GlobeNewswire by notified

Första försökspersonen doserad i klinisk fas I-studie med laquinimod ögondroppar

Dela

Lund, 10 december 2021 - Active Biotech (NASDAQ STOCKHOLM: ACTI) tillkännager idag att den första försökspersonen har doserats i den kliniska fas I-studien med den nyutvecklade ögondroppsformuleringen av  företagets läkemedelskandidat laquinimod.

Laquinimod utvecklas som en ny behandling för icke-infektiös, icke-främre uveit och har potential att användas i den första behandlingslinjen som ett tillägg till steroider samt i den andra behandlingslinjen för patienter där steroidbehandling saknar effekt.

Prekliniska data tyder på att laquinimod kan påverka inflammatoriska ögonsjukdomar när det ges både som tablett och direkt på ögat. Active Biotech har utvecklat en ögondroppsformulering av laquinimod i syfte att använda den för behandling av inflammatoriska ögonsjukdomar, främst i patienter med icke-infektiös, icke-främre uveit. Detta är patienter som idag saknar tillräckligt effektiva och säkra behandlingar. Dessutom finns det för närvarande ingen fungerande ögondroppsbehandling tillgänglig för dessa patienter.

Ett prekliniskt program visar att ögondroppsformuleringen av laquinimod är säker och tolereras väl, och säkerheten för denna nya formulering kommer nu att testas i en klinisk fas I-studie i friska försökspersoner. Det primära målet i studien är att bestämma säkerheten och tolerabiliteten av ögondropparna efter singel- och upprepade doser. Det sekundära målet inkluderar ögontoxicitet och farmakokinetik.

"Jag är glad att kunna rapportera att vi har påbörjat den kliniska utvecklingen av den nya formuleringen av laquinimod och jag ser fram emot att ta del av resultaten från denna första säkerhetsstudie. Laquinimod har potential att användas vid behandling av allvarliga ögonsjukdomar, vilket understöds av prekliniska data. I nästa steg kommer vi att fortsätta den kliniska undersökningen av laquinimod i patienter med uveit, med målet att ta fram en ny behandling för denna synhotande ögonsjukdom”, säger Helén Tuvesson, VD för Active Biotech

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Helén Tuvesson, VD, 046 19 21 56, helen.tuvesson@activebiotech.com
Hans Kolam, CFO, 046 19 20 44, hans.kolam@activebiotech.com

Denna information är sådan information som Active Biotech är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 10 december 2021, kl. 08.30.

Om laquinimod
Laquinimod är en first-in-class immunmodulator som påverkar antigenpresenterande celler och omprogrammerar dem till att bli tolerogena, vilket leder till induktion av ett anti-inflammatoriskt immunsvar. Laquinimod utvecklas som en ny behandling för inflammatoriska ögonsjukdomar, i första steget icke-infektiös, icke-främre uveit. Laquinimod har tidigare studerats i patienter med neurodegenerativa och inflammatoriska sjukdomar och ett randomiserat fas III-studieprogram i patienter med multipel skleros (MS) har genomförts. Den kliniska säkerheten och tolerabiliteten för laquinimod är välkänd och prekliniska data i sjukdomsmodeller stödjer användningen av laquinimod för behandling av allvarliga ögonsjukdomar, inklusive uveit.

Om uveit
Uveit är ett samlingsnamn för inflammationer i ögats druvhinna (uvea). Hit räknas iris, ciliarkropp och åderhinna. Uveit kan också leda till inflammationer i intilliggande vävnader, såsom näthinnan, den optiska nerven och glaskroppen. Uvea är avgörande för tillförsel av syre och näringsämnen till ögonvävnaden, och inflammation i uvea kan orsaka allvarliga vävnadsskador i ögat som kan leda till allmänna synproblem och risk för blindhet.  Behandlingsmöjligheterna för patienter med icke-infektiös icke-främre uveit är begränsade och oftast behandlas patienter med långvarig, högdos steroidbehandling. Trots detta uppnås inte sjukdomskontroll i många patienter. Alternativt kan inte patienten fortsätta med steroidbehandling på grund av allvarliga biverkningar. Det finns således ett behov av säkrare terapier som kan minska eller ersätta användningen av steroider och en behandling som kan administreras på ögat för att minimera systemiska biverkningar.

Om Active Biotech
Active Biotech AB (publ) (NASDAQ Stockholm: ACTI)är ett bioteknikföretag som använder sin omfattande kompetensbas och projektportfölj för att utveckla unika immunmodulerande behandlingar för specialiserade onkologi- och immunologiska indikationer med stort medicinskt behov och betydande kommersiell potential. Efter beslut om en ny inriktning av forsknings- och utvecklingsverksamheten syftar Active Biotechs affärsmodell till att driva projekt till klinisk utvecklingsfas för att sedan vidareutveckla dessa internt eller i externa partnerskap. Active Biotech har för närvarande tre projekt i projektportföljen: Naptumomab, som utvecklas i samarbete med NeoTX Therapeutics, är en tumörriktad immunterapi. En klinisk fas Ib/II-program i patienter med avancerade solida tumörer pågår. Tasquinimod och laquinimod, som är immunomodulerande småmolekyler med en verkningsmekanism som innefattar modulering av funktionen hos myeloida immunceller, avses att användas för behandling av hematologiska cancerformer respektive inflammatoriska ögonsjukdomar. Tasquinimod är i klinisk fas Ib/IIa för behandling av multipelt myelom. Laquinimod går vidare till en klinisk fas I-studie med en ögondroppsformulering, följt av en fas II-studie för behandling av icke-infektiös uveit. Besök www.activebiotech.com för mer information.

Active Biotech AB
(Org.nr 556223-9227)
Scheelevägen 22, 223 63 Lund, Sweden
Tel: 046 19 20 00

Bilaga

För att se det här innehållet från www.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.
För att se det här innehållet från ml-eu.globenewswire.com måste du ge ditt medgivande sidans topp.

Om

GlobeNewswire by notified
GlobeNewswire by notified
One Liberty Plaza - 165 Broadway
NY 10006 New York

https://notified.com

GlobeNewswire by notified is one of the world's largest newswire distribution networks, specializing in the delivery of corporate press releases financial disclosures and multimedia content to the media, investment community, individual investors and the general public.

Följ GlobeNewswire by notified

Abonnera på våra pressmeddelanden. Endast mejladress behövs och den används bara här. Du kan avanmäla dig när som helst.

Senaste pressmeddelandena från GlobeNewswire by notified

Fingerprint Cards AB: inbjudan till presentation av resultatet för fjärde kvartalet 202121.1.2022 09:00:00 CET | Pressemelding

FingerprintCardsAB (Fingerprints™)bjuder in till telefonkonferens och en webbsänd presentation av resultatet för fjärde kvartalet 2021, den 28 januari 2022klockan 09:00 CET. Fingerprints vd Christian Fredrikson presenterar rapporten tillsammans med CFO Per Sundqvist i en kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Presentationen sker på engelska. Tid: fredagen den 28 januari 2022, klockan 09:00 CET. Plats: kombinerad webbsändning och telefonkonferens. Rapporten finns på https://www.fingerprints.com/ Webbsändningen och presentationsmaterialet finns på https://edge.media-server.com/mmc/p/ae2ki69u där man även har möjlighet att ställa frågor. För media och analytiker: Telekonferensen nås via +44 (0) 2071 928000 (internationella deltagare) eller 08-506 921 80 (svenska deltagare). V.g. uppge konferens-ID 6498218. Om Fingerprints Fingerprint Cards AB (Fingerprints) - det ledande globala biometribolaget med svenska rötter. Vi tror på en säker och sammanbunden värld, där du är nyckeln till a

Fingerprint Cards AB: invitation to the fourth quarter 2021 results presentation21.1.2022 09:00:00 CET | Press release

Fingerprint Cards AB (Fingerprints™) will host a telephone conference and webcast presentation of its fourth quarter 2021 results, on January28, 2022 at 09:00 am CET. Fingerprints’ CEO Christian Fredrikson will present the report together with CFO Per Sundqvist in a combined webcast and telephone conference. The presentation will be held in English. Time: Friday, January 28, 2022 at 09:00 am CET. Location: combined webcast and telephone conference. The report is available at https://www.fingerprints.com/ The webcast and the presentation material can be accessed through https://edge.media-server.com/mmc/p/ae2ki69u where it is also possible to ask questions. For media and analysts: The telephone conference dial-in is +44 (0) 2071 928000 (international participants) or 08-506 921 80 (Swedish participants). Please state conference ID 6498218. About Fingerprints Fingerprint Cards AB (Fingerprints) – the world’s leading biometrics company, with its roots in Sweden. We believe in a secure and

Scandinavian Tobacco Group A/S: Major Shareholders Announcement21.1.2022 08:45:00 CET | Press release

Company Announcement No. 4/2022 Copenhagen, 21 January 2022 Major Shareholder’s Announcement With reference to Section 38 of the Danish Act on Capital Markets (kapitalmarkedsloven)) it is hereby announced that Capital Group Companies, Inc has informed Scandinavian Tobacco Group A/S (the “Company”) that funds administered by companies within Capital Group Companies, Inc on 19 January 2022 control shares in total amounting to more than 5% of the Company’s share capital and Capital Group Companies, Inc exercises more than 5% of the voting rights. Funds administered by Capital Group Companies, Inc thus control 4,921,237 shares with a nominal value of DKK 1 (aggregate nominal value DKK 4,921,237), corresponding to 5.05% of the total share capital, and on behalf of these funds Capital Group Companies, Inc exercises 5.05% of the voting rights. For further information, please contact: Investors: Torben Sand, Head of Investor Relations, phone: +45 5084 7222 or torben.sand@st-group.com Media: Si

Wolters Kluwer appoints new Chair and new Vice-Chair of the Supervisory Board21.1.2022 08:30:00 CET | Press release

Wolters Kluwer appointsnew Chair and new Vice-Chair of the Supervisory Board January21, 2022–Wolters Kluwer today announcesthe appointmentper April 21, 2022 of Ann Ziegleras Chair of the Supervisory Board. As previously disclosed, Chair Mr. Cremers will retire from the Board at the close ofthe Annual General Meeting of Shareholders. Member of the Supervisory Board Jack de Kreijis appointed to succeed Mrs. Ziegler as Vice-Chair of the Board. Ann Ziegler was appointed in 2017 and is currently Vice-Chair of the Supervisory Board and a member of the Selection and Remuneration Committee. Jack de Kreij was appointed in 2020 and is Chair of the Audit Committee. Chair of the Supervisory Board Frans Cremers commented: “We are very pleased to nominate Ms. Ziegler and Mr. De Kreij for appointment on their new roles in the Supervisory Board. Their extensive experience at several publicly-listed international companies in different industries will be of indispensable value. The composition of the S

Överumans Fisk AB, a Swedish subsidiary of AS PRFoods, borrows money to kick-start a fish farming and to support its working capital21.1.2022 08:08:55 CET | Press release

Överumans Fisk AB, a subsidiary of AS PRFoods, entered into loan agreements with Amber Trust II S.C.A., SICAR and Lindermann, Birnbaum & Kasela OÜ to borrow up to EUR 1,000,000 (up to EUR 500,000 from each lender). The repayment term of both loans is 31.12.2022 and the interest is 6.25% per annum. The money is borrowed to support the start-up phase of Swedish fish farming and to boost company's working capital at the same time. Fish will be farmed in Sweden's largest and most environmentally friendly farm, using predominantly hydroelectric power or other renewable energy sources. The CO2 footprint of the fish farm is also about 1/3 smaller than, for example, in RAS-type i.e. terrestrial farms. The lenders are the shareholders of AS PRFoods and thus the related persons within the meaning of the “Requirements for Issuers” regulations of the Nasdaq Tallinn Stock Exchange. Indrek Kasela AS PRFoods Member of the Management Board Phone: +372 452 1470 investor@prfoods.ee www.prfoods.ee

Better Collective enters into commercial partnership with The New York Post21.1.2022 08:00:00 CET | Press release

Regulatory release 5/2022 January 21, 2022 The world leading sports betting media group, Better Collective (NASDAQ: BETCO.STO), signs an agreement with the New York Post to deliver innovative technology and commercial content for online sports betting through its proprietary sports betting platform, Action Network. Better Collective, the world’s leading sports betting media group, is joining forces with the New York Post to bring the best in commercial sports betting content to the publication’s readership of more than 92 million unique users. More than 11 million unique users come from New York state, which recently regulated online betting. The agreement is for the delivery of content, data, and statistics for the betting section of the New York Post. The commercial partnership includes Better Collective delivering its innovative technology and content for sports betting to educate and empower the US audience of online bettors and help them navigate in a market that is growing fast a

Scanfil expands its Wutha factory in Germany by 50%21.1.2022 08:00:00 CET | Press release

Scanfil plc Press Release 21 January 2022 at 8.00 a.m. CET Scanfilexpands its Wutha factory in Germany by 50% Scanfil’s factory in Wutha-Farnroda in Germany will increase by 2,200 m². The expansion is estimated to be in production use during the second quarter of 2022. The existing factory is 4,500 m² and employs approximately 270 professionals. “We are glad to announce us growing in Wutha, in the heart of Germany. Our factory is well located and close to our customers and their R&D,” the CEO of Scanfil Petteri Jokitalo states. “Growth expectations have improved significantly and gave us the confidence to invest more in Wutha.” The adjoining building is now under construction to meet an EMS service provider's high-quality requirements. Some of our customers in Wutha come from the medical sector, which has the most demanding standard for production quality and precision. “The majority of our customers come from the automation and safety sector, but there are also good growth prospects i