Den norske kirke

Fortsetter samtaler om TVL

Del

Kirkerådet diskuterte i dag initiativet fra Vårt Land om å delta i oppstarten av en ny TV-kanal.

Kirkerådsleder i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Ole Martin Wold
Kirkerådsleder i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Ole Martin Wold

– Kirkerådet ser mange positive sider ved TV-prosjektet, og var i utgangspunktet positive til at Den norske kirke skulle være med på dette, men har også flere spørsmål. Derfor ønsker vi å gå en ny runde med Vårt Land, sier kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum.

Vårt Land tok i 2020 initiativ til samtaler om en ny kristen TV-kanal. Det er dette initiativet som ble behandlet i dag. Kirkerådet ønsker mer informasjon før en endelig beslutning kan fattes.

På grunn av sensitive detaljer i saken, ble den behandlet unntatt offentlighet.

Kirkerådet fattet dette vedtaket:

«Kirkerådet ser positivt på at DnK er med på initiativet fra Vårt Land på å etablere en bred kristen TV-kanal som både vil benytte nett-tv og linjært tv. Dersom prosjektet lar seg realisere vil det kunne bli en kraftfull mulighet til å nå et bredt publikum med evangeliet.

Kirkerådet ser at det er elementer knyttet til økonomi, styring, redaktøransvar og risiko som ikke er tilstrekkelig klarlagt og vi har derfor ikke tilstrekkelig beslutningsgrunnlag på det nåværende tidspunkt. Vi ber derfor sekretariatet i samarbeid med TVL utrede disse spørsmålene og komme tilbakt til Kirkerådet med en ny saksorientering så raskt som mulig. Denne utredningen skal inneholde flere scenarioer for deltagelse fra Dnk med tilhørende kost.

Kirkerådet ber om at det ikke blir gjort større og kostnadskrevende tiltak på digital kirke før endelig vedtak i denne saken er fattet.»

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Kirkerådsleder i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Ole Martin Wold
Kirkerådsleder i Den norske kirke, Kristin Gunleiksrud Raaum. Foto: Ole Martin Wold
Last ned bilde

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

69 prosent av befolkningen er medlemmer av Den norske kirke. Kirken tilhører den evangelisk-lutherske kirkefamilien. Kirkens ledelse er samlet i Kirkemøtet som består av både bispekollegiet (alle biskopene) og de valgte medlemmene av elleve regionale bispedømmeråd.

Kirken er inndelt i 1174 menigheter som disponerer 1635 kirkebygg. Mer enn 8000 mennesker arbeider i kirken.

Den norske kirkes virksomhet finansieres over kommunebudsjettene og statsbudsjettet.

https://kirken.no/visjon

 

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke