Avinor

Fortsatt høy aktivitet i luften

Del

Totalt reiste 4 639 625 passasjerer til, fra eller via Avinors lufthavner i juni 2022, som er en økning på 11 prosent fra mai. Samtidig ser Avinor at aktiviteten er høy for lufttrafikktjenesten, og at flybevegelsene enkelte steder har passert nivåene fra 2019.

Foto: Catchlight Fotostudio AS
Foto: Catchlight Fotostudio AS

Antall reisende til og fra Avinors lufthavner er opp 205 prosent sammenlignet med juni 2021, da tilsvarende tall var 1 521 345. Fra samme periode i 2019 er det imidlertid en nedgang på 11 prosent, da det var 5 189 170 passasjerer.

Trafikkøkningen på passasjersiden fortsetter å være størst innen utlandstrafikken. I juni 2022 var det 1 895 047 som reiste til og fra utlandet på Avinors lufthavner, som er en økning på 28 prosent fra mai i år, da tallet var 1 479 126. Det er også opp 1106 prosent fra juni 2021, da antallet var 157 122. Antall passasjerer var imidlertid fortsatt 18 prosent lavere enn i juni 2019, da det var 2 300 885 som reiste til og fra utlandet.

Antall kommersielle flybevegelser har økt fra 34 585 i juni 2021 til 55 800 i juni 2022, en vekst på 61 prosent. Sammenliknet med juni 2019 var det 3 prosent færre flybevegelser, da antall kommersielle flybevegelser var 57 823.

Høy aktivitet i lufttrafikktjenesten
Til tross for flyteknikerstreik, utfordringer for flytrafikken i Europa og kanselleringer som følge av dette i juni, er aktiviteten i luften totalt sett høy.

− Som tallene viser er vi tett på trafikknivåene fra 2019 for kommersielle flygninger, og når det kommer til antallet flybevegelser ligger dette høyt. Flere steder registrerer vi at vi har flere flybevegelser i 2022 enn i 2019. Det innebærer at det er høy aktivitet på våre lufthavner, sier Joachim Westher-Andersen, kommunikasjonssjef i Avinor.

Gått forbi nivået før pandemien
Et eksempel på det er Bergen lufthavn, Flesland. I juni 2022 var det en økning i flybevegelsene der på 13 prosent mot 2019 (8210 i juni 2022 mot 7289 i juni 2019).

− Det er god trafikk på Bergen lufthavn, Flesland, og vi har kommet raskere tilbake enn vi tidligere har trodd. Vi har både mange flybevegelser og mange passasjerer, sier Helge Eidsnes, lufthavndirektør, Bergen lufthavn, Flesland.

Dette bildet bekreftes også av flygelederne som forestår flysikringstjenestene.

− Når det kommer til flybevegelser har den senere tiden vært tett opp til situasjonen før pandemien. På enkelte lufthavner er trafikken også høyere enn hva det var før pandemien, eksempelvis for Bergen og Værnes. Det er hektisk, utfordrende og positivt å jobbe i Avinor Flysikring for tiden, sier Robert Gjønnes, leder i Norsk Flygelederforening (NFF).

Lufthavndirektør Eidsnes forteller at Widerøe har satset på Bergen lufthavn som hub, og at det har bidratt til økt aktivitet.

− Antall reisende på innland ligger godt over 2019-nivået hos oss. Dette er viktig for både lufthavnen og aktørene her, og etter to magre år er det kjærkomment å få passasjerer og aktivitet tilbake. Vi erfarer at syv av ti overnattingsgjester har kommet med fly til Bergen, og dette er også viktig for reiselivet i regionen, sier Eidsnes.

Trafikkstatistikken til Avinor vedlagt.

*Kommersielle flybevegelser inkluderer rute-, charter- og fraktfly samt offshore helikopter.

https://avinor.no/konsern/om-oss/trafikkstatistikk/trafikkstatistikk

Nøkkelord

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom kl. 21:00 - 06:30 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

Tel:+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Foto: Catchlight Fotostudio AS
Foto: Catchlight Fotostudio AS
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 43 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg pressemeldinger fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom