ManpowerGroup

Fortsatt avdempet ansettelsestempo i det norske arbeidsmarkedet: ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer 4Q 2017

Del

Norske arbeidsgivere er fortsatt optimister. Det er ventet oppbemanning i seks av ni sektorer, ifølge ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer. – Våre undersøkelser indikerer at det norske arbeidsmarkedet fortsatt er på vei i riktig retning, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup

Ifølge ManpowerGroups ferske arbeidsmarkedsbarometer venter norske arbeidsgivere sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +4% i fjerde kvartal 2017. Konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath, ser en nøktern optimisme i det norske arbeidsmarkedet. 

– Vi har sett en positiv utvikling gjennom de siste målingene. Nå ser vi at stemningen er litt mer avventende enn i forrige kvartal, men hovedtrenden er fortsatt positiv, og kurven peker oppover, sier Brath.

Stor-Oslo skyter fart igjen

Arbeidsgivere i hovedstadsområdet øker bemanningsplanene. Sesongjusterte netto bemanningsutsikter i Stor-Oslo er på +7%, en økning på 5 prosentpoeng både når vi sammenligner med forrige kvartal og samme tid i fjor. Det er de sterkeste utsiktene i regionen på over to år.

– De siste par månedene har vi sett økt etterspørsel etter fagutdannet arbeidskraft og konsulenter fra selskaper i hele Osloregionen. Det gir nå utslag i økte bemanningsutsikter for fjerde kvartal, sier Maalfrid Brath. 

Midt-Norge bevarer posisjonen som Norges mest optimistiske region. Arbeidsgivere venter netto bemanningsutsikter på +8%, en økning på 6 prosentpoeng siden samme tid i fjor. Samtidig rapporterer arbeidsgivere i Sør-Vest de svakeste utsiktene fra regionen på over tre år. Der er sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +2%, en reduksjon på hele 9 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

Ny boom i olje og gass

Av de ni sektorene i arbeidsmarkedsbarometeret, er utsiktene sterkest innenfor olje og gass. Bransjen indikerer netto bemanningsutsikter på +8% for 4Q 2017. Etter at oljeprisen virker å ha stabilisert seg rundt 50 dollar per fat, har bemanningsutsiktene i sektoren økt med 10 prosentpoeng både siden forrige kvartal og siden samme tid i fjor.

– Økt leteaktivitet og flere nye oljefunn har gitt fornyet optimisme til arbeidsgivere i sektoren. Dette er kjærkomne nyheter for et stort antall faglærte arbeidere over hele landet, sier Brath.

Arbeidsgivere innenfor Bygg- og anlegg, Bank og finans og Industri melder alle om positive bemanningsutsikter, på henholdsvis +8%, +7% og +5%. Industrisektorens bemanningsutsikter har nå steget jevnt fem kvartaler på rad.

I Transport og logistikk-sektoren rapporterer arbeidsgivere sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +4% neste kvartal. Det er en økning på 4 prosentpoeng siden forrige kvartal og 1 prosentpoeng sterkere enn samme tid i fjor.

 

Mellomstore bedrifter vil øke

Selskaper med 50-100 og 100-250 ansatte melder har størst planer om bemanningsøkning neste kvartal, med netto bemanningsutsikter på henholdsvis +8% og +10%. Både de aller minste selskapene og de aller største selskapene i arbeidsmarkedsbarometeret er mer forsiktige i sine anslag, med sesongjusterte netto bemanningsutsikter på +3%.

– Det er mange arbeidsgivere i segmentet 50-250 ansatte som har ventet på det rette tidspunktet for å bemanne opp. Nå som økonomien viser tegn til bedring, ser vi også en positiv utvikling i bemanningsplanene deres, sier Brath.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, Kommunikasjonssjef ManpowerGroup Norway 

Telefon:+47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 751 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 751 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

Nøkkelord

Kontakter

Sven Fossum
Informasjonssjef i ManpowerGroup Norge
Telefon: 930 24 314
E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

Bilder

Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup
Last ned bilde
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup
Maalfrid Brath, konsernsjef i ManpowerGroup
Last ned bilde

Dokumenter

Lenker

Om ManpowerGroup

ManpowerGroup
ManpowerGroup
Lakkegata 53
0187 Oslo

http://www.manpowergroup.no

Om Arbeidsmarkedsbarometeret:

ManpowerGroup har spurt 751 norske bedrifter innenfor om de har behov for å bemanne opp, bemanne ned eller om bemanningsbehovet er uendret kommende kvartal. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer gjennomføres kvartalsvis og måler arbeidsgiveres forventninger til å øke eller redusere bemanningen i kommende kvartal. Det er en av de mest omfattende arbeidsmarkedsundersøkelser som utføres med tanke på størrelse, omfang og antall år den har blitt utført. Det unike er at den undersøker arbeidsgiveres forventninger for kommende kvartal. Undersøkelsen har blitt gjennomført i mer enn 50 år, og er et av de mest anerkjente arbeidsmarkedsbarometerne i verden. Den er basert på intervju blant et representativt utvalg bestående av 751 norske arbeidsgivere, og totalt nesten 59 000 offentlige og private arbeidsgivere i 43 land og regioner. ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer er en anerkjent indikator for økonomisk utvikling. Feilmarginen overstiger ikke +/- 3,6 prosent.

Andelen bedrifter som sier de skal bemanne opp fratrukket andelen bedrifter som sier de skal bemanne ned gir en indikator på ansettelseslysten i arbeidsmarkedet. Dette omtales som netto bemanningsutsikter.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Sven Fossum, Kommunikasjonssjef ManpowerGroup Norway 

Telefon:+47 930 24 314

E-post: sven.fossum@manpowergroup.no

http://manpowergroup.com/meos

Følg pressemeldinger fra ManpowerGroup

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra ManpowerGroup på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra ManpowerGroup