Hold Norge Rent

Frivillige rydder næringslivets søppel

Del

Den ferske Rydderapporten for 2021 viser at næringsvirksomhet er den største kilden til forsøpling i Norge. Rundt halvparten av all søppel registrert i Norge i fjor stammer fra kilder knyttet til næring.

Rydderapporten publiseres hvert år og baseres på tall som er innrapportert til ryddenorge.no / Foto: Andreas Bastian Nordberg MANUS
Rydderapporten publiseres hvert år og baseres på tall som er innrapportert til ryddenorge.no / Foto: Andreas Bastian Nordberg MANUS

Hvert år bidrar flere tusen frivillige ryddere i Norge, ikke bare med opprydding av søppel, men også med viktig kunnskap om forsøplingen de samler inn.

De frivillige registrerer sine funn via Rydde, som er Norges viktigste kilde til kunnskap om forsøpling. Resultatene fra denne folkeforskningen publiseres i Rydderapporten som utgis hvert år av Hold Norge Rent, med støtte fra MARFO.

Forsøpling fra næring er den største kilden til forsøpling

Tall fra Rydderapporten 2021 viser at næringsvirksomhet er den største kilden til registrert forsøpling i Norge.

Funnene fra kategorien industri og næring utgjør 27 %, og kategorien fiskeri og havbruk utgjør 22 % av all registrert forsøpling. Disse to kildene står dermed for nesten halvparten av funnene som frivillige har ryddet og registrert i fjor.

Personlig forbruk er den største enkeltstående kilden til forsøpling i 2021. Funnene utgjorde 30 % av ryddet forsøpling registrert i fjor.

Industri i vest og personlig forbruk i øst

Folkeforskningen avdekker også tydelige regionale forskjeller. På Østlandet registrerer frivillige mer søppel fra personlig forbruk og næringsvirksomhet sammenlignet med Nord-Norge hvor 45 % av alle registrerte funn tilhører kategorien fiskeri og havbruk.

På Vestlandet utgjør kategorien industri og næring hele 44 % av alle registrerte funn. Det er armeringsfibre og sprengkabler som topper listene i vest og er årsaken til at denne kilden dominerer.

Fylkestoppen viser flest aksjoner i Nordland

Det er registrert flest ryddeaksjoner i Nordland med 505 aksjoner. Flest frivillige finner vi i Innlandet med hele 7084 registrerte deltakere. Det er derimot i Troms og Finnmark det har blitt ryddet mest med imponerende 194 657 kilo ryddet i 2021.

Tau er en forsøplingsversting

For første gang har Hold Norge Rent også sett på hvor ofte en gjenstand dukker opp på ryddeaksjoner, som forteller oss hvor vanlig en funnkategori er, og det er tau som topper denne listen.

Tau er til stede på hver femte ryddeaksjon i Norge, og hele 74 % av tauene som registreres er under 50 cm. Tauvavkapp kan derfor betegnes som en forsøplingsversting i Norge.

Ellers er snus, sneip og bomullspinner på topplistene for 2021. Dette er småsøppel som er tidkrevende å plukke, men som finnes i store mengder, og det er skuffende at bomullspinner, som omfattes av engangsplastdirektivet, fortsatt er et forsøplingsproblem i Norge.

LAST NED RAPPORTEN HER.

Nøkkelord

Kontakter

Merethe HommelsgårdKommunikasjonsansvarlig

HNRs mediekontakt og koordinerer vårt kommunikasjonsarbeid. Hun er ansvarlig for våre nettsider og sosiale medier og er i tillegg blant annet redaktør for HNR-magasinet som kommer ut en gang per år.

Tel:+47 402 18 214merethe.hommelsgaard@holdnorgerent.no

Bilder

Rydderapporten publiseres hvert år og baseres på tall som er innrapportert til ryddenorge.no / Foto: Andreas Bastian Nordberg MANUS
Rydderapporten publiseres hvert år og baseres på tall som er innrapportert til ryddenorge.no / Foto: Andreas Bastian Nordberg MANUS
Last ned bilde
Det ble ryddet mest søppel i Troms og Finnmark, imponerende 194 657 kilo er registrert. Foto: Andreas Bastian Nordberg MANUS
Det ble ryddet mest søppel i Troms og Finnmark, imponerende 194 657 kilo er registrert. Foto: Andreas Bastian Nordberg MANUS
Last ned bilde
Tau under 50 cm er det vanligste funnet i Norge. Dette finner frivillige på hver 5 ryddeaksjon. Foto: Andreas Bastian Nordberg MANUS
Tau under 50 cm er det vanligste funnet i Norge. Dette finner frivillige på hver 5 ryddeaksjon. Foto: Andreas Bastian Nordberg MANUS
Last ned bilde
Forsøpling knyttet til næringsvirksomhet er den største kilden til forsøpling i Norge. Foto: Iris Salten
Forsøpling knyttet til næringsvirksomhet er den største kilden til forsøpling i Norge. Foto: Iris Salten
Last ned bilde

Dokumenter

Om Hold Norge Rent

Hold Norge Rent
Nedre Vollgate 9
0158 Oslo

400 01 438https://holdnorgerent.no

Hold Norge Rent er en ideell forening som arbeider mot forsøpling. Foreningen skal både forebygge forsøpling og bidra til å rydde opp avfall som er på avveie. Vår hovedoppgave er å engasjere frivillige til opprydding av eierløst avfall, og et av våre viktigste tiltak er Strandryddeuka som er Norges største kollektive ryddedugnad.

Følg pressemeldinger fra Hold Norge Rent

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Hold Norge Rent på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Hold Norge Rent

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom