Fortinet

Fortinet lanserer sin første bærekraftsrapport

Del

Fortinet® (NASDAQ: FTNT), en global leder innen brede, integrerte og automatiserte cybersikkerhetsløsninger lanserte i dag sin første bærekraftsrapport som beskriver selskapets strategiske rammeverk for bærekraft, initiativ og nøkkelytelsesparametre. Selskapet planlegger å rapportere på fremgangen årlig.

Barbara Maigret, Global sjef for bærekraft og CSR, Fortinet

“I Fortinet forstår vi viktigheten av å integrere bærekraft i forretningsmodellen vår. I 2021 definerte vi strategien vår og planla for veien videre både på mellomlang og lang sikt. Med vår første bærekraftsrapport tar vi sikte på å øke åpenheten om fremgangen vår til nå og la våre interessenter – inkludert kunder, partnere, ansatte, leverandører, aksjonærer og lokalsamfunn – bedre forstå vår tilnærming til samfunnsansvar, å lede an med en ambisjon om en mer bærekraftig verden og et tryggere internett.”

Etter en vesentlighetsvurdering utført i 2021 for å identifisere og prioritere de miljø-, sosial- og styringsspørsmålene (ESG) som er mest betydningsfulle for Fortinet sin virksomhet og for dets interessenter, definerte selskapet følgende fire hovedområder: 

  • Innovasjon for et tryggere internett: Fortinet er forpliktet til å fremme cybersikkerhet, drive den digitale fremgangen og skape en pålitelig og trygg digital verden. Selskapet leverer på denne forpliktelsen gjennom innovasjon, samfunnsengasjement og partnerskap. Fortinet har fortsatt å innovere på bransjens bredeste portefølje av cybersikkerhetsløsninger, og har lagt til åtte nye produktfamilier kun i 2021. Fortinet har også jevnlig kontakt med en rekke bransjeforeninger og grupper, og bidrar til standardisering og interoperabilitet, samtidig som de deler anvendelig trusseletterretning med organisasjoner som Cyber Threat Alliance (CTA), World Economic Forum (WEF) sitt senter for cybersikkerhet og INTERPOL. Gjennom disse partnerskapene jobber Fortinet med å bekjempe cyberkriminalitet og bidrar til å redusere fremtidige cybertrusler.
  • Respekt for miljøet: Fortinet har forpliktet seg til å handle miljøansvarlig ved å redusere fotavtrykket til produktene og løsningene våre, innføre ansvarlige tilnærminger til den daglige driften, samt hjelpe den bredere verdikjeden vår å bevege seg mot sirkularitet. I 2021 offentliggjorde Fortinet sin forpliktelse om å bli karbonnøytrale innen 2030 gjennom fornybar energi, energi- og karboneffektiv metodikk, og utslippskompensasjonsprogrammer. Dette målet relaterer seg til Scope 1 og Scope 2-utslipp fra selskapets eide anlegg over hele verden, i tråd med Science Based Target Initiative (SBTi).Fortinet sitt øvrige miljøarbeid inkluderer introduksjon av biologisk nedbrytbar emballasje til selskapets førsteklasses produkter, reduksjon av selskapets avfall og energiforbruk. Gjennom disse initiativene sikrer selskapet at hver generasjon av Fortinet-produkter bruker mindre energi enn forrige generasjon. Dette er også tilfellet med FortiGate F-serien, hvor energiforbruket er redusert med gjennomsnittlig 61 %.
  • Inkluderende arbeidsliv i cybersikkerhet: Fortinet er forpliktet til å fremme en mangfoldig, rettferdig og inkluderende kultur.Fortinet sitt team representerer et bredt spekter av kulturer, demografier og profesjonelle bakgrunner, som beriker bedriftskulturen og driver suksessen til selskapet. Som en del av sin pågående forpliktelse til åpenhet og for å bringe flere kvinner inn i cybersikkerhet, har selskapet gitt ut sin arbeidsstyrkedata for 2021 og fremhever en økning på 71,6 % i ansettelser av kvinner sammenlignet med 2020. Fortinet er også opptatt av å redusere kompetansegapet i cybersikkerhet hos et bredt og mangfoldig spekter av publikum.Selskapet er forpliktet til å øke bevisstheten rundt fordelene ved en karriere innen cybersikkerhet, samt forbedre mulighetene for underrepresenterte grupper gjennom Education Outreach-programmet og opplæring som tilbys gjennom Fortinet Training Institute. Som resultat av dette styrket Fortinet sin forpliktelse til å tette kompetansegapet i cybersikkerhet ved å love å trene én million mennesker globalt i løpet av de neste fem årene.
  • Ansvarlig virksomhetsdrift: Fortinet har en bedriftsstyringspraksis som sørger for etisk forretningsvirksomhet og jobber iherdig for å sikre at alle lover og menneskerettigheter overholdes. Praksisen overvåkes av Fortinet sitt styre og gjennomgås av vår interne tverrfunksjonelle etikkkomité.Vi forventer at våre ansatte, leverandører og partnere gjør sin del for å hjelpe oss med å bygge en etisk og anerkjent virksomhet ved å forstå og overholde alle Fortinet sine retningslinjer, inkludert vår antikorrupsjonspolicy, våre retningslinjer for forretningsatferd, og etikk- og personvernpolicy.Fortinet har utstedt en dedikert menneskerettighetspolicy for å forsterke sin forpliktelse til ansvarlig produktbruk og etisk virksomhet på tvers av verdikjeden.

Fortinet sin bærekraftsrapport refererer til Global Reporting Initiative (GRI) standarder, Sustainability Accountability Standards Board (SASB) standarder og FNs bærekraftsmål (UN SDGs). Rapporten gir detaljer og beregninger om følgende åtte prioriterte områder: cybersikkerhetsrisiko for samfunnet; informasjonssikkerhet og personvern; produktets miljøpåvirkning; miljøledelse og konsekvenser for klimaendringer; mangfold, rettferdighet og inkludering; ferdighetsgap i cybersikkerhet; forretningsetikk; og ansvarlig produktbruk.

Ressurser

Om Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) muliggjør en digital verden vi alltid kan stole på gjennom sitt mål om å beskytte mennesker, enheter og data overalt. Det er derfor verdens største bedrifter, tjenestetilbydere og statlige organisasjoner velger Fortinet for å sikkert akselerere deres digitale reise. Fortinet Security Fabric-plattformen leverer bred, integrert og automatisert beskyttelse på tvers av hele den digitale angrepsflaten, sikrer kritiske enheter, data, applikasjoner og tilkoblinger fra datasenter til skyen til hjemmekontoret. Først rangert innen det meste av sikkerhetsutstyr som sendes over hele verden, stoler mer enn 580.000 kunder på Fortinet for å beskytte sin virksomhet. Fortinet sitt NSE Training Institute, et initiativ fra Fortinet sitt Training Advancement Agenda (TAA) tilbyr en av de største og bredeste treningsprogrammene innen cybersikkerhet for å gjøre opplæring og karrieremuligheter innen cybersikkerhet tilgjengelige for alle. Les mer på https://www.fortinet.com, Fortinet Blog, eller FortiGuard Labs.

FTNT-O

Copyright © 2022 Fortinet, Inc. All rights reserved. The symbols ® and ™ denote respectively federally registered trademarks and common law trademarks of Fortinet, Inc., its subsidiaries and affiliates. Fortinet’s trademarks include, but are not limited to, the following: Fortinet, the Fortinet logo, FortiGate, FortiOS, FortiGuard, FortiCare, FortiAnalyzer, FortiManager, FortiASIC, FortiClient, FortiCloud, FortiCore, FortiMail, FortiSandbox, FortiADC, FortiAP, FortiAppEngine, FortiAppMonitor, FortiAuthenticator, FortiBalancer, FortiBIOS, FortiBridge, FortiCache, FortiCall, FortiCam, FortiCamera, FortiCarrier, FortiCASB, FortiCenter, FortiCentral, FortiConnect, FortiController, FortiConverter, FortiCWP, FortiDB, FortiDDoS, FortiDeceptor, FortiDirector, FortiDNS, FortiEDR, FortiExplorer, FortiExtender, FortiFirewall, FortiFone, FortiGSLB, FortiHypervisor, FortiInsight, FortiIsolator, FortiLocator, FortiLog, FortiMeter, FortiMoM, FortiMonitor, FortiNDR, FortiNAC, FortiPartner, FortiPenTest, FortiPhish, FortiPortal, FortiPresence , FortiProtect, FortiProxy, FortiRecorder, FortiReporter, FortiSASE, FortiScan, FortiSDNConnector, FortiSIEM, FortiSDWAN, FortiSMS, FortiSOAR, FortiSwitch, FortiTester, FortiToken, FortiTrust, FortiVoice, FortiVoIP, FortiWAN, FortiWeb, FortiWiFi, FortiWLC, FortiWLCOS and FortiWLM.

Other trademarks belong to their respective owners. Fortinet has not independently verified statements or certifications herein attributed to third parties and Fortinet does not independently endorse such statements. Notwithstanding anything to the contrary herein, nothing herein constitutes a warranty, guarantee, contract, binding specification or other binding commitment by Fortinet or any indication of intent related to a binding commitment, and performance and other specification information herein may be unique to certain environments. This news release may contain forward-looking statements that involve uncertainties and assumptions, such as statements regarding technology releases among others. Changes of circumstances, product release delays, or other risks as stated in our filings with the Securities and Exchange Commission, located atwww.sec.gov, may cause results to differ materially from those expressed or implied in this press release. If the uncertainties materialize or the assumptions prove incorrect, results may differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements and assumptions. All statements other than statements of historical fact are statements that could be deemed forward-looking statements. Fortinet assumes no obligation to update any forward-looking statements, and expressly disclaims any obligation to update these forward-looking statements.

Kontakter

Stephanie Lira
Fortinet, Inc.
408-235-7700
pr@fortinet.com

Lenker

Om Fortinet

Fortinet
Sunnyvale
California

https://www.fortinet.com/

Om Fortinet

Fortinet (NASDAQ: FTNT) muliggjør en digital verden som vi alltid kan stole på gjennom Fortinet sitt oppdrag; å beskytte mennesker, enheter og data overalt. Dette er grunnen til at verdens største bedrifter, tjenesteleverandører og offentlige organisasjoner velger Fortinet for å akselerere sin digitale reise på en sikker måte. Fortinet Security Fabric-plattformen leverer bred, integrert og automatisert beskyttelse over hele den digitale angrepsflaten og sikrer kritiske enheter, data, applikasjoner og tilkoblinger fra datasenteret til skyen til hjemmekontoret. Fortinet er rangert som #1 i de fleste sikkerhetsutstyr som sendes ut over hele verden og har mer enn 565 000 kunder som stoler på Fortinet for å beskytte virksomhetene sine. Fortinet NSE Training Institute, et initiativ fra Fortinets Training Advancement Agenda (TAA), tilbyr et av de største og bredeste treningsprogrammene i bransjen for å gjøre cybertrening og nye karrieremuligheter tilgjengelig for alle. Lær mer på https://www.fortinet.com, Fortinet-bloggen eller FortiGuard Labs.