Advokatfirmaet Hjort DA

Frifinnelsen av Ola Rollén henvist til ny behandling i lagmannsretten

Del
Borgarting lagmannsrett har henvist Økokrims anke over frifinnelsen av Ola Rollén til ny behandling i lagmannsretten.

Oslo, 9. mai 2018

Etter forsvarernes mening er det ikke grunnlag for Økokrims anke over Tingrettens klare frifinnende dom. På bakgrunn av at lagmannsretten i praksis alltid henviser Økokrims anker, er likevel ikke beslutningen overraskende.

Rollén ser frem til at denne saken kan få sin avslutning i lagmannsretten.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt advokat Christian B. Hjort, +47 91633626, cbh@hjort.no.

Kontakter

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Advokat Christian Hjort, telefon +47 916 33 626, e-post: cbh@hjort.no

Om Advokatfirmaet Hjort DA

Advokatfirmaet Hjort DA
Advokatfirmaet Hjort DA
Postboks 471 Sentrum
0105 OSLO

22 47 18 00http://www.hjort.no/