Miljødirektoratet

Franzefoss Eide har alvorlige brudd på miljøregelverket

Del

Franzefoss Eide på Sotra håndterer ikke farlig avfall etter reglene og har alt for dårlig kontroll med utslipp fra behandlingsanlegget.

Franzefoss Gjenvinning AS avdeling Eide på Sotra mottar og behandler farlig avfall. 
Foto: Linda Skryseth, Franzefoss AS.
Franzefoss Gjenvinning AS avdeling Eide på Sotra mottar og behandler farlig avfall. Foto: Linda Skryseth, Franzefoss AS.

Dette er noen av flere alvorlige brudd på regelverket vi avdekket da vi gjennomførte tilsyn med virksomheten i mars 2022.  Franzefoss Gjenvinning AS avdeling Eide tar imot og behandler boreavfall fra Nordsjøen.  

Tilsynet ble gjennomført etter en brann på anlegget i desember 2021.

- Vi ser alvorlig på bruddene på regelverket vi avdekket hos Franzefoss Eide. Branner i behandlingsanlegg for farlig avfall er alvorlige hendelser fordi potensiale for forurensing er stort. Miljødirektoratet prioriterer derfor å følge opp at bedriftene jobber for å forebygge og unngå slike hendelser, sier seksjonsleder Einar Knutsen i Miljødirektoratet.

Mottakskontrollen er ikke god nok

Det er strenge krav til hvordan virksomheter som mottar farlig avfall skal håndtere dette avfallet. I forkant av brannen i desember ble det benyttet personell fra et eksternt firma til å flytte farlig avfall inne på området til Franzefoss Eide. Disse personene hadde ikke fått opplæring i de interne rutinene Franzefoss har for å håndtere slikt avfall, slik regelverket krever.

Ulovlige utslipp til luft

Tilsynet viste at Franzefoss Eide i 2021 hadde ulovlige utslipp til luft i lange perioder. Dette gjelder spesielt utslipp av karbonmonoksid (CO) og totalt organisk karbon (TOC).

De ulovlige utslippene ble ikke oppdaget av Franzefoss Eide før virksomheten startet egenrapporteringen for 2021, dvs. i februar 2022, og viser at bedriften ikke har fulgt med på sine utslipp.

Måler ikke utslipp

Virksomheten har ikke gjennomført flere lovpålagte utslippsmålinger. Dette gjelder blant annet målinger av polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH), kadmium, kvikksølv, bly og dioksiner. Slike målinger skal gjennomføres to ganger per år. Anleggets oljeutskiller ble heller ikke kontrollert eller utslippene målt.

- Vi forventer at alle virksomheter har god kontroll på driften sin og daglig benytter et godt implementert internkontrollsystem for å sikre at alle krav følges opp og at alle ansatte gis tilstrekkelig opplæring. Dette gjelder ikke minst i et konsern som Franzefoss, sier Einar Knutsen.

Formålet med internkontroll er å sikre at bedrifter har gode rutiner for å planlegge og gjennomføre arbeidet ved virksomheten, og at systemet følges i praksis.

Lagret for mye farlig avfall

Franzefoss Eide har tillatelse til å lagre en viss mengde farlig avfall. Høsten 2021 fra slutten av oktober til slutten av november lagret virksomheten mer farlig avfall enn de hadde lov til.

Så langt i 2022 har virksomheten holdt seg innenfor lagringskravene i tillatelsen.

Videre oppfølging

Miljødirektoratet følger opp virksomheten tett, og det er aktuelt med nye tilsyn i løpet av 2022.

Nøkkelord

Kontakter

PressekontaktPressetelefonen svarer på henvendelser fra pressen mellom klokka 8 og 16 på hverdager.

Vi ringer vi deg raskt tilbake dersom vi ikke får tatt telefonen. Pressetelefonen kan ikke ta imot SMS eller talebeskjeder.

Tel:40 10 38 00presse@miljodir.no

Bilder

Franzefoss Gjenvinning AS avdeling Eide på Sotra mottar og behandler farlig avfall. 
Foto: Linda Skryseth, Franzefoss AS.
Franzefoss Gjenvinning AS avdeling Eide på Sotra mottar og behandler farlig avfall. Foto: Linda Skryseth, Franzefoss AS.
Last ned bilde

Om Miljødirektoratet

Miljødirektoratet
Miljødirektoratet
Postboks 5672 Torgarden
7485 Trondheim

73 58 05 00https://www.miljodirektoratet.no

Miljødirektoratet jobber for et rent og rikt miljø
Våre hovedoppgaver er å redusere utslipp av klimagasser, forvalte norsk natur og hindre forurensning. Vi er et statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet. Vi har i underkant av 700 ansatte ved våre to kontorer i Trondheim og Oslo, og ved Statens naturoppsyn (SNO) sine lokalkontor.

Følg pressemeldinger fra Miljødirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Miljødirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Miljødirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom