Direktoratet for byggkvalitet

Første sommer med nye krav til campingplasser

Del

Denne uken starter skoleferien, og mange pakker nå for å reise på camping. Noen vil kanskje legge merke til at campingplassen har endret seg litt? Det handler blant annet om brannsikkerhet.

Parsell på campingplass. Illustrasjon: DiBK
Parsell på campingplass. Illustrasjon: DiBK

Nye krav til avstand mellom campingenheter og bredere branngater mellom parsellene skal sikre trygge campingplasser. Det nye regelverket er enklere og tydeligere, noe som også vil hjelpe kommunene å gjøre tilsyn med campingplassene.  

Avstand gir brannsikkerhet

Kravene gjaldt fra 1. mars 2022, og allerede denne sommeren vil flere campingplasser være innrettet etter de nye reglene. Dette gjelder særlig for sesongcampingplasser uten faste installasjoner, som for eksempel strøm, vann og avløp.  

- På noen campingplasser betyr dette at det er plass til litt færre gjester, men her må vi først og fremst tenke på sikkerheten til feriegjestene. Du skal sove trygt om natten, enten du er hjemme eller på ferie, sier direktør i Direktoratet for byggkvalitet, Per-Arne Horne. 

Etter de nye reglene skal det være minst 4 meter mellom de ulike campingenhetene. Dette gjelder for campingenheter opp til 75 m​2 og som rager maksimalt 4 meter over bakken. For å skape gode rømningsveier skal plassen mellom campingenhetene være fri for hindringer.  

Parseller

- For sesongcampingplasser uten faste installasjoner som strøm, vann og avløp, vil kravet til 4 meter avstand gjelde allerede fra denne sesongen. I tillegg skal campingplassene deles inn i parseller. Mellom disse parsellene skal det være branngater på minst åtte meter. Dette skal hindre brannspredning, hvis uhellet først er ute, forklarer Per-Arne Horne. 

Campingplasser som har fulgt det gamle regelverket, skal være trygge. For eksisterende campingplasser med faste installasjoner, vil det nye regelverket først gjelde når det gjøres vesentlige endringer, som etablering av nye områder for camping, ny infrastruktur, som strøm, vann og avløp eller lignende. 

Se TEK17 her.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Parsell på campingplass. Illustrasjon: DiBK
Parsell på campingplass. Illustrasjon: DiBK
Last ned bilde
Branngater og parseller på campingplass. Illustrasjon: DiBK
Branngater og parseller på campingplass. Illustrasjon: DiBK
Last ned bilde
Campingbil. Illustrasjon: DiBK
Campingbil. Illustrasjon: DiBK
Last ned bilde
Per-Arne Horne. Foto: DiBK
Per-Arne Horne. Foto: DiBK
Last ned bilde

Om Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet
Direktoratet for byggkvalitet
Mariboes gate 13
0183 Oslo

+47 22 47 56 00http://dibk.no

Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) er et nasjonalt kompetansesenter innenfor bolig- og byggkvalitet og sentral myndighet på flere områder innenfor bygningsdelen av plan- og bygningsloven.

Vårt arbeid er rettet mot kommunene, aktørene i byggeprosessen og byggevaremarkedet. Direktoratet skal ha oversikt over hvordan regelverket virker, og ha god kunnskap om og bidra i den faglige utviklingen i samhandling med kommuner, byggenæringen og andre aktører.

En viktig oppgave er å øke kunnskapen i samfunnet - spesielt i byggenæringen og kommunene - om byggeregler, byggkvalitet og byggesaksprosess.
Direktoratet for byggkvalitet er et virkemiddel for å realisere bygningspolitikken. Direktoratet skal bidra til å oppfylle to hovedmål:

  1. Raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
  2. Forvaltningen av bolig- og bygningssektoren skal være effektiv og brukerrettet.