Frelsesarmeen

Frelsesarmeen sterkt bekymret for streikerammede småbarn under pandemi

Del

– Det blir umulig å opprettholde tilbudet til barn med spesielle behov eller barn med foreldre i samfunnskritiske yrker, sier Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager.

– Vi anerkjenner altså Fagforbundets rett til å gjøre uttaket slik de har gjort, men stiller oss svært undrende til at de rammer enkeltbarnehager så hardt under en pågående pandemi, vektlegger virksomhetsleder Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager. Her avbildet i uniform da Gilbrant også er soldat i Frelsesarmeen.
– Vi anerkjenner altså Fagforbundets rett til å gjøre uttaket slik de har gjort, men stiller oss svært undrende til at de rammer enkeltbarnehager så hardt under en pågående pandemi, vektlegger virksomhetsleder Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager. Her avbildet i uniform da Gilbrant også er soldat i Frelsesarmeen.

 – Vi er sterkt kritiske til at man velger å bruke barnehager som lønnskamparena under en pandemi, og dessuten i så stor grad at det blir umulig å opprettholde tilbudet til barn med spesielle behov eller barn med foreldre i samfunnskritiske yrker, sier Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager.

Fagforbundet har tatt ut 80 av alle sine medlemmer i landet i streik. Hele 31 av disse er ansatt i Frelsesarmeens barnehager, og 17 i en enkelt barnehage. Dette betyr at 21 prosent av alle som Fagforbundet har tatt ut i streik i alle aktuelle virksomheter, arbeider i Frelsesarmeens barnehage «Regnbuen» i Alna bydel i Oslo. Der har de tatt ut 100 prosent av de organiserte ansatte. 

 – Som en del av den nasjonale dugnaden under pandemien legges det jo ellers svært stor vekt på betydningen av å holde skoler og barnehager åpne. Partene må derfor tilbake til forhandlingsbordet umiddelbart, sier hun. 

Hun legger til: – To av barnehagene våre har fått så store uttak av ansatte, at det ikke engang vil være mulig å opprettholde tilbudet til alle barn med spesielle behov, eller barn med foreldre i samfunnskritiske yrker.

Pandemien gir helt spesielle utfordringer
Allerede før dette skjedde var både barn og ansatte i landets barnehager under et enormt press på grunn av pandemien, hvor hver eneste dag er en kamp for å klare å ivareta barnas behov for omsorg og nærhet med mye fravær, kohorter og karantener.  

 I tillegg til barna som har ekstra ressurser knyttet til seg fordi de har spesielle behov, er det godt kjent at det også er mange andre barn som har spesielt behov for barnehagens stabilitet i disse tider, påpeker Gilbrant. 
 
Noen småbarn vil for eksempel nå oppleve at det ikke er noen kjente på jobb, for på grunn av pandemien er det allerede mindre utveksling av ansatte på tvers mellom avdelinger.

 Vi stiller oss derfor sterkt kritisk til at man i praksis bruker barna i lønnskamp i en situasjon som dette. I en normalsituasjon ville vi selvsagt akseptert at også barnehager blir tatt ut selv om det medfører ekstra utfordringer for småbarnsfamiliene. Men nå er det jo hele samfunnet og spesielt barnehagene i en unntakssituasjon, hvor det også kan og bør reises spørsmål om innvirkningen på barnas liv og helse, sier Gilbrant.  

Verre enn rødt beredskapsnivå
Oslo kommune har allerede vektlagt tydelig betydningen av å holde barnehagene åpne under pandemien, ved ikke å gå fra gult til rødt beredskapsnivå slik nabokommunene har. Begrunnelsen var at konsekvensen ville potensielt være så store for barn.  

 Rødt betyr ikke stenging, men har veldig alvorlige konsekvenser spesielt i en by som Oslo med så store sosiale ulikheter mellom barn og familier, uttalte skolebyråd Inga Marte Thorkildsen, til Aftenposten.  

 Det som nå skjer gjennom denne streiken, setter barna i en enda verre situasjon enn det ville ha vært på rødt nivå.På rødt nivå har alle barna tilbud om plass, men færre kontaktpunkt og mindre oppholdstid. Nå er det imidlertid rundt 70 barn som ikke får komme i barnehagen i det hele tatt, hvorav 50 barn rammes bare i Oslo, forteller Gilbrant.  

Respekterer spillereglene – kritiserer vurderingene
Frelsesarmeen er opptatt av å ivareta gode arbeidsvilkår for sine ansatte og respekterer spillereglene i arbeidslivet. 

 Vi anerkjenner altså Fagforbundets rett til å gjøre uttaket slik de har gjort, men stiller oss svært undrende til at de rammer enkeltbarnehager så hardt under en pågående pandemi, vektlegger Gilbrant.


Fakta:

  • Torsdag 7. januar startet meklingen mellom Fagforbundet og NHO etter at forhandlingene ble brutt i høst. Tariffavtalen det strides om er overenskomst 453 som omfatter ansatte i private og ideelle behandlingsinstitusjoner innen rus, psykiatri, barnevern, pleie og omsorg og barnehager. Meklingen førte ikke frem, og streiken var en realitet lørdag 9. januar.  
  • Fagforbundet har tatt ut 80 av sine medlemmer i landet i streik fra lørdag 9. januar. Hele 34 av disse er ansatt i Frelsesarmeen, 31 i Frelsesarmeens barnehager, og 17 i en enkelt barnehage. Dette betyr at 38% av alle som Fagforbundet har tatt ut i streik nasjonalt, arbeider i fire Frelsesarme-barnehager. 21% arbeider i en enkelt barnehage. 100% av de ansatte organisert i Fagforbundet i Frelsesarmeens barnehager er tatt ut i streik.  
  • Frelsesarmeen var blant pionerene på etableringer av barnehager i Norge, og driver fortsatt barnehager i henholdsvis Alna (Oslo), Stavanger, Asker og Drøbak.

Kontakter

Bilder

– Vi anerkjenner altså Fagforbundets rett til å gjøre uttaket slik de har gjort, men stiller oss svært undrende til at de rammer enkeltbarnehager så hardt under en pågående pandemi, vektlegger virksomhetsleder Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager. Her avbildet i uniform da Gilbrant også er soldat i Frelsesarmeen.
– Vi anerkjenner altså Fagforbundets rett til å gjøre uttaket slik de har gjort, men stiller oss svært undrende til at de rammer enkeltbarnehager så hardt under en pågående pandemi, vektlegger virksomhetsleder Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager. Her avbildet i uniform da Gilbrant også er soldat i Frelsesarmeen.
Last ned bilde
– I tillegg til barna som har ekstra ressurser knyttet til seg fordi de har spesielle behov, er det godt kjent at det også er mange andre barn som har spesielt behov for barnehagens stabilitet i disse tider, påpeker Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager.
– I tillegg til barna som har ekstra ressurser knyttet til seg fordi de har spesielle behov, er det godt kjent at det også er mange andre barn som har spesielt behov for barnehagens stabilitet i disse tider, påpeker Annette Gilbrant i Frelsesarmeens barnehager.
Last ned bilde

Om Frelsesarmeen

Frelsesarmeen
Frelsesarmeen
Postboks 6866 St. Olavs Plass
0130 Oslo

22 99 85 00http://www.frelsesarmeen.no

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket ved å tilby suppe, såpe og frelse. Det vil si at vi for eksempel vil mette sultne mager, jobbe for den enkeltes verdighet og fortelle om Guds kjærlighet.

Følg pressemeldinger fra Frelsesarmeen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frelsesarmeen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Frelsesarmeen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom