Frivillighet Norge

Fortsatt moms på dugnad 

Del

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2020 er momskompensasjonen for frivillige organisasjoner økt til 1,7 milliarder kroner. Det er ikke nok til å fjerne moms på dugnad. Regjeringen må slutte å avgiftsbelegge frivillig aktivitet, mener Frivillighet Norge.

Regjeringen må slutte å avgiftsbelegge frivillig aktivitet, mener generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Sotterøy Johnsen. (Foto: Nyebilder.no)
Regjeringen må slutte å avgiftsbelegge frivillig aktivitet, mener generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Sotterøy Johnsen. (Foto: Nyebilder.no)

– Det vil fortsatt mangle omlag 400 millioner kroner før vi har full momskompensasjon. Dette er penger som kunne ha blitt brukt til aktivitet i lag og foreninger over hele landet, men i stedet blir borte i avgift til staten. Dette er ikke godt nok, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.   

Frivillighet Norge har i flere år bedt om rettighetsfestet full momskompensasjon. I dag tilbakebetales midlene fra en pott, hvor størrelsen blir bestemt i statsbudsjettet hvert år. Det gir ikke bare uforutsigbarhet for organisasjonene, men fører også til at det blir mindre penger til alle dersom frivillig sektor øker aktiviteten sin. 

– Det er absurd at vi har et system hvor frivillige organisasjoner kommer dårligere ut dersom de samlet sett har mer frivillig aktivitet. En samlet frivillighet og de fleste politikere ønsker seg det motsatte, nemlig et levende organisasjonsliv med frivillig arbeid som er med på å utvikle og berike lokalsamfunnene våre og demokratiet vårt, sier Slotterøy Johnsen. 

Økningen til 1,7 milliarder er i tråd med opptrappingsplanen som kom i Frivillighetsmeldingen, og kompensasjonen skal i følge regjeringen heves til 1,8 milliarder i 2021. 

– Det er egentlig flertall for kravet vårt, men det ser ut til å ha blitt forhandlet bort i regjeringen. Vi må håpe at stortingsbehandlingen kan føre til at frivilligheten får bruke pengene på det de skal og slippe moms på dugnad, avslutter generalsekretæren i Frivillighet Norge. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Regjeringen må slutte å avgiftsbelegge frivillig aktivitet, mener generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Sotterøy Johnsen. (Foto: Nyebilder.no)
Regjeringen må slutte å avgiftsbelegge frivillig aktivitet, mener generalsekretær i Frivillighet Norge, Stian Sotterøy Johnsen. (Foto: Nyebilder.no)
Last ned bilde

Om Frivillighet Norge

Frivillighet Norge
Frivillighet Norge
Øvre Slotts gate 2b
0157 Oslo

21 56 76 50http://www.frivillighetnorge.no

Frivillighet Norge er et samarbeidsforum for frivillige organisasjoner i Norge. Vi arbeider for en helhetlig frivillighetspolitikk for å sikre vekst og utvikling i frivilligheten, som er en hjørnestein i norsk kultur og samfunnsliv. Frivilligheten er mangfoldig og politikken må derfor ha et spekter av ulike grep for å gi alle deler av frivillig sektor bedre rammevilkår.

Frivillighet Norge ble stiftet i 2005 og har i dag mer enn 300 organisasjoner som medlemmer som til sammen representerer over 50.000 lag og foreninger over hele landet. Drøyt 10 prosent av medlemmene er minoritetsorganisasjoner.

Følg saker fra Frivillighet Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Frivillighet Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Frivillighet Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom