Eiendom Norge

Fortsatt sterk vekst i boligprisene

Del

Boligprisene steg med 1,1 prosent i mars 2022. Korrigert for sesongvariasjoner steg prisene med 1,0 prosent.

Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.

Boligprisene har steget med 6,2 prosent det siste året.

Gjennomsnittsprisen for en bolig i Norge var 4 495 784 kr ved utgangen av mars.

- Boligprisene fortsatte å stige sterkt i mars. Så langt i 2022 har boligprisene i Norge steget med hele 7,6 prosent. Det gjør 1. kvartal 2022 til det sterkeste i boligprisstatistikkens historie sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

- Januar og februar var preget av et svært lavt tilbud i bruktboligmarked. Men i løpet av mars har tilbudssiden steget og spesielt i Oslo. Akkumulert så langt i år har salgsvolumet hentet seg mye inn igjen i løpet av mars sammenlignet med tidligere år, selv om det fortsatt er betydelig lavere enn i 2021, sier Lauridsen.

- I løpet av mars har det blitt lagt ut mange nye boliger for salg, og det har faktisk aldri tidligere blitt lagt ut så mange boliger for salg i Norge i løpet av en mars måned. Balansen i bruktboligmarkedet er i ferd med å bedre seg.

- Til tross for dette varsler mange av våre medlemmer om at det tar tid å få på plass tilstandsrapporter til boliger som skal ut for salg denne våren. Vi oppfordrer derfor boligselgere til å forberede boligsalget i god tid, sier Lauridsen.

Stort salg, større utbud og rask salgstid

I mars ble det solgt 8.976 boliger i Norge, noe som er 7,1 prosent færre enn i tilsvarende måned i 2021.

Så langt i år er det solgt 20.676 boliger i Norge. Det er 13,7 prosent færre enn samme periode i fjor.

I mars ble det lagt ut 10.201 boliger for salg i Norge, noe som er 0,6 prosent flere enn i samme måned i 2021.

Så langt i år er det lagt ut 22.561 boliger for salg. Det er 6,4 prosent færre enn i samme periode i fjor.

- Selv om det er lagt ut rekordmange boliger i løpet av mars, så er det totalt sett lagt ut langt færre enn på samme tid i fjor, sier Lauridsen.

Det tok i gjennomsnitt 30 dager å selge en bolig i mars, ned fra 38 dager i februar. Kortest salgstid hadde Oslo og Bergen med 16 dager og lengst salgstid hadde Ålesund m/omegn med 57 dager.

- Salgstiden har gått betydelig ned i mange områder i Norge i mars, og spesielt i Oslo og Bergen går det nå svært raskt å selge en bolig, sier Lauridsen.

Fortsatt sterk vekst i mange områder

Sterkest sesongkorrigert prisutvikling i mars hadde Tønsberg m/Færder med en oppgang på 2,2 prosent. Svakest sesongkorrigert prisutvikling hadde Trondheim med en sesongkorrigert oppgang på 0,7 prosent.

Sterkest 12 måneders vekst har Bodø/m Fauske med en oppgang på 12,1 prosent etterfulgt av Tønsberg m/Færder med 11,9 prosent.

Oslo hadde den svakeste utviklingen i 12 måneders veksten med en oppgang på 4,1 prosent etterfulgt av Romerike på 4,3 prosent.

- I slutten av mars satte Norges Bank både opp styringsrenten og varslet syv renteøkninger frem til utløpet av 2023. I lys av dette er det grunn til å vente en mer moderat utvikling i boligprisene fremover.

- Like fullt er det andre faktor som trekker i motsatt retning, nemlig forventinger om høy lønnsvekst og utfordringer i nyboligmarkedet, blant annet knyttet til økte materialkostnader på stål, trevirke og betong og forstyrrelser i globale forsyningslinjer. Blir det utfordringer for realiseringen av nye boligprosjekter, så kan dette også få innvirkning på bruktboligprisene, avslutter Lauridsen.

Ytterligere informasjon:

Komplett statistikk kan lastes ned på www.eiendomnorge.no. Følg oss på twitter @eiendomsmegling #boligprisstatistikken.

Se pressekonferansen LIVE her fra kl. 1100.

Lytt også til Eiendom Norges podkast om boligmarkedet, Boligbobla, her.

For kommentarer:

Henning Lauridsen, administrerende direktør, mobil 997 20 485

Grethe Wittenberg Meier, styreleder, mobil 991 52 164

For lokale pressekontakter besøk vår hjemmeside.

For praktiske spørsmål om boligprisstatistikken:

Erik Lundesgaard, sjef for kommunikasjon og politikk, mobil 95 88 19 87

Om Eiendom Norges boligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi og Finn.no.

Statistikken er utarbeidet etter siste måneds slutt og omfatter boliger som annonseres på Finn.no. Det innebærer cirka 70 prosent av alle boliger som omsettes i Norge i løpet av et år.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av Eiendom Norges boligprisstatistikk ved angivelse av Eiendom Norge, FINN og Eiendomsverdi AS som kilde.

Kontakter

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Bilder

Foto: Solfrid Sande.
Foto: Solfrid Sande.
Last ned bilde

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak
Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2019/2020 hadde Eiendom Norge 71 foretaksmedlemmer. Disse igjen hadde 810 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2018 139 313 transaksjoner. Eiendom Norges medlemsbedrifter hadde ved årsskiftet 5216 ansatte.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.