Norge
Sven Kinden Iversen, fagansvarlig HR Norge
Last ned bilde

Om AAF

AAF
AAF
Youngstorget 4
0181 Oslo

+47 481 85 004http://www.aaf.no/

Arbeiderbevegelsens Arbeidsgiverforening

Medlemmene i AAF er foretak eller organisasjoner som har tilknytning til arbeiderbevegelsen, herunder LO og tilsluttede forbund, regionskontorer, avdelinger, fagforeninger, politiske partier, institusjoner og forretningsforetak.

AAF har som hovedoppgave å ivareta medlemmenes felles arbeidsgiverinteresser. Dette innebærer ansvar for forhandlinger, informasjons- og rådgivingsarbeid og å medvirke til utviklingen av en god ledelses- og personalpolitikk basert på arbeiderbevegelsens verdier.

AAF legger vekt på å skape gode møteplasser for kompetanse- og erfaringsutveksling med mål om å skape faglig fellesskap lederne imellom og mest mulig enhetlig tolkning og håndtering av lover og avtaleverk. 

Følg saker fra AAF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra AAF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra AAF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom