Human-Etisk Forbund

FORVENTER LIKEBEHANDLING AV LIVSSYN

Del

Før sommeren kommer regjeringen med sine forslag for å sikre et livssynsåpent samfunn i Norge. Human-Etisk Forbund forventer at likebehandling står i sentrum.

Statsråd Kjell Ingolf Ropstad har varslet at regjeringen legger frem sin nye og helhetlige religions- og livssynspolitikk før sommerferien. Nå skal det avgjøres hvordan forholdet de kommende tiårene skal være mellom staten på den ene siden og kirken og andre tros- og livssynssamfunn på den andre siden.

På tross av et økende mangfold i befolkningen, og en svært stor andel ikke-religiøse, er mange offentlige ordninger tilpasset en tid da de aller fleste i Norge var tilknyttet Den norske kirke.
Slik er det ikke lenger, og myndighetene må tilpasse seg dagens virkelighet.
Det kan ikke være slik at en prest er det enerådende tilbudet for samtaler og markeringer i møte med livskriser på sykehus, sykehjem og i fengsler. I Forsvaret har soldatene selv bedt om et større mangfold i Forsvarets tros- og livssynskorps.

Også nye regler for medlemskap i Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn er nødvendig, etter det siste tiårets avsløringer om medlemsjuks hos katolikkene og medlemsrot i Den norske kirke. Når staten knytter finansiering til medlemskap i tros- og livssynssamfunn, er felles spilleregler avgjørende.

På restene av tidligere tiders religiøse ensretting bygges nå fremtidens livssynsåpne samfunn i Norge. Statens oppgave er ikke å forsvare kirken mot manglende gudstro i folket, men å sikre alle i Norge tros- og livssynsfrihet på like vilkår.

Human-Etisk Forbund har klare forventninger til regjeringens nye politikk på dette området.
Human-Etisk Forbund krever at:

- Myndighetene sikrer likebehandling av innbyggere med ulike religioner og livssyn.
- Menneskerettighetene må ligge til grunn i utforming av alle nye ordninger.
- Det må bli slutt på å bruke religion for å fremme nasjonal identitet.
- Kulturarv kan ikke lengre trumfe retten til likebehandling.
- Staten må være upartisk til religion og livssyn, for best å legge til rette for et livssynsåpent samfunn.
Landsmøtet er Human-Etisk Forbunds øverste myndighet, og består av 89 delegater valgt av fylkeslagene samt hovedstyrets leder.
Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med over 94.000 medlemmer. Forbundet jobber for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn basert på respekt for menneskerettighetene.

Kontakter

Bilder

Om Human-Etisk Forbund

Human-Etisk Forbund
Brugata 19
0186 Oslo

+47 23 15 60 00http://www.human.no

Human-Etisk Forbund er et humanistisk livssynssamfunn med over 94.000 medlemmer. Forbundet jobber for en sekulær stat og et mangfoldig samfunn basert på respekt for menneskerettighetene.

Følg pressemeldinger fra Human-Etisk Forbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Human-Etisk Forbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Human-Etisk Forbund