GlobeNewswire by notified

Fortsatt stark utveckling

Dela

Synnerligen god efterfrågan och försörjningssituationen på väg mot en förbättring. Engångskostnader för avveckling av den ryska verksamheten samt engångsintäkt för avyttringen av ytterligare 26% av aktierna i Schulthess.

  •  Omsättningen ökade med 26,6% till 28 404 Mkr (22 444 Mkr)
  •  Resultatet efter finansnetto uppgick till 3 904 Mkr (3 175 Mkr)
  •  Vinsten per aktie uppgick till 1,48 kr (1,20 kr)
  •  Engångskostnad på 114 Mkr avseende avveckling av den ryska verksamheten
  •  Engångsintäkt på 232 Mkr vid avyttring av ytterligare 26% av aktierna i schweiziska Schulthess Maschinen AG
  •  Förvärv av italienska Argoclima, kanadensiska Pacific Energy samt tyska ELMESS-Klöpper Group (efter periodens utgång)

Efterfrågebilden har varit synnerligen god inom alla tre affärsområdena under årets första nio månader. Den huvudsakliga anledningen till den fortsatt kraftiga efterfrågan är våra tre affärsområdens tydliga hållbarhetsprofil. Såväl den politiska målsättningen som slutkonsumenternas insikt är tydlig när det gäller behovet av att komma bort från beroendet av fossila bränslen för att lösa klimatförändringsfrågan. Efter Rysslands avskyvärda övergrepp på Ukraina har de allra flesta européer verkligen fått tydliggjort hur viktigt det är att vi så skyndsamt som möjligt måste göra oss av med beroendet av rysk olja och gas, vilket ytterligare driver på efterfrågan av våra produkter”, säger Gerteric Lindquist, koncernchef för NIBE.

”Vad gäller försörjningssidan och då framför allt komponenter, har våra underleverantörer under flera kvartal målmedvetet arbetat med att ställa om till en mycket högre efterfrågenivå och vi börjar nu märka av en tydlig förbättring i såväl leveranskapacitet som leveranssäkerhet. Detta innebär inte att alla leveransstörningar från oss till våra kunder omedelbart kommer att vara avhjälpta men vi förväntar oss en successivt förbättrad situation under de närmaste månaderna och in på nästa år. Med den förbättrade materialförsörjningen och en stabilare prissituation samt de prisökningar vi själva tvingats genomföra är vår bedömning att rörelsemarginalen successivt kommer att kunna förbättras.”

”Eftersom vi bedömer fortsatt goda tillväxtmöjligheter inom alla tre affärsområdena pågår ett mycket ambitiöst investeringsprogram. Investeringstakten kommer att fördubblas under de kommande tre till fyra åren och vi räknar med att investera drygt fem miljarder kronor enbart i utökad produktionskapacitet. Speciellt det pågående paradigmskiftet i marknaden avseende övergången från olja och gas till värmepumpar, kräver stor utökning av produktionskapaciteten.

”Det självklara beslutet att efter Rysslands invasion av Ukraina avveckla våra ryska verksamheter har belastat första kvartalets rörelseresultat med en engångskostnad på 114 Mkri form av uppskattade nedskrivningar.” 

”Strax innan halvårsskiftet avyttrades ytterligare 26% av aktierna i Schulthess Maschinen AG. Transaktionen är helt i linje med den avyttringsprocess som inleddes 2019 och innebär en stegvis avyttring av hela tvättmaskins- och torktumlarverksamheten. Transaktionen genererade en engångsintäkt på 232 Mkr.”

”Även om omvärldssituationen är mycket svårbedömd är vi, tack vare vår geografiska spridning, fokusering på hållbarhet, stabila lönsamhet och goda finansiella beredskap för ytterligare offensiva förvärv, försiktigt positiva till 2022 som helhet”, säger Gerteric Lindquist.

Pressinformation
En press- och analytikerkonferens (på engelska) per telefon (+46 8 505 583 55) hålls idag kl. 11.00 med VD Gerteric Lindquist och finansdirektör Hans Backman. 
OBS: För att kunna se presentationsbilder krävs registrering på www.nibe.com

För mer information: Gerteric Lindquist, CEO och Hans Backman, CFO; +46 (0)433-27 30 00

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som NIBE Industrier AB (publ) ska offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning och Lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersoners försorg för offentliggörande den 16 november 2022 kl. 08.00 CET. 

NIBE Group  –  en global koncern med bolag och närvaro i hela världen
NIBE Group är en global koncern som bidrar till ett minskat klimatavtryck och bättre utnyttjande av energi. Inom våra tre affärsområden – Climate Solutions, Element och Stoves – utvecklar, tillverkar och marknadsför 
vi ett brett utbud av miljövänliga och energieffektiva lösningar för inomhuskomfort i alla typer av fastigheter samt komponenter och lösningar för intelligent uppvärmning och styrning inom industri och infrastruktur. 

Från starten i småländska Markaryd för 70 år sedan, har NIBE vuxit till en global koncern med 20.400 (18.700) medeltal anställda och närvaro i hela världen. Drivkraften har sedan starten varit en stark kultur av entreprenörskap och en passion för ansvarsfullt företagande. Framgångsfaktorerna har varit långsiktiga investeringar i hållbar produktutveckling och strategiska förvärv. Tillsammans har detta åstadkommit en målinriktad och kraftig tillväxt som 2021 genererade en omsättning på drygt 30 (27) miljarder kronor. 

NIBE är sedan 1997 börsnoterat under namnet NIBE Industrier AB på Nasdaq Nordic, Large Cap med en sekundärnotering på SIX Swiss Exchange sedan 2011.

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Monthly information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company as of November 30, 20228.12.2022 22:30:00 CET | Press release

Monthly information regarding the total number of voting rights and total number of shares of the Company as of November 30, 2022 (Article 223-16 of the General Regulations of the Autorité des Marchés Financiers) Market : NYSE Euronext Paris ISIN Code: FR 0010417345 Date Total number of sharesTotal number of voting rights11/30/2022 94,137,145 Total gross of voting rights: 94,137,145 Total net* of voting rights: 93,966,891 * Total net = total number of voting rights attached to shares – shares without voting rights Attachment PDF Version

Zealand Pharma Increases its Share Capital as a Consequence of Exercise of Employee Warrants8.12.2022 22:00:00 CET | Press release

Company announcement – No. 57 / 2022 Zealand Pharma Increases its Share Capital as a Consequence of Exercise of Employee Warrants Copenhagen, Denmark and Boston, MA, U.S. December 8, 2022 – Zealand Pharma A/S (“Zealand”) (NASDAQ: ZEAL) (CVR-no. 20 04 50 78), a Copenhagen-based biotechnology company focused on the discovery and development of innovative peptide-based medicines, has increased its share capital by a nominal amount of DKK 64,919 divided into 64,919 new shares with a nominal value of DKK 1 each. The increase is a consequence of the exercise of warrants granted under several of Zealand Pharma's employee warrant programs. Employee warrant programs are part of Zealand Pharma’s incentive scheme, and each warrant gives the owner the right to subscribe for one new Zealand Pharma share at a prespecified price, the exercise price, in specific predefined time periods before expiration. For a more detailed description of Zealand Pharma’s warrant programs, see the company’s Articles o

Report of transactions of shares and related securities of Bavarian Nordic by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such8.12.2022 21:40:00 CET | Press release

COPENHAGEN, Denmark, December 8, 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) has today received information about the following transactions of the company’s shares/related securities by persons holding managerial responsibilities and/or persons/companies closely associated with such. 1.Details of the person discharging managerial responsibilities/person closely associateda)NamePaul Chaplin2.Reason for the notificationa)Position/status President and Chief Executive Officer of Bavarian Nordic A/S b)Initial notification/AmendmentInitial notification3.Details of the issuer, emission allowance market participant, auction platform, auctioneer or auction monitora)NameBavarian Nordic A/Sb)LEI2138006JCDVYIN6INP514.Details of the transaction(s): section to be repeated for (i) each type of instrument; (ii) each type of transaction; (iii) each date; and (iv) each place where transactions have been conducteda)Description of the financial instrument, type of instrument Identification codeWarrants DK0015

Indberetning af ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med Bavarian Nordic aktier og tilknyttede værdipapirer8.12.2022 21:40:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) har dags dato modtaget oplysninger om følgende transaktioner med selskabets aktie/tilknyttede værdipapirer, foretaget af ledende medarbejdere og/eller personer/firmaer der er nærtstående til disse. 1.Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til dennea)NavnPaul Chaplin2.Årsag til indberetningena)Stilling/titelAdministrerende direktør i Bavarian Nordic A/Sb)Første indberetning/ændringFørste indberetning3.Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførendea)NavnBavarian Nordic A/Sb)LEI-kode2138006JCDVYIN6INP514.Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktionera)Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen IdentifikationskodeTegningsoption

Bavarian Nordic iværksætter nyt incitamentsprogram for koncernledelsen og udvalgte medarbejdere8.12.2022 21:35:00 CET | pressemeddelelse

KØBENHAVN, Danmark, 8. december 2022 – Bavarian Nordic A/S (OMX: BAVA) meddelte i dag, at bestyrelsen har besluttet at udstede tegningsoptioner til koncernledelsen og udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen. Som et nyt initiativ vil erhvervelsen (vesting) af tegningsoptioner for medlemmer af koncernledelsen være baseret på succesfuld opnåelse af relevante Key Performance Indicators (KPI’er). Beslutningen er truffet i henhold til generalforsamlingens bemyndigelser til bestyrelsen, jf. vedtægternes § 5b og 5c, og i overensstemmelse med selskabets vederlagspolitik. Der tildeles i alt 248.787 tegningsoptioner til medlemmer af koncernledelsen til en udnyttelseskurs på DKK 224,70 pr. aktie, svarende til markedskursen for Bavarian Nordics aktie på tildelingstidspunktet. Erhvervelse af tegningsoptionerne er betinget af forudgående opfyldelse af KPI’er, som fastsættes af bestyrelsen. Der tildeles i alt 683.264 tegningsoptioner til udvalgte medarbejdere i Bavarian Nordic koncernen til