Statens vegvesen

Fortsatt høy piggfri-bruk

Del

Bruken av piggfrie vinterdekk er stabil høy i flere av landets største byer. Bilistene i Stavanger og Sandnes er flinkest i kampen mot svevestøvet.

Bruken av piggfrie vinterdekk er stabil høy i flere av landets største byer. (Foto: Knut Opeide)
Bruken av piggfrie vinterdekk er stabil høy i flere av landets største byer. (Foto: Knut Opeide)

Mens Statens vegvesen sørget for å registrere bruk av piggfrie vinterdekk i 17 norske kommuner før forvaltningsreformen i 2020, er det sist vinter blitt undersøkt i bare fem kommuner. Bakgrunnen er overføring av ressurser til landets fylkeskommuner.

Gebyr gir forventet effekt  

Siden det bare er registrert bruk av piggdekk i fem kommuner, er det vanskelig å trekke ut noen generell trend for 2022 for hele landet. Men dataene viser en stabil høy bruk i de fem byområdene som ble undersøkt i vinter.

- Vi ser også en tydelig effekt av å innføre piggdekkgebyr. I Kristiansand, som innførte gebyrsone 1. desember i fjor, har andel piggfrie vinterdekk økt med hele fire prosentpoeng til 75 prosent, sier sjefingeniør Karl Idar Gjerstad i Statens vegvesen. 

I Stavanger/Sandnes er andel som kjører piggfritt, målt til om lag 91 prosent. Dette er den høyeste bruken som er registrert så langt på Nord-Jæren og tangerer Oslos rekordmålinger fra 2018, 2019 og 2020. Stavanger innførte piggdekkgebyr i 2017.

Nye grenseverdier krever flere tiltak 

Fra 2022 har Regjeringa innført nye grenseverdier for svevestøv i Forurensningsforskriften. Svevestøv fra piggdekk er en dominerende kilde for grovt svevestøv (PM10).

- Både utredningsarbeidet til forskriftsendringen og måledata fra 2021 viser at flere kommuner må innføre bedre, eller flere, tiltak mot PM10 for å overholde de nye grenseverdiene, sier sjefingeniøren.

Bruk av piggdekk er hovedårsaken til asfaltslitasje og veistøv. Veistøv virvles opp når været er tørt og danner helseskadelig svevestøv, både PM10 og PM2,5.

Å redusere bruken av piggdekk har vært og er fortsatt et viktig tiltak for å bedre luftkvaliteten i norske byer og tettsteder. 

- Det er svært nyttig å ha god kunnskap om bruk av piggdekk i Norge. Strengere grenser betyr også flere strakstiltak, og det forutsetter god varsling. God varsling bygger på blant annet oppdaterte piggdekktall, sier sjefingeniør Pål Rosland i Vegvesenet.

Piggfriandel i norske kommuner 2019 – 2022 

Kommune 

2019

2020

2021

2022

Stavanger/ Sandnes 

85

88

89

91

Oslo 

91

91

90

Trondheim 

74

79

77

81

Kristiansand 

66

69

71

75

Skien/ Porsgrunn 

76

74

76

73

Bergen 

88

Drammen 

83

85

Fredrikstad/ Sarpsborg 

82

86

Lillehammer 

53

52

51

Hamar 

61

63

60

Ålesund 

58

50

Tromsø 

17

17

Asker/ Bærum 

89

89

Se vår Piggdekktelling-oversikt på Piggdekktellinger | Statens vegvesen.
Der ser du også hvor og når det har vært piggdekkgebyr i de aktuelle byene.

Kontakter

Bilder

Bruken av piggfrie vinterdekk er stabil høy i flere av landets største byer. (Foto: Knut Opeide)
Bruken av piggfrie vinterdekk er stabil høy i flere av landets største byer. (Foto: Knut Opeide)
Last ned bilde

Om Statens vegvesen

Statens vegvesen
Statens vegvesen
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 Lillehammer

22 07 30 00http://www.vegvesen.no

Statens vegvesen arbeider for å skape et smart og sammenhengende transportsystem på vei for hele Norge. Det skal være enkelt å reise og transportere varer – på sikre veier tilpasset framtidens behov.

Følg pressemeldinger fra Statens vegvesen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Statens vegvesen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Statens vegvesen

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom