Avinor

Første kvartal 2020: Resultat og soliditet sterkt påvirket av pandemien

Del

Bortfallet av trafikk og inntekter ved lufthavnene har gjort det nødvendig for Avinor å gå i dialog med eier om tiltak for å styrke konsernets likviditet og egenkapital. Parallelt med oppfølging av konsernets kortsiktige likviditetssituasjon, gjennomføres betydelige kostnadsreduserende tiltak.

- Vi er helt avhengig av økonomisk støtte for å videreføre virksomheten. Det er derfor svært gode nyheter når regjeringen ønsker å avhjelpe den økonomiske situasjonen i Avinor med et tilskudd til Avinor på inntil 4 270 millioner kroner gjennom revidert nasjonalbudsjett, sier konsernsjef i Avinor, Dag Falk-Petersen.

9,7 millioner passasjerer reiste over Avinors lufthavner i første kvartal 2020. Dette er en reduksjon på 21 prosent sammenliknet med tilsvarende rapporteringsperiode i 2019. Bortfallet i april har vært på hele 91 prosent mot 2019-tall. Frakt-tallene er derimot solide:

– Det er gledelig å se at Oslo lufthavn, som den eneste flyplassen i Nord-Europa, klarer å opprettholde en komplett flyfraktoperasjon under krisen. Effektiv flyfrakt til store markeder i hele verden er viktig for norsk konkurransekraft, og for norsk sjømat er flyfrakt en forutsetning for å kunne nå ut til verdensmarkedene, påpeker Falk-Petersen.

Reiserestriksjoner preger luftfarten
Regjeringen innførte 12. mars 2020 en rekke tiltak for å begrense spredning i befolkningen, herunder reiserestriksjoner. Tiltakene innebærer blant annet at Norges grense er stengt for utlendinger uten oppholdstillatelse.

På grunn av redusert etterspørsel etter nasjonale og internasjonale flyreiser, har flyselskapene redusert sitt flytilbud og iverksatt permitteringer. For å avhjelpe flyselskapene finansielt, suspenderte regjeringen 13. mars 2020 Avinors lufthavnavgifter i periode fra og med 13. mars til og med 30. juni 2020. Bortfallet av trafikk, rammer i tillegg Avinors kommersielle inntekter.

Driften tilpasses endret trafikkvolum
Drift og infrastruktur tilpasses redusert trafikkvolum. I denne forbindelse stengte Avinor 18. mars ni flyplasser som har en alternativ flyplass innen rimelig avstand. Det er besluttet å gjenåpne disse flyplassene 1. juni 2020.

- Avinor har god kontroll over egen smittesituasjon, drift og løpende beredskap. Avinor har også iverksatt permitteringer, og over 550 ansatte er nå varslet om at de blir permittert helt eller delvis. I tillegg har de øverste ledernivåene frivillig gått med på lønnsreduksjon i tre måneder, avslutter konsernsjefen.

Nøkkeltall første kvartal (2019-tall i parentes)
Resultat før skatt: minus 476 millioner kroner (minus 48 MNOK)

Driftsinntekter: 2 127 millioner kroner (2 588 MNOK).

Driftskostnader: 2 065 millioner kroner (1 966 MNOK). Økningen skyldtes hovedsakelig at det er avsatt til tap på krav med 236 millioner kroner. Flyselskapene befinner seg i en særdeles vanskelig finansiell situasjon.

EBITDA: 62 millioner kroner (622 MNOK).

EBIT: minus 482 millioner kroner (84 MNOK).

Kontakter

PressetelefonKun til bruk for journalister.

Vi svarer ikke på mediehenvendelser mellom 2100 - 0630 med mindre det inntreffer større hendelser. For informasjon om flytrafikken ved våre lufthavner, se www.avinor.no, og velg flyplass.

+47 918 15 614presse@avinor.no

Bilder

Lenker

Om Avinor

Avinor
Avinor
Dronning Eufemias gate 6
0191 Oslo

+47 67 03 00 00https://avinor.no

Avinor har ansvar for 44 statlig eide lufthavner, og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Avinor er en drivkraft i miljøarbeidet i luftfarten og en pådriver for å redusere de samlede klimagassutslippene fra norsk luftfart. Selskapet har en ledende rolle i arbeidet med utvikling av elfly, og leveranse av biodrivstoff til fly.

Avinor bidrar hvert år til 50 millioner sikre og effektive flyreiser. Om lag halvparten av disse er til og fra Oslo lufthavn.

Rundt 3.000 medarbeidere har ansvar for å planlegge, bygge ut og drive et samlet lufthavn- og flysikringssystem. Avinors virksomhet finansieres gjennom luftfartsavgifter og salg på flyplassene.

Følg saker fra Avinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Avinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Avinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom