Den norske kirke

Forslag til ny tros- og livssynslov og OVF-melding: Godt grunnlag for å være folkekirke fremover

Del

Den norske kirke er glad for at regjeringens fremlegg til ny tros- og livssynslov (trossamfunnsloven) nå er klart, og for at tros- og livssyn løftes frem som en positiv verdi i samfunnet. Kirken er også positiv til å få to konkrete alternativer til eierskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), og vil legge opp til en åpen og konstruktiv dialog med departementet.

Barne- og familiedepartementet la frem lovforslag og melding fredag 21. juni.

Det er viktig at lov og melding legger godt til rette for et livssynsåpent samfunn og større grad av likebehandling av tros- og livssynssamfunn. I stortingsmeldingen om OVF pekes det på to alternativer for en løsning av eierspørsmålet: Enten at Den norske kirke får eiendomsretten til Opplysningsvesenets fond, eller at verdiene i fondet deles mellom staten og Den norske kirke.

- Det er naturlig at departementet ser OVF i sammenheng med den totale finansieringen av tros- og livssyn. Tidligere har vi ikke hatt konkrete alternativ å vurdere, derfor er vi positive til å studere begge disse to løsningsforslagene nærmere. Nå må vi gå i dialog med departementet for å finne ut hva hvert enkelt alternativ konkret vil bety, og vurdere konsekvensene for Den norske kirke, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirkerådet mener det er viktig at lovforslaget legger godt til rette for et livssynsåpent samfunn. Ved å anerkjenne retten til å utøve tro og livssyn både privat og offentlig, tydeliggjøres tros- og livssynssamfunnenes viktige rolle i det norske samfunnet.

- Vi er fornøyde med at forslaget til rammelov for Den norske kirke så langt vi kan se i hovedsak er slik som Kirkemøtet har bedt om. Dette er et godt grunnlag for vårt videre arbeid med kirkeordning. Vi vil nå sette oss grundig inn i hele dokumentet og ser frem til å se nærmere på helheten i forslaget til både melding og lov, sier leder i Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirkerådet ga sitt høringssvar på lovforslaget til departementet i desember 2017. Les hele svaret under.

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke