Fritt Ord

Fritt Ords Honnør tildelt Utøya og Jørgen Watne Frydnes

Del

Utøya og daglig leder Jørgen Watne Frydnes ble lørdag 21. august tildelt Fritt Ords Honnør under en utdelingsseremoni i Fritt Ords lokaler i Oslo.

Prisen ble tildelt organisasjonen Utøya og daglig leder Frydnes for arbeidet med å ha omgjort Utøya fra et åsted for terrorangrep og massedrap til en arena for kunnskap, diskusjon og motstand.

- Utøya er igjen en politisk øy. En politisk øy som når ut til flere – langt bredere – enn tidligere. Som viser kraften i det frie ordet og den demokratiske tenkemåten. Som er del av oppgjøret med høyreekstrem ideologi. Utøya og Jørgen Watne Frydnes er del av oppgjøret. Derfor får de i dag Fritt Ords Honnør, sier styremedlem i Fritt Ord Bård Vegar Solhjell under prisoverrekkelsen.

 - At vi har ønsket friksjon, diskusjon og debatt velkommen, har vært avgjørende for vårt arbeid på Utøya de siste ti årene. Og det er avgjørende for et velfungerende demokratisk samfunn, for demokratiet er jo nettopp viljen til å inngå kompromiss, å finne en balansegang mellom folk som er uenige, sier Jørgen Watne Frydnes ved mottakelsen av prisen.

Organisasjonen Utøya har siden høsten 2011 arbeidet med å gjenreise øya både som et samlingspunkt for AUF, men også som et møtested for diskusjon og læring om ekstremisme, fremmedfrykt og konspirasjonsteorier. Arbeidet og prosessen med å gjenreise Utøya har vært gjenstand for stor debatt gjennom de ti årene som har gått, ikke minst mellom de ulike partene som ble direkte berørt av terroren, og prosessen har vært mulig takket være Jørgen Watne Frydnes’ tette, langvarige dialoger med alle parter. Resultatet er at Utøya nå igjen spiller en levende rolle for AUF, samtidig som titusenvis av ungdommer fra organisasjonsliv, politikk og skole i inn- og utland besøker øya hvert år.

Stiftelsen Fritt Ord har i løpet av de ti årene gitt støtte til nærmere hundre bøker, utstillinger, fotoprosjekter, dokumentarfilmer, journalistiske prosjekter og andre initiativer med temaer relatert til 22. juli 2011. Honnørprisen består av et beløp på 100 000 kroner og en krystallvase. Prisen deles ut av Fritt Ords styre for verdifullt virke i det frie ords tjeneste, gjerne i tilknytning til en aktuell sak.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

f.v. Jørgen Watne Frydnes og Bård Vegar Solhjell. Foto: Helge Brekke
f.v. Jørgen Watne Frydnes og Bård Vegar Solhjell. Foto: Helge Brekke
Last ned bilde
f.v. Lars Gudmundson, Jørgen Watne Frydnes, Eskil Pedersen, Paul Børhaug, Bård Vegar Solhjell, Sindre Lysø og Astrid Hoem. Foto: Helge Brekke
f.v. Lars Gudmundson, Jørgen Watne Frydnes, Eskil Pedersen, Paul Børhaug, Bård Vegar Solhjell, Sindre Lysø og Astrid Hoem. Foto: Helge Brekke
Last ned bilde
Jørgen Watne Frydnes. Foto: Helge Brekke
Jørgen Watne Frydnes. Foto: Helge Brekke
Last ned bilde

Lenker

Om Fritt Ord

Fritt Ord
Fritt Ord
Uranienborgveien 2
0258 Oslo

23 01 46 46http://www.frittord.no

Fritt Ord er en allmennyttig privat stiftelse som arbeider for å fremme ytringsfrihet, offentlig debatt, kunst og kultur.

I vedtektene våre heter det: «Stiftelsen Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord. Fritt Ord kan også støtte andre sider ved norsk kultur, i første rekke den del av kulturen som gjør bruk av ordet.»