Frivillighet Norge

Frivilligheten samler seg bak nye krav 

Del

I dag vedtok Frivillighet Norges medlemmer ny politisk plattform. Med dette har de fastslått hva som skal være organisasjonens viktigste politiske krav de neste fire årene. Ikke overraskende er det viktigste kravet fortsatt å fjerne moms på dugnad.

Bilde fra Frivillighet Norges årsmøte 6. juni. 2019 (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Bilde fra Frivillighet Norges årsmøte 6. juni. 2019 (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)

- Vi har vedtatt en offensiv og tydelig plattform hvor målet er å skape større rom for frivilligheten, sier generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Slotterøy Johnsen. 

Det viktigste kravet er å fjerne moms på dugnad, gjennom en fullfinansiert og rettighetsfestet momskompensasjon. Dagens momskompensasjonsordning er uforutsigbar og underfinansiert. I 2018 betalte frivillige organisasjoner nesten 500 millioner kroner mer i moms enn de fikk tilbake i momskompensasjon. 

- Dette må vi få slutt på, og vi oppfordrer partiene til å prioritere full momskompensasjon i sine programprosesser fram mot valget i 2021, sier Slotterøy Johnsen. 

Samfunnsutfordringer 

Plattformen tar ogsåfor seg hvilke samfunnsutfordringer frivilligheten kan bidra til å løse. Under overskrifter somøkende utenforskap, arbeidet for et bærekraftig samfunn, nye folkehelseutfordringer og trygghet og beredskap listes det opp hva som skal til for at frivilligheten kan bidra mer.  

- Det offentlige trekker fram frivilligheten som en del av løsningen på en rekke samfunnsutfordringerSamtidig må ikke dette gå på bekostning av frivillighetens uavhengighet og viktige vaktbikkjefunksjon. Frivillighet er ikke gratis, og når vi er samarbeidspartnere for det offentlige må det også følge med midlersier Slotterøy Johnsen. 

Frivilligheten stiller krav til seg selv 

De frivillige organisasjonene stiller også krav til seg selv gjennom plattformen. Blant annet oppfordres alle til å følge Frivillighet Norges anbefalinger for godt styresett. For å fortjene høy tillit må organisasjonene holde orden i økonomien, være åpne og kommuniserer aktivt med interessenter, ta godt vare på personene som er i organisasjonen og være tro mot organisasjonens formål. 

Frivilligheten nyter stor tillit blant folk, og vi må daglig jobbe for å gjøre oss tilliten fortjent. Derfor er det også viktig at vi setter av ressurser til å drive organisasjonene godt og lære opp frivillige, tillitsvalgte og ansatte i god organisasjonsdrift, avslutter Stian Slotterøy Johnsen.  

Plattformen skal gjelde for de neste fire årene og er resultat av en åpen prosess blant Frivillighet Norges over 300 medlemsorganisasjoner. Alle stiller seg bak sluttproduktet.  

Les Frivillighet Norges politiske plattform her

Kontakter

Bilder

Bilde fra Frivillighet Norges årsmøte 6. juni. 2019 (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Bilde fra Frivillighet Norges årsmøte 6. juni. 2019 (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde
Bilde fra Frivillighet Norges årsmøte 6. juni. 2019 (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Bilde fra Frivillighet Norges årsmøte 6. juni. 2019 (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde
Bilde fra Frivillighet Norges årsmøte 6. juni. 2019 (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Bilde fra Frivillighet Norges årsmøte 6. juni. 2019 (Foto: Birgitte Heneide, Frivillighet Norge)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom