Frende Forsikring

Frende står støtt i rufsete marked

Del
Med svært gode forsikringstekniske resultater leverer Frende et resultat før skatt 432 millioner kroner for 2022.
Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring.
Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring.

Det forsikringstekniske resultatet viser at kjernevirksomheten går godt i sparebankeide Frende. 23 frittstående sparebanker og tre Varigselskaper er inne på eiersiden. Konsernet består av et skadeselskap og et livselskap.

Samarbeidet med Frende lønner seg for de 26 eierne og distributørene. Eierne har hatt en egenkapitalavkastning (ROE) på over 20 prosent over tid, og eierskap i Frende ga 16,9 prosent avkastning i 2022. Det ble i tillegg utbetalt 428 millioner i provisjon til Frendes distributører.

- Denne inntekten har stor betydning, og er et vesentlig bidrag til bankenes andre inntekter, sier konsernsjef Vegar Styve.

Lønnsom vekst
- Frende kan se tilbake på et år der målingene viser at kundene er fornøyde, både med servicegraden og skadebehandlingen, og hvor selskapet har levert gode kundeopplevelser også digitalt, med en rekke nye løsninger, sier han.

2022 ga Frende en vekst i bestandspremie på 209,3 millioner, som tilsvarer en bestandsvekst på 7,5 prosent.

- Resultatet er drevet av god vekst innen skadeforsikring, og lavere avgang enn i et normalår. Forsikringer for liv- og helse er fremdeles påvirket av pandemien, forteller konsernsjef Vegar Styve.

I skadeforsikring er skadeprosenten på 55,2 prosent, dels på grunn av avviklingsgevinster.

Justerer avsetningene for skade og sykdom
- Vi setter av betydelige beløp hvert år for å dekke skader som ennå ikke er meldt til oss. Dette er estimater med stor usikkerhet, som ble nedjustert i 2022, forteller Styve. Avviklingsgevinsten knytter seg hovedsakelig til en positiv utvikling inne personskader, der vi ser at det blir etteranmeldt færre skader enn det vi har lagt til grunn. Uten avviklingsgevinster er skadeprosenten på 73,3 prosent, som viser en underliggende god lønnsomhet basert på godt forsikringsteknisk håndverk og sunn underliggende drift.

- Total avviklingsgevinst i skadeselskapet er 415,5 millioner kroner, mens avsetningene er styrket med 58,4 millioner kroner på livsiden, sier han. Oppjusteringen i livselskapet er spesielt rettet mot uførepensjon og barne- og ungdomsforsikring der utbetalingene har vært høye over tid.

- Vi vil skape forutsigbarhet for sykdomsbildet vi ser. I 2022 gikk ni av ti kroner av risikopremien i livselskapet til å dekke forventede utbetalinger til kundene, forteller Styve. Erstatningsandelen i livselskapet er på 91,3 prosent. Og resultatet på minussiden med 56 millioner kroner før skatt.

- Resultatet er drevet av betydelig styrking av reserver, samt økt antall uføretilfeller gjennom pandemien. Her har vi sett en utjevning, og i kombinasjon med lav arbeidsledighet har antall saker stabilisert seg. Tallene for antall nye uføre, spesielt unge, er fortsatt høye.

Påvirket av uro i finansmarkedene
Frende har over tid levert en konkurransedyktig finansavkastning gitt risikonivå, men resultatet for 2022 er kraftig påvirket av uroen i finansmarkedet.

- Når vi forvalter så store summer som vi gjør, blir vi påvirket av nedgangskonjunkturene. I 2022 trakk finans resultatet kraftig ned. Det skyldes renteøkninger, inflasjon og krig, og stor volatilitet i både aksjer, renter og kreditt, sier Vegar Styve. Avkastningen fra investeringsporteføljen ble -133,7 millioner kroner som er omtrent på nivå med markedsindeksene. I tillegg kommer rentekostnadene knyttet til ansvarlig lån slik at den samlede finansavkastningen i regnskap er minus 152 millioner.

Hovedtrekk 2022 

  • Bestandspremie i konsernet 31.12.2022 er MNOK 3 000 (2 791) en vekst på 7,5 %
  • Resultat før skatt per 4.kvartal var MNOK 432 (667)
  • Skadeprosent for egenregning skadevirksomheten var 55,2 % (65,9)
  • Erstatningsandel i livvirksomheten var 91,3 % (84,2 %)
  • Kostnadsprosent skadevirksomhet var 18,4 % (17,6 %)
  • Kostnadsandel livvirksomheten var 127,4 % (128 %)
  • Finansavkastning var negativ med MNOK-152,1 (314,9), tilsvarende -2,25 % (6 %)

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring.
Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring.
Last ned bilde
Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring.
Vegar Styve er konsernsjef i Frende Forsikring.
Last ned bilde

Om Frende Forsikring

Frende Forsikring
Frende Forsikring
Jonsvollsgaten 2
5011 Bergen

55 15 36 00https://www.frende.no

Frende Forsikring har noen av Norges mest fornøyde forsikringskunder. Vi bryr oss litt ekstra om deg, ditt og dine! 

Helnorske Frende eies av solide sparebanker og brannkasser og har rådgivere landet rundt. Vi har over 300 ansatte ved hovedkontoret i Bergen, og rundt 270.000 privat- og bedriftskunder med forsikringsløsninger innen skadeforsikring og livsforsikring.

Følg pressemeldinger fra Frende Forsikring

Registrer deg med din e-postadresse under for å få de nyeste sakene fra Frende Forsikring på e-post fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frende Forsikring

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom