Frivillig.no

Frivillige organisasjoner sliter med rekrutteringen, men har de åpnet døra?

Del

I en ny rapport om kommunal frivillighetspolitikk peker organisasjonene i de 26 kartlagte kommunene på rekruttering som deres største utfordring. Særing i små og mellomstore kommuner oppgis rekruttering som den største utfordringen.

Frivillige vil gjerne engasjere seg, og organisasjonene trenger bare å åpne døra.
Frivillige vil gjerne engasjere seg, og organisasjonene trenger bare å åpne døra.

I en ny rapport om kommunal frivillighetspolitikk peker organisasjonene i de 26 kartlagte kommunene på rekruttering som deres største utfordring. Særing i små og mellomstore kommuner oppgis rekruttering som den største utfordringen.

Tidligere funn fra Frivillighet Norge viser at hovedgrunnen til at folk ikke blir frivillige er at de ikke har blitt spurt, og at over halvparten som mente det også ville sagt ja om de ble spurt.

Digital løsning som spør alle

Siden 2015 har det digitale rekrutteringsverktøyet Frivillig.no inspirert og invitert nye folk til å melde seg som frivillige i en lokal organisasjon. Det er gratis for organisasjonene å legge ut oppgaver som de ønsker seg nye frivillige til. Frivillighet Norge har på oppdrag fra Helsedirektoratet markedsført denne nettsiden og i 2018 kom det inn over 19 000 meldinger fra folk som ønsket å bli frivillige i ulike organisasjoner.

Kirkens SOS i Hedemark og Oppland var blant organisasjonene som har fått flere nye frivillige gjennom Frivillig.no og er svært fornøyd med det. 

Livsglede for Eldre i Østre Toten fikk mange nye frivillige gjennom Frivillig.no forrige uke. På få dager meldte det seg 26 nye frivillige som vil ta med seg babyene sine på besøk på sykehjemmet. En kombinasjon av et tydelig oppdrag på Frivillig.no, synlighet i media og facebookdeling av blant annet kommunen gjorde at mange fikk vite om muligheten. Og når mange blir spurt er det også mange som vil være med.

På landsbasis er det nå over 2000 organisasjoner, lag og foreninger som bruker siden som en inngangsport for nye frivillige. Men det er mange kommuner hvor Frivillig.no ikke er tatt bruk.

Folk har vært inne på Frivillig.no i alle landets kommuner det siste halve året for å finne noe å engasjere seg i. I mange kommuner var det ingen som fant noe å melde seg til. (se illustrasjon) Erfaring tilsier at der hvor det er mange organisasjoner i samme kommune som åpner døren på Frivillig.no så er det også flere som finner veien inn i organisasjonene.

Oversikter over hvor i landet folk søker etter muligheter for å bli frivillig, og hvor de finner frivillige oppgaver viser at det er et stort potensiale for organisasjonene å bedre synliggjøre at de ønsker flere velkommen inn i sitt felleskap.

Mer om Frivillig.no her: http://om.frivillig.no/

Les hele rapporten her: http://frivillighetnorge.no/filestore/Dokumenter/FrivillighetNorgeRapportKafedialogNetto.pdf

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Frivillige vil gjerne engasjere seg, og organisasjonene trenger bare å åpne døra.
Frivillige vil gjerne engasjere seg, og organisasjonene trenger bare å åpne døra.
Last ned bilde
Oversikter over hvor i landet folk søker etter muligheter for å bli frivillig, og hvor de finner frivillige oppgaver viser at det er et stort potensiale for organisasjonene å bedre synliggjøre at de ønsker flere velkommen inn i sitt felleskap.
Oversikter over hvor i landet folk søker etter muligheter for å bli frivillig, og hvor de finner frivillige oppgaver viser at det er et stort potensiale for organisasjonene å bedre synliggjøre at de ønsker flere velkommen inn i sitt felleskap.
Last ned bilde

Lenker

Om Frivillig.no

Frivillig.no
Frivillig.no
Øvre Slottsgate 2b
0157 Oslo

21567666https://frivillig.no

Mange venter bare på å bli spurt
Frivillig.no er en digital oppslagstavle for frivillige oppdrag. Kort fortalt gjør vi det enklere for organisasjoner å rekruttere nye frivillige, og enklere for folk å finne noe å engasjere seg i. Over 2000 organisasjoner er registrert og får inn tilsammen i snitt 45 nye meldinger om dagen fra folk som vil bli frivillige.

Alle kjenner ikke alle
Å være frivillig betyr å bidra, å lære og å være en del av et fellesskap. Slike fellesskap er samfunnets vaksine mot ensomhet. Frivillighet Norge bruker Frivillig.no som et verktøy for å øke deltakelsen i frivilligheten, gjennom det inkluderingen i samfunnet og bekjempe ensomhet.

Frivillig.no er gratis og kan brukes av organisasjoner, lag og foreninger registrert i frivillighetsregisteret, frivilligsentraler, menigheter og kulturfestivaler.

Frivillig.no drives av de frivillige organisasjonene selv gjennom Frivillighet Norge, og er støttet av Helse- og omsorgsdepartementet, Kulturdepartementet, Oslo Kommune, Gjensidigestiftelsen og Sparebankstiftelsen DNB.

Følg saker fra Frivillig.no

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillig.no på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillig.no

Innvandrere deltar mindre i det frivillige organisasjonslivet, men mer om de blir spurt.4.2.2020 10:31:10 CETPressemelding

17% av innvandrere deltar i frivilligheten, sier Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor i sin rapport om «Sivilsamfunnsdeltaking blant innvandrere i Noreg». Her finner de at andelen innvandrere som har vært frivillig, er markant lavere enn andelen norskfødte som er frivillige. Men på nettsiden Frivillig.no, hvor 2500 organisasjoner, lag og foreninger har lagt ut oppdrag for frivillige, er det dobbelt så stor andel hos nordmenn med innvandrerbakgrunn som melder seg. Så hvorfor er ikke andelen som er med i organisasjonene høyere?

Finalister til Årets Nykommer i Frivilligheten - nasjonal frivillighetspris13.11.2019 06:00:00 CETPressemelding

For fjerde år på rad deler rekrutteringsportalen Frivillig.no og Frivillighet Norge ut den nasjonale prisen Årets nykommer i Frivilligheten. Dette for å sette pris på engasjement og frivillig innsats fra de nye frivillige som har vist at det ikke er så vanskelig å gjøre noe for andre. Prisen til Årets nykommer i frivilligheten deles ut av Frivillig.no og Frivillighet Norge, på Frivillighetens dag på Sentralen i Oslo 5. Desember

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom