GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Fred. Olsen Windcarrier sikret ny havvind-kontrakt i Taiwan med GIEK-garanti

Del

GIEK har stilt en lånegaranti på 1,2 milliarder kroner på bakgrunn av Fred. Olsen Windcarrier sine leveranser til et havvindprosjekt vest for Taiwan. Selskapet er tildelt en kontrakt på installasjon av vindturbiner ved bruk av «jack-up» skip til en havvindpark. Det siste halvåret har GIEK bidratt med 2,3 milliarder kroner i garantier som har sikret norske leverandører kontrakter innen havvind.

Foto: Fred Olsen Windcarrier
Foto: Fred Olsen Windcarrier

– GIEKs garanti er viktig for å styrke Fred. Olsen Windcarrier sin posisjon som leverandør til havvindprosjekter i Sørøst-Asia, sier Even Larsen, CEO i Fred Olsen Ocean AS. Dette er det andre store havvindprosjektet vi er med på i regionen, og vi har nå åpnet kontor i Taiwan. Vi merker økt etterspørsel etter våre tjenester og håper å vinne flere kontrakter i regionen, forteller Larsen.

– Prosjektet gir Taiwan tilgang til mer fornybar energi og sikrer viktige kontrakter for norsk industri, sier Wenche Nistad, administrerende direktør i GIEK. Det viser at norsk havvindkompetanse, kombinert med konkurransedyktig statlig finansiering, kan bidra i nye og viktige eksportmarkeder for Norge, fortsetter hun.

Danske Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) er eier og skal utvikle den bunnfaste havvindparken utenfor Taiwan med kapasitetseffekt på 589 MW. Vindparken er lokalisert 11-25 kilometer vest for Taiwan .

GIEK i internasjonalt banksyndikat
Prosjektet blir finansiert gjennom et internasjonalt banksyndikat der flere lands eksportkreditt-institusjoner deltar med en stor andel av totalfinansieringen. Norske GIEK garanterer for lån som utbetales av taiwanske banker. GIEKs garantiansvar i prosjektet er 4,07 milliarder taiwanske dollar, tilsvarende 1,2 milliarder kroner. GIEKs garanti er knyttet til norske eksportleveranser fra Fred. Olsen Windcarrier samt andre norske leverandører.

– Staten Norge har kredittrating AAA, derfor kan GIEK tilby den samme kredittrating til långiverne i internasjonale prosjekter. Vår forutsetning er at kjøperne velger nettopp norske varer og tjenester, forteller Nistad. Hun legger til at GIEK kan garanterer overfor banker, livselskaper eller andre finansinstitusjoner, både utenlandske og norske.

Betydelig aktør innen installasjonstjenester til havvind
Fred. Olsen Windcarriers ble grunnlagt i 2008, og er en betydelig og etablert aktør innen vindkraft. I 2019 installerte selskapet hele 36 prosent av alle havvindturbiner i Europa. Selskapet inngår i Fred. Olsen Ocean Ltd som samlet har 1500 ansatte internasjonalt.

 

Fakta:
Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) arbeider med infrastrukturprosjekter innen fornybar energi som vindkraft, solkraft, biomasse samt energiutvinning fra avfall.

 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Foto: Fred Olsen Windcarrier
Foto: Fred Olsen Windcarrier
Last ned bilde
Wenche Nistad, Administrerende direktør i GIEK
Wenche Nistad, Administrerende direktør i GIEK
Last ned bilde

Lenker

Om GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt
Støperigata 1
0250 Oslo

+47 22 87 62 00http://www.giek.no

GIEK garanterer for lån, investeringer eller leveranser som fremmer norsk eksport. I tillegg har GIEK innenlandske finansieringsordninger for maritim industri. GIEK har mange rederier, verft og leverandører på kundelisten, og garantiene gis på markedsmessige vilkår sammen med norske og internasjonale banker. Giek.no

Følg saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra GIEK – Garantiinstituttet for eksportkreditt

Maritime leverandører satser på cruise-industrien og vil investere for videre vekst, ifølge ny undersøkelse4.11.2019 10:00:00 CETPressemelding

Norske maritime leverandører ønsker å styrke sin posisjon overfor verft i inn- og utland. De har i dag flere cruiseverft som kunder, de er aktive internasjonalt og planlegger å investere i egne bedrifter for videre vekst. Dette viser en ny rapport utarbeidet av statlige Garantiinstituttet for Eksportkreditt (GIEK) og bransjeorganisasjonen Norwegian Maritime Exporters (NME). Imidlertid er de fleste av bedriftene små i internasjonal målestokk. GIEK og NME mener at et tettere samarbeid mellom bedrifter, bankene og virkemiddelapparatet kan utløse vekst og mer eksport fra næringen. Fakta fra undersøkelsen Ni av ti bedrifter mener at cruise-markedet er strategisk viktig Tre av fire bedrifter leverer til cruiseskip bygd ved norske verft Over halvparten planlegger større investeringer i egen bedrift for å vokse i eksportmarkedet Flest små kontrakter - foreløpig De fleste leverandører hadde en omsetning fra cruise-markedet på under 10 millioner kroner. - I internasjonal målestokk er de fleste n

Maritime suppliers are pushing into the cruise industry, planning to invest for further growth according to a new survey4.11.2019 10:00:00 CETPress release

Norwegian maritime suppliers are looking to strengthen their position among shipyards in Norway and abroad. The suppliers have several cruise yards as clients, they operate internationally, and they plan to invest for future growth, according to a new report presented today by The Norwegian Export Credit Guarantee Agency (GIEK) and the Norwegian Maritime Exporters (NME) trade organisation. Most of the Norwegian companies are relatively small on an international scale. GIEK and NME believe that a closer collaboration between companies, banks and export credit agencies could lead to additional growth and export in the sector. Survey facts The cruise industry is perceived to be of strategic importance to nine out of ten companies Three out of four companies supply cruise ships being built at Norwegian yards More than half of the companies are planning significant investments to grow in the export market Aiming to grow Most suppliers had a revenue from the cruise industry below NOK 10 mill