Mattilsynet

Fraråder bruken av alle produkter fra Vernacare merket «OASIS» grunnet smitterisiko

Del

Det pågår et utbrudd i landets sykehus med bakterien Pseudomonas aeruginosa. Bakterien stammer fra flere produkter fra Vernacare merket «OASIS». Mattilsynet har avdekket at produsenten og importøren ikke har god nok oversikt over hvilke produkter som potensielt kan være kontaminert, og ber derfor alle helseinstitusjoner og eventuelle privatpersoner om å ikke bruke produktene inntil videre.

Foto: Produsent
Foto: Produsent

Bakterien gir sjelden sykdom hos friske mennesker med normalt godt immunforsvar, men den kan gi alvorlig infeksjon hos mennesker med svekket immunforsvar.


Vernacare lager flere typer produkter som brukes i helseinstitusjoner, blant annet dusjhetter og vaskekluter. Alle produktene markedsføres under navnet «OASIS».
Produktene er primært solgt til sykehus og eldrehjem. Noen kan også ha blitt solgt til privatpersoner.


For å beskytte sårbare pasienter og andre forbrukere ber nå Mattilsynet om at ingen bruker OASIS-produkter inntil videre.


Dette gjelder uavhengig av produksjonsdato og lotnr.


-Dette er en komplisert sak. I denne saken så har vårt sporingsarbeid avdekket at det ikke finnes god nok oversikt over hvilke produkter som potensielt kan være kontaminert. Det er ganske inngripende å be alle om å slutte å bruke disse produktene av et føre-var prinsipp, men vi mener det er viktig å gjøre det for å beskytte liv og helse, sier Birgitte Lyrån, seniorinspektør i Mattilsynet.


-Vi vet heller ikke hvor mange typer OASIS-produkter som er på det norske markedet, eller hvor de er sendt, men vi vet at dette er et populært produkt og at det har vært i bruk i helsetjenesten i 20 år. Det er nå viktig at den bruken stanses, og man finner andre produkter for stell av pasienter, Lyrån.


Produsenten og de ansvarlige for dette produktet i EU må finne kilden til kontamineringen før Mattilsynet kan ta stilling til videre bruk av produktene. Dette er produkter som markedsføres mot helseinstitusjoner som ivaretar syke og sengeliggende pasienter. Flere av disse har dårlig immunforsvar og en infeksjon med denne bakterien kan da gi fatale konsekvenser.


-Mattilsynet hadde kontakt med de to virksomhetene som importerer og omsetter disse produktene i Norge allerede 21. mars. Salg av produktene ble stanset og kunder ble varslet, men det har nå vist seg at omfanget kan være større enn først antatt. Sykehusene har stoppet bruken, men det er viktig at alle helseinstitusjoner inkl. sykehjemmene i Norge også mottar og følger opp denne beskjeden, sier Lyrån.

Kontakter

Andre henvendelser: Mattilsynets sentralbord

Vintertid: 09:00-11:00 og 12:00-15:00
Sommertid: 09:00-11:00 og 12:00-14:30 (15. mai til 15. september)

Tel:22 40 00 00postmottak@mattilsynet.no

Mediehenvendelser: Mattilsynets pressevakt (kl. 08.00 - 22.00, ikke SMS. Etter arbeidstid og i helger besvares i utgangspunktet kun hastesaker.)

Tel:469 12 910pressevakt@mattilsynet.no

Bilder

Foto: Produsent
Foto: Produsent
Last ned bilde

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Mattilsynet

Trekker engangs vaskekluter med ulovlig innhold av bakterier23.3.2022 09:14:09 CET | Pressemelding

Mattilsynet har blitt varslet av FHI om at et pågående smitteutbrudd i over 30 sykehus i Norge kan knyttes til en spesiell type engangs vaskekluter som brukes i helsetjenesten. Foreløpige laboratorieanalyser viser at disse kan være forurenset med en bakterie som heter Pseudomonas aeruginosa. Selv om dette er en vanlig bakterie som finnes overalt i naturen, kan den gi alvorlig infeksjon hos intensivpasienter og pasienter med svekket immunforsvar. Derfor trekkes nå produktene fra markedet.

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom