Nærings- og fiskeridepartementet

Fortsatt strenge krav til håndtering av produksjonsfisk

Del

Regjeringens restriktive politikk for håndtering av produksjonsfisk ligger fast. Dispensasjonene som er gitt i lys av krisesituasjonen vi er i, er midlertidige og gitt under svært strenge vilkår.

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

- Dispensasjonene som er gitt er kortsiktige tiltak, og ingen endring av politikk. Regjeringen vil fortsette en restriktiv linje når det gjelder håndtering av produksjonsfisk, av hensyn til norsk sjømats omdømme. Men i den ekstraordinære situasjonen vi befinner oss i, må vi vise fleksibilitet for å holde hjulene i gang, sier fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen.

Vil unngå å destruere fisken

Produksjonsfisk er fisk med synlige sår eller misdannelser. Ifølge Fiskekvalitetsforskriften må slik fisk sorteres og feilene rettes før den fraktes ut fra Norge.  

Som følge av koronautbruddet har enkelte selskaper nå problemer med å håndtere fisken innenlands. For å unngå at denne fisken blir destruert, har selskapene fått dispensasjon fra Mattilsynet til å kunne bearbeide fisken på anlegg utenfor Norge.  

-Terskelen for å gi dispensasjon er svært høy. Dispensasjonene er gitt under svært strenge vilkår, sier Ingebrigtsen.

Må begrunne behov

For å få dispensasjon, må søkerne kunne dokumentere at de har forsøkt å få fisken feilrettet innenlands. De må begrunne hvorfor innenlands feilretting av fisken ikke lar seg gjøre, og at dette er knyttet til covid19. Dispensasjon er midlertidig, tidsavgrenset og skal ikke gis lengre enn nødvendig.

Målet er at bedriftene selv kan finne de beste, kortsiktige, løsningene for produksjonen og utfordringene med store bemanningsproblemer som de nå møter .

- Vi vil følge utviklingen nøye, og jeg forventer at alle næringsaktørene er seg sitt ansvar bevisst. Jeg har også tillit til at Mattilsynet gjør gode vurderinger i denne krevende situasjonen, sier fiskeri- og sjømatministeren.

Kontakter

Bilder

Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Fiskeri- og sjømatminister Odd Emil Ingebrigtsen. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom