Fortinet

Fortinet leder an evolusjonen av konvergeringen av nettverk og sikkerhet med nye FortiOS innovasjoner

Del

Nye funksjoner konvergerer nettverk og sikkerhet for å videre forene SD-WAN, ZTNA, SWG, NGFW og mer slik at man kan få konsekvent, koordinert sikkerhet på tvers av nettverkskanter i stor skala.

SUNNYVALE, California, 4. april, 2022

John Maddison, EVP, produkter og CMO i Fortinet

"Fortinet fortsetter å pushe grensen for hva som er mulig i konvergering av nettverk og sikkerhet slik at kunder og partnere trygt og effektivt kan konkurrere i dagens digitale marked. Nettverk og sikkerhet kan ikke lenger bli behandlet som to separate strategier. Både nå og i overskuelig fremtid er de fleste nettverk hybride og kan kun med sikkerhet i sin kjerne tilpasses i den farten og skalaen som trengs for å sikre hver nettverkskant. I over 20 år har vi prioritert organisk forskning og utvikling for å posisjonere Fortinet som den drivende kraften bak cybersikkerhetsinnovasjon. Nå, med lanseringen av FortiOS 7.2, setter Fortinet en ny industristandard for konvergering av nettverk og sikkerhet.»

 

Oppsummering

Fortinet® (NASDAQ: FTNT), den globale lederen i brede, integrerte og automatiserte cybersikkerhetsløsninger, lanserer i dag FortiOS 7.2, den nyeste oppgraderingen av Fortinet sitt flaggskipsoperasjonssystem og fundamentet til Fortinet Security Fabric. Over 300 nye funksjoner skal styrke Fortinets evne til å konvergere sikkerhet på hver eneste nettverkskant kombinert med ytelsen og skalaen som er nødvendig for å oppdage og unngå trusler på tvers av hele organisasjonens infrastruktur.

Hybride nettverk og voksende forretningsbehov

Å vokse og skalere digital forretningsvirksomhet samtidig som man beskytter et distribuert nettverk har aldri vært mer kritisk eller komplekst. Dagens nettverk er hybride av design – spredt på tvers av lokaler, flere nettverkskanter og i skyen og de vil fortsette å være aktivatoren for digital akselerasjon. Ifølge Brandon Butler, Research Manager, Enterprise Networks for IDC: “Nettverket er grunnleggende for å muliggjøre sikker, skalerbar og effektiv bruk av sky, edge og IoT applikasjoner”. 

FortiOS 7.2 leverer nye AI-drevet FortiGuard sikkerhetstjenester, forbedringer til den eneste konvergerte nettverks- og sikkerhetsplattformen tilgjengelig i dag og ytterlige konsolidering av sikkerhetspunktsprodukter på tvers av nettverk, endepunkt og skyer.

Disse forbedringene gjør det mulig for FortiOS å ytterligere beskytte dagens hybridnettverk i møte med et skjerpet trusselbilde, samtidig som de hjelper organisasjoner med å oppnå digital akselerasjon.

Nye AI-drevne FortiGuard-sikkerhetstjenester

Fortinet's store pakke med FortiGuard sikkerhetstjenester er drevet av FortiGuard Labs og er naturlig integrert på tvers av Fortinet Security Fabric for å levere automatisk og koordinert sikkerhet i sanntid. FortiGuard tjenester er drevet av pålitelig maskinlæring og kunstige intelligensmodeller som er informert av enhetlige datasett som kommer fra nettverket, endepunkter, skyen og uavhengig forskning samt omfattende industrisamarbeid. I FortiOS 7.2 utvider Fortinet sitt tilbud med en rekke nye tjenester og forbedringer for å stoppe kjente og ukjente trusler raskere og mer effektivt enn noensinne.

Utvalgte nye tjenester:

 • Inline Sandbox: Denne innovasjonen forvandler en tradisjonell gjenkjennings-sandbox-evne til sanntids forebygging i nettverket for å stoppe både kjent og ukjent skadelig programvare, med minimal innvirkning på driften. Resultatet er bedre løsepenge-beskyttelse sammenlignet med løsninger som slipper mistenkelige filer inn i nettverket og som deretter må jage ned skadelig programvare når de er identifisert.
 • Avansert enhetsbeskyttelse: Denne tjenesten oppdager og segmenterer automatisk OT- og IoT-enheter basert på deres unike nettverksfunksjoner, opprettholder eiendelsbeholdning og bruker mønstertilpasning for å håndheve passende retningslinjer og automatisere utbedring. Denne tjenesten tilbys på vår NGFW-løsning og på LAN-kanten gjennom integrasjon med FortiNAC, inkludert NAC-spillebøker som muliggjør deteksjon og respons nær de beskyttde eiendelene.
 • Utbruddsoppdagelse: Gir raskere respons på utbryterangrep gjennom umiddelbar varsling og trusseljaktendeskript som automatisk identifiserer og reagerer på nye trusler for å gi SOC-team raskere oppdagelse og utbedring.
 • SOC-as-a-Service: Frigjør SOC-team til å fokusere på større oppgaver ved å outsource alle tier-one-analyser til Fortinet sitt globale team av eksperter. Denne ekstratjenesten er praktisk priset til en fast pris for NGFW-utplasseringer.
 • Dedikert IPS: Designet for finans og andre regulerte utplasseringer, gjør denne løsningen det mulig å migrere fra separat maskinvare til NGFW samtidig som man bevarer driften og compliance-praksis.
 • Inline CASB: Denne nye tjenesten for FortiGate NGFW integreres med FortiClient Fabric Agent for å muliggjøre inline ZTNA trafikkinspeksjon og ZTNA posture check.

Nøkkelforbedringer til eksisterende tilbud inkluderer:

 • Fabric Rating: Denne tjenesten guider kunder mens de designer, implementerer og kontinuerlig forbedrer sin organisasjons sikkerhetsstilling og tar høyde for revisjonskontroller, identifisering av sårbarheter og konfigurasjonssvakheter.
 • Web sikkerhet: AI-drevet URL, DNS, og videofiltreringstjenester gir omfattende trusselbeskyttelse for å adressere en rekke trusler inkludert løsepengevirus, legitimasjonstyveri, phishing og andre nettbaserte angrep.

Forbedringer på den eneste konvergerte nettverk- og sikkerhetsplattformen som er tilgjengelig i dag

Fortinet's sikkerhetsdrevne nettverkstilnærming er designet for moderne nettverksteknologi på tvers av alle nettverkskanter. Dette sikrer at AI-drevne sikkerhetsfunksjoner kan bli innebygd for å sikre digital akselerasjon. FortiOS 7.2 forener ytterligere konvergeringen av nettverk og sikkerhet på tvers av NGFW, SD-WAN, LAN Edge, 5G, ZTNA og mer:

 • SD-WAN: Industriens mest omfattende SD-WAN løsning inkluderer nå forbedringer for å ytterligere akselerere og automatisere overleggsorkestrering for å forenkle skaleringen av WAN-arkitektur. Med forbedret applikasjonsanalysemonitorering i tillegg til Mean Opinion Score (MOS) for stemme- og videoapplikasjoner, kan organisasjoner enkelt måle kvaliteten og opplevelsen av en applikasjon for en sluttbruker.
 • SD-Branch: Industriens mest komplette løsning for å sikre filialen fra WAN-kanten til LAN-kanten inkluderer 5G trådløs WAN, SD-WAN, NGFW sikkerhetsutstyr og LAN utstyr i en konvergert løsning. FortiOS 7.2 introduserer ytterligere automatisert utplassering og orkestrerer egenskaper for å sette opp og administrere fillialnettverk på en global skala enda enklere og sikrere.
 • LAN Edge (Switch og Wi-Fi): Sikre nettverket ved å konvergere nettverk og sikkerhet til en løsning som forenkler sikker ombordstigning for alle typer enheter. Nye ombordstigningsfunksjoner åpner opp for integrert oppdagelse av enheter for å implementere 'least privilege' tilgang på LAN-kanten uten ytterlige systemoverhead.
 • NGFW: FortiOS 7.2 gjør FortiGate til den første nestegenerasjons-brannmuren som støtter HTTP/3.0, noe som gir økt synlighet og beskyttelse for nye HTTP-standarder som lover å gi farten og smidigheten som er nødvendig for digital akselerasjon.
 • Identitiet: Fortinet tilbyr sterke, fleksible autentiseringsvalg og utfyller lokalt og VM-basert FortiAuthenticator med nye skybaserte autentiseringstjenester som er optimale for applikasjoner og ressurser i skyen. Kombinert med vår nye FIDO-baserte og passordløse flerfaktorautentisering (MFA) kan Fortinet levere autentiseringstjenester som er enklere å bruke og sikrere enn dagens hybridmiljø.
 • ZTNA: Den eneste universale ZTNA-håndhvelsen innebygd i en nestegenerasjons brannmur (apparat, VM eller skybasert) er tilgjengelig på tvers av alle arbeidslokasjoner for å realisere ekte jobb-fra-hvor-som-helst løsninger. Det er nå enda enklere å administrere med en ny enhetlig policykonfigurasjon i en enkelt GUI for hver tilkobling og forbedringer av ZTNA-tjenesteportalen.
 • Mikro-segmentering: Fortinet utvider sine Security Fabric segmenterings- og mikro-segmenteringsevner for å kunne levere intensjonsbasert nettverking og samtidig kontroll av øst-vest trafikk.
 • Secure Remote Access - SASE: Gi trygg, privat tilgang til bedriftsapplikasjoner med en naturlig integrert ZTNA i FortiSASE for en forent agent for endepunktsbeskyttelse og traffikomdirigering. Kontinuerlig identifiserings- og kontekstvalidering lar organisasjonen enkelt skifte over fra implisitt til eksplisitt tilgang per applikasjon for eksterne brukere for å overkomme tradisjonelle VPN-utfordringer.
 • Simplifisert og sentralisert kontroll og monitorering: Nye forbedringer forenkler og automatiserer implementeringen av store utrullinger med forbedret zero-touch forsyning. De muliggjør også dypere integrering av AI for nettverksoperasjoner (AIOps) med sentralisert styring via FortiManager og Digital Experience Monitoring med FortiMonitor.

Videre konsolidering av sikkerhetspunkter på tvers av nettverk, endepunkter og skyer

Fortinet fortsetter å utvide Fortinet Security Fabrics evne til å konsolidere flere sikkerhetspunkter på tvers av en evigvoksende angrepsflate.

Forbedringer på tvers av Fabric: Ytterlige oppgraderinger på tvers av hele Fortinets portefølje av nettverk-, endepunkt- og skyløsninger introdusert i FortiOS 7.2 forbedrer Fortinet Security Fabric og Fortinets evne til å konsolidere punktsikkerhetsprodukter inn i en plattform som er bred, integrert og automatisert.

Integrasjon med et av bransjens største teknologiallianseøkosystemer: Fortinet Fabric-Ready Technology Alliance Partner Program samler et fellesskap av globale teknologipartnere med spesialisert ekspertise. Som et resultat av mer enn 480 integrasjoner kan kunder lettere bygge en plattform med integrerte løsninger for å forbedre sikkerhetseffektiviteten, redusere kompleksiteten og forenkle driften.

Fortinet teknologilederskap i sikkerhetsindustrien: Fortinet er bransjens ledende cybersikkerhetsinnovatør og leverer den mest omfattende porteføljen av sikkerhetsløsninger i verden, støttet av årevis med organisk innovasjon utviklet i våre store FoU-sentre i Nord-Amerika og Canada. Med 1255 tildelte patenter har Fortinet nesten tre ganger flere patenter enn sammenlignbare cybersikkerhetsselskaper. I tillegg, med en forpliktelse til tredjepartsvalidering, sender Fortinet inn produktene sine for upartisk ytelses- og effektivitetstesting hos de mest fremtredende organisasjonene i bransjen, med konsekvent positive resultater.

Tilgjengelighet

FortiOS 7.2 er tilgjengelig nå.

 

Delta på FortiOS 7.2 webinaret

Lær mer om de siste innovasjonene innen nettverk og sikkerhet fra Fortinet ved å delta på FortiOS 7.2 webinaret, 12. april.

 

Bli med Fortinet på Accelerate 2022

Fortinet holder sin årlige “Accelerate konferanse” digitalt fra 10.-12. mai (Amerika) og 11.-13. Mai (EMEA/APAC). Kunder, partnere, analytikere og media er invitert til å delta på nett, helt gratis for å høre om de siste oppdateringene innen nettverk og sikkerhet fra Fortinet sine ledere og industrieksperter.

Sitater

“I vår industri er oppetid og sikkerhet helt avgjørende. Uansett om du oppretter nye nettsteder eller om du administrerer sikkerhet på tvers av hele infrastrukturen, kan enhver liten ting du gjør for å optimalisere og sikre driften ha stor, positiv økonomisk innvirkning. Å investere i Fortinet har latt oss integrere nettverk og sikkerhet i en enkelt plattform og har forenklet administrasjonen på tvers av en dynamisk IT-arkitektur. På grunn av Fortinets kontinuerlige forbedringer av Security Fabric og FortiOS er det ingen grenser for hvor mye vi kan skalere på en sikker måte i fremtiden.

– Minh Le, Administrerende informasjonsdirektør for Checkers

"Fortinet har konsekvent forutsett hvor cybersikkerhetsindustrien har vært på vei og leverer teknologisk innovasjon som lar oss hjelpe kundene med å møte og overgå deres forretningsbehov i dag og langt inn i fremtiden. Fortinets evne til å levere den mest omfattende konvergerte nettverks- og sikkerhetsplattformen er et perfekt eksempel. Kombinert med kontinuerlige forbedringer av Fortinet Security Fabric og FortiOS, gir det oss stor tillit som en Fortinet-partner at vi vil kunne fortsette å støtte våre kunder med svært differensierte tilbud som løser dagens og morgendagens tøffeste utfordringer innen nettverk og sikkerhet."

– Tony Jaroszewski, Direktør for nettverk- og sikkerhetsspesialister for AHEAD

 

"Bedriftsmiljøer har blitt mer spredt, og applikasjoner rulles nå ut på tvers av private datasenter, flere offentlige skyer og kantlokasjoner, mens ansatte jobber både i og utenfor kontoret. Å opprettholde konsekvent og sikker tilkobling mellom brukere og applikasjoner er likevel vanskelig å gjennomføre med et silo-nettverk og vanlige sikkerhetsverktøy. Enten de tar i bruk en «gjør-det-selv” tilnærming, eller om de jobber med administrerte tjenesteleverandører eller om de bruker teleselskap for å adressere problemstillingen, er organisasjoner mest suksessfulle om de ruller ut løsninger som konvergerer nettverk og sikkerhet. Fortinet leverer en platformtilnærming som adresserer spredningen av punktløsninger og tett integrerer nettverk og sikkerhet, uansett hvilken type IT-arkitektur en kunde har rullet ut.

– John Grady, Senior analytiker hos ESG

 

Ressurser

FTNT-O

Copyright © 2022 Fortinet, Inc. All rights reserved. The symbols ® and ™ denote respectively federally registered trademarks and common law trademarks of Fortinet, Inc., its subsidiaries and affiliates. Fortinet's trademarks include, but are not limited to, the following: Fortinet, the Fortinet logo, FortiGate, FortiOS, FortiGuard, FortiCare, FortiAnalyzer, FortiManager, FortiASIC, FortiClient, FortiCloud, FortiCore, FortiMail, FortiSandbox, FortiADC, FortiAI, FortiAP, FortiAppEngine, FortiAppMonitor, FortiAuthenticator, FortiBalancer, FortiBIOS, FortiBridge, FortiCache, FortiCall, FortiCam, FortiCamera, FortiCarrier, FortiCASB, FortiCenter, FortiCentral, FortiConnect, FortiController, FortiConverter, FortiCWP, FortiDB, FortiDDoS, FortiDeceptor, FortiDirector, FortiDNS, FortiEDR, FortiExplorer, FortiExtender, FortiFirewall, FortiFone, FortiGSLB, FortiHypervisor, FortiInsight, FortiIsolator, FortiLocator, FortiLog, FortiMeter, FortiMoM, FortiMonitor, FortiNAC, FortiPartner, FortiPenTest, FortiPhish, FortiPortal, FortiPresence , FortiProtect, FortiProxy, FortiRecorder, FortiReporter, FortiSASE, FortiScan, FortiSDNConnector, FortiSIEM, FortiSDWAN, FortiSMS, FortiSOAR, FortiSwitch, FortiTester, FortiToken, FortiTrust, FortiVoice, FortiVoIP, FortiWAN, FortiWeb, FortiWiFi, FortiWLC, FortiWLCOS and FortiWLM.

Other trademarks belong to their respective owners. Fortinet has not independently verified statements or certifications herein attributed to third parties and Fortinet does not independently endorse such statements. Notwithstanding anything to the contrary herein, nothing herein constitutes a warranty, guarantee, contract, binding specification or other binding commitment by Fortinet or any indication of intent related to a binding commitment, and performance and other specification information herein may be unique to certain environments. This news release may contain forward-looking statements that involve uncertainties and assumptions, such as statements regarding technology releases among others. Changes of circumstances, product release delays, or other risks as stated in our filings with the Securities and Exchange Commission, located atwww.sec.gov, may cause results to differ materially from those expressed or implied in this press release. If the uncertainties materialize or the assumptions prove incorrect, results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements. Fortinet assumes no obligation to update any forward-looking statements, and expressly disclaims any obligation to update these forward-looking statements.

 

Nøkkelord

Kontakter

Mediekontakt:
Michelle Zimmermann
Fortinet, Inc.
408-235-7700
pr@fortinet.com

Investorkontakt:
Peter Salkowski
Fortinet, Inc.
408-331-4595
psalkowski@fortinet.com

Analysekontakt:
Sandy Bendrof
Fortinet, Inc.
530-305-3550
sbendorf@fortinet.com

Lenker

Om Fortinet

Fortinet
Sunnyvale
California

https://www.fortinet.com/

Om Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) muliggjør en digital verden som vi alltid kan stole på gjennom Fortinet sitt oppdrag; å beskytte mennesker, enheter og data overalt. Dette er grunnen til at verdens største bedrifter, tjenesteleverandører og offentlige organisasjoner velger Fortinet for å akselerere sin digitale reise på en sikker måte. Fortinet Security Fabric-plattformen leverer bred, integrert og automatisert beskyttelse over hele den digitale angrepsflaten og sikrer kritiske enheter, data, applikasjoner og tilkoblinger fra datasenteret til skyen til hjemmekontoret. Fortinet er rangert som #1 i de fleste sikkerhetsutstyr som sendes ut over hele verden og har mer enn 565 000 kunder som stoler på Fortinet for å beskytte virksomhetene sine. Fortinet NSE Training Institute, et initiativ fra Fortinets Training Advancement Agenda (TAA), tilbyr et av de største og bredeste treningsprogrammene i bransjen for å gjøre cybertrening og nye karrieremuligheter tilgjengelig for alle. Lær mer på https://www.fortinet.com, Fortinet-bloggen eller FortiGuard Labs.