Husbanken

Forsøk med overføring av oppgaver fra Husbanken til fylkesmannsembeter

Del

Regjeringen har vedtatt å gjennomføre et forsøk der de kommunerettede oppgavene ved Husbanken vest og Husbanken nord, Bodø overføres til fylkesmannsembetene i Rogaland, Vestland og Nordland.

Formålet med forsøket er å teste ut om en helhetlig samling av ansvar for bolig og tilknyttede tjenester hos fylkesmannsembetene kan gi mer helhetlig og bedre koordinert statlig rådgivning og veiledning på regionnivå overfor kommunene.

– Jeg tror det er fornuftig å se den boligsosiale politikken i sammenheng med resten av velferdspolitikken. Jeg håper det blir lettere når vi samler fagmiljøet til Husbanken og Fylkesmannen på dette området, sier kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup i en pressemelding.

Husbanken vest i Bergen og Husbanken nord, Bodø opphører i tre år
De to regionkontorene i Husbankens som er omfattet, opphører som organisatoriske enheter i forsøksperioden.

Oppgaver og ansatte ved avdelingene for Kommune og marked ved Husbankens regionkontor i Bergen og Bodø overføres til fylkesmannsembetene i Rogaland, Vestland og Nordland.

Avdelingene for Lån og tilskudd ved de to regionkontorene fortsetter å ha hovedansvaret for låne- og tilskuddsaker i de samme fylkene som før. Medarbeiderene beholder samme kontorsted, men vil være organisatorisk tilknyttet sentralt nivå i Husbanken i forsøksperioden. 

Trer i kraft fra 1.9.2021
Endringene skal tre i kraft fra 1.9.2021. Fram til dette tidspunktet er de aktuelle regionkontorene i normal drift. Det er ingen endringer for kunder, kommuner eller andre samarbeidspartnere før dette tidspunktet.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Husbanken

Husbanken
Husbanken
Grønland 53
3045 Drammen

22 96 16 00http://www.husbanken.no

Husbanken setter i verk regjeringens boligsosiale politikk. Gjennom virkemidler som bostøtte, lån, tilskudd, kompetanseoverføring og kunnskapsutvikling støtter vi kommunene faglig og økonomisk i deres arbeid med å hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet. Andre sentrale samarbeidspartnere er velferdsaktører, byggenæringen og kunnskapsmiljøer.

Våre om lag 300 ansatte er fordelt på kontorer i Drammen (hovedkontor), Oslo, Arendal, Bergen, Trondheim, Bodø og Hammerfest.

Husbanken er underlagt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Følg pressemeldinger fra Husbanken

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Husbanken på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra Husbanken

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom