Diakonhjemmet

Først i Norge med omfattende bærekraft-sertifisering

Del

Diakonhjemmet hage har fått godkjent første fase av BREEAM Communities – et internasjonalt sertifiseringssystem for bærekraft ved større områdeutviklinger.

Interimsertifikatet som viser at første av tre faser i BREEAM Communities er godkjent. Fra venstre prosjektleder Jon R. Solsrud, forstander og adm. direktør Ingunn Moser og eiendomssjef Bjørn Knutsen.
Interimsertifikatet som viser at første av tre faser i BREEAM Communities er godkjent. Fra venstre prosjektleder Jon R. Solsrud, forstander og adm. direktør Ingunn Moser og eiendomssjef Bjørn Knutsen.

– Dette er historisk. Vi er først i Norge – sammen med Bergen Business Park, sier Carsten Fredrik Rønning, som har vært sentral i arbeidet med søknad om sertifisering.

 – Dette har i aller høyeste grad vært teamarbeid – hele eiendomsavdelingen har vært med både i utvikling og drift. Det har vært mange utfordringer i en komplisert og mangesidig prosess der kravene til dokumentasjon har vært svært strenge. Samtidig har vi sett at dette er et veldig godt verktøy, og det er gøy og motiverende å se at vi får det til, sier Rønning. 

 BREEAM Communities tar for seg fem temaer: ledelse og medvirkning, transport og mobilitet, ressurser og energi, arealbruk og økologi, og sosial og økonomisk bærekraft. 

Verktøyet skal sikre at de ambisjoner man setter for et prosjekt, følges opp, systematiseres, gjennomføres og etterprøves. 

 – Diakonhjemmet hage er nå ferdig med det første av tre trinn i sertifiseringen, og vi har fått et interimsertifikat som viser at vi har fått godkjent alle påkrevde prinsipper og planer for områdeutviklingen. Nå går vi i gang med fase to og tre, og vi tar sikte på beste karakter når alt er ferdig, sier Rønning. 

– Gledelig og inspirerende

– Det er svært gledelig og inspirerende å få sertifiseringen for første fase av arbeidet med utviklingsprosjektet Diakonhjemmet hage bare en uke etter at reguleringsplanen for området ble vedtatt, sier Ingunn Moser, forstander og adm. direktør ved Diakonhjemmet.

 –  Vi har jobbet lenge med begge deler, og nå har vi rundet to milepæler på kort tid! Men Breeam Communities-standardene gjelder selvsagt ikke bare for prosjektet Diakonhjemmet hage. Vi må ha samme ambisjoner og forpliktelser for hele området på Steinerud og for alle steder vi har virksomhet, legger Moser til. 

Engasjement for vern om skaperverket

I Diakonhjemmets strategiplan for 2020-2030 er et av de sentrale målene at Diakonhjemmet skal være en pådriver for bærekraft. 

– Vi har forpliktet oss på en miljøsatsing med høye ambisjoner for bærekraftig forvaltning og utvikling av eiendommer og infrastruktur. Diakonhjemmet skal bidra til bærekraft i vid forstand, og vi oppfatter det som både et diakonalt anliggende, og en del av samfunnsoppdraget. Det kommer for eksempel til uttrykk i både Diakonhjemmets formål, og i Den norske kirkes definisjon av diakoni, hvor vern om skaperverket inngår sammen med nestekjærlighet, inkluderende fellesskap og kamp for rettferdighet, understreker Ingunn Moser. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Interimsertifikatet som viser at første av tre faser i BREEAM Communities er godkjent. Fra venstre prosjektleder Jon R. Solsrud, forstander og adm. direktør Ingunn Moser og eiendomssjef Bjørn Knutsen.
Interimsertifikatet som viser at første av tre faser i BREEAM Communities er godkjent. Fra venstre prosjektleder Jon R. Solsrud, forstander og adm. direktør Ingunn Moser og eiendomssjef Bjørn Knutsen.
Last ned bilde

Om Diakonhjemmet

Diakonhjemmet
Diakonhjemmet
Diakonveien 14
0370 Oslo

22 45 15 00http://www.diakonhjemmet.no
  • Det norske Diakonhjem er en privat, ideell stiftelse innenfor Den norske kirke – stiftet i 1890.
  • Diakonhjemmet eier, driver og utvikler tjenester innenfor helse, omsorg og utdanning.
  • Stiftelsen består i dag av: Diakonhjemmet Sykehus. VID vitenskapelige høgskole (56,4 %). Diakonhjemmet Sykehusapotek. Diakonhjemmet Omsorg AS.
  • Diakonhjemmet er en ideell stiftelse. Det betyr at det ikke tas utbytte fra våre aksjeselskap, men overskudd i virksomhetene skal pløyes tilbake for å utvikle nye tilbud og tjenester.

www.diakonhjemmet.no
www.diakonhjemmethage.no

 

Følg saker fra Diakonhjemmet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Diakonhjemmet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Diakonhjemmet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom