NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Først feriepenger - så ferie

Del

NITO mener: Hvis arbeidsgiver ikke kan utbetale feriepenger i sommer, kan arbeidsgiver heller ikke pålegge deg å avvikle ferie uten lønn.

Illustrasjonsbilde.       - Ansatte som ikke får utbetalt feriepenger, kan heller ikke pålegges å ta ut ferie uten lønn, sier Malin Rogne, advokatfullmektig i NITO.
Illustrasjonsbilde. - Ansatte som ikke får utbetalt feriepenger, kan heller ikke pålegges å ta ut ferie uten lønn, sier Malin Rogne, advokatfullmektig i NITO.

- Feriepenger er opptjente rettigheter som de ansatte har. Formålet med feriepengene er å kompensere for lønnsbortfall under ferieavvikling. Ansatte som ikke får utbetalt feriepenger, kan heller ikke pålegges å ta ut ferie uten lønn, sier Malin Rogne, advokatfullmektig i NITO.

Feriepenger og utbetaling

Ifølge Rogne har arbeidstaker rett til lønn for sitt arbeid. Under ferieavvikling skal det ikke arbeides, og arbeidstaker har i utgangspunktet ikke krav på lønn for disse dagene.

- Feriepengene skal kompensere for dette. Derfor er også ferielovens system slik at feriepengene skal utbetales sammen med siste lønning før ferien tar til, og senest en uke før ferien begynner.

- Alternativt kan arbeidsgiver betale lønn når arbeidstaker avvikler ferie, og utbetale den delen av feriepengene som overstiger vanlig lønn i juni. Det vil i praksis si at arbeidstaker får utbetalt alle opptjente feriepenger samtidig som det trekkes fem ukers lønn for ferieavvikling i juni, uavhengig av når på året ferien faktisk er avviklet.

Hun anbefaler arbeidstakere som opplever at de blir stående uten lønn eller feriepenger i sommer til å kontakte advokat.

Hva med permitterte?

Rogne påpeker at dersom arbeidsgiver ikke kan utbetale feriepenger i forkant av ferieavviklingen, må arbeidsgiver dekke lønn under ferien, så arbeidstaker ikke blir stående uten noen form for inntekt.

- Det samme må gjelde for permitterte arbeidstakere, som ikke har rett til dagpenger under ferieavvikling. En annen løsning ville stride imot ferielovens formål.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsbilde.       - Ansatte som ikke får utbetalt feriepenger, kan heller ikke pålegges å ta ut ferie uten lønn, sier Malin Rogne, advokatfullmektig i NITO.
Illustrasjonsbilde. - Ansatte som ikke får utbetalt feriepenger, kan heller ikke pålegges å ta ut ferie uten lønn, sier Malin Rogne, advokatfullmektig i NITO.
Last ned bilde
Malin Rogne, advokatfullmektig i NITO.
Malin Rogne, advokatfullmektig i NITO.
Last ned bilde

Om NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon
Støperigata 1
0119 Oslo

http://www.nito.no

NITO er Norges største organisasjon for ingeniører og teknologer med over 91 000 medlemmer. NITO organiserer ingeniører og teknologer med høgskole-/universitetsutdanning eller tilsvarende kompetanse.

Følg saker fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NITO - Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon

Frykter framtidig mangel på bioingeniører8.10.2020 10:45:31 CESTPressemelding

NITO mener at regjeringen fortsatt mangler et langsiktig perspektivet på bemanning i helsetjenesten og etterlyser at dette adresseres i statsbudsjettet. - Koronapandemien har vist hvor viktig det er å ha tilstrekkelig kapasitet i alle ledd i helsetjenesten. Bioingeniørene er en sentral del av helseberedskapen, og vi har over flere år formidlet en bekymring om framtidig mangel på denne faggruppen, sier presidenten i NITO.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom