Eiendom Norge

Fortsatt rekordsterk prisvekst i leiemarkedet

Del

Leieprisene i de fire store byene steg med 2 prosent i tredje kvartal 2022. Det siste året har leieprisene steget med 6 prosent.

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Laurdisen. Foto: Johnny Vaet Nordskog.
Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Laurdisen. Foto: Johnny Vaet Nordskog.

- Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk viser en historisk sterk oppgang i utleieboligprisene i Norge i tredje kvartal, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Sterkest vekst hadde Stavanger og Sandnes med en oppgang på 4,7 prosent etterfulgt av Oslo med 2,5 prosent og Trondheim med 0,3 prosent. I Bergen sank leieprisene med 2,5 prosent.

- Den sterke veksten i leieprisene vi har sett i kjølvannet av pandemien fortsatte i tredje kvartal, og det er særlig i Stavanger-regionen og i Oslo at veksten i leieprisene er sterk.

- Utviklingen stemmer godt med den sterke oppgangen i oljenæringen som preger økonomien på Sør-Vestlandet. Og i Oslo fortsetter stigningen i leieprisene trolig som følge av de vedvarende problemene knyttet til boligbygging i hovedstaden, sier han.

Stor vekst i oljehovedstaden og lavt utbud

Sterkest leieprisutvikling det siste året hadde Stavanger/Sandnes med en oppgang på 15,3 prosent etterfulgt av Oslo med 6 prosent. Deretter fulgte Bergen med en oppgang på 3,9 prosent og Trondheim med en oppgang på 2,5 prosent.

- Leieprisene i Stavanger-regionen begynner nå å nærme seg topp-nivået før oljebremsen i 2014, og i rene tall er veksten svært stor gjennom året. Den svake utviklingen i både leie- og eie-boligmarkedet i regionen er definitivt over, sier han.

- I Oslo har leieprisene historisk ligget nær utviklingen i konsumprisindeksen, og byen har ikke hatt store sesong- eller konjunktursvingninger som i de andre store byene i Norge. De siste kvartalene har imidlertid leieprisene gjort et kraftig byks oppover, etter en svak utvikling under pandemien, sier Lauridsen.

Antall boliger til leie på Finn.no i de store byene ved utgangen av andre kvartal til 2022 er 2169. Av disse er 1090 i Oslo, 442 i Bergen, 400 i Trondheim og 237 i Stavanger/Sandnes.

- Ved inngangen til oktober er fortsatt tilbudet av utleieboliger lavt. I Oslo har utbudet økt noe siden i sommer, mens det har vært en svak nedgang i Bergen og Stavanger/Sandnes. I Trondheim økte utbudet, sier han.

Høyere leiepriser rammer de svakeste hardest

- På grunn av sterk prisvekst i samfunnet målt som KPI og økte renter er det ikke overraskende at leieprisene øker. Mange KPI-regulerer husleiene og høyere rente gir høyere avkastningskrav for utleiere, sier Lauridsen.


- Dette i kombinasjon med skarpere beskatning av utleieboliger og særlig lav boligbygging i Oslo reduserer tilbudet av utleieboliger og fører samlet til høyere leiepriser.

- Utleieboligmarkedet i Norge er dominert av småskala private utleiere, og rammebetingelsene for disse avgjørende for at mange i det hele tatt leier ut en bolig. På samme tid har leietagere som regel svakere økonomi enn gjennomsnittet i Norge. Det betyr at øke leiepriser rammer de svakeste av oss sterkere, sier han.

- Vi må har det samlede tilbudet av utleieboliger i Norge i bakhodet når vi gjør endringer av betingelsene for utleiemarkedet i Norge, avslutter han.

Om Eiendom Norges utleieboligprisstatistikk:

Statistikken er et samarbeid mellom Eiendom Norge, Eiendomsverdi, FINN og profesjonelle utleieaktører.

Statistikken utarbeides av Eiendomsverdi med data fra FINN, Utleiemegleren, Heimstaden, Krogsveen, Leiebolig, Sem & Johnsen og USBL.

Viderepublisering i media, kundebrev, analyser o.l. er tillatt for utdrag eller deler av utleieboligprisstatistikken ved angivelse av Eiendom Norge og Eiendomsverdi AS som kilde.

Nøkkelord

Kontakter

Erik LundesgaardSjef for kommunikasjon og politikk

Besvarer spørsmål om organisasjonens politiske saker, samt spørsmål om boligprisstatistikken.

Tel:+47 95 88 19 87el@eiendomnorge.no

Henning LauridsenAdministrerende direktør

Besvarer spørsmål om boligmarkedet og om organisasjonens politiske saker

Tel:99720485hl@eiendomnorge.no

Bilder

Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Laurdisen. Foto: Johnny Vaet Nordskog.
Administrerende direktør i Eiendom Norge, Henning Laurdisen. Foto: Johnny Vaet Nordskog.
Last ned bilde

Lenker

Om Eiendom Norge

Eiendom Norge
Eiendom Norge
Grev Wedels Plass 5
0151 Oslo

+47 22 42 15 75https://eiendomnorge.no

Bransjeforeningen for eiendomsmeglingsforetak


Eiendom Norge er bransjeorganisasjonen for norske eiendomsmeglingsforetak.

Ved årsskiftet 2021/2022 hadde Eiendom Norge 65 foretaksmedlemmer.

Disse foretakene hadde 775 kontorer/filialer. Medlemmene står for cirka 98 % av alle boligtransaksjoner i Norge. Det utgjorde i 2021 154 109 transaksjoner.

Eiendom Norge utarbeider og publiserer Eiendom Norges prisstatistikk i samarbeid med Eiendomsverdi AS og Finn.no. Statistikken har en viktig funksjon for det norske boligmarkedet, norsk økonomi og det norske samfunnet.

Organisasjonen ble stiftet 4. april 2001.