Riksantikvaren

Forskningsundersøkelse i og ved Stavanger domkirke

Del

Riksantikvaren gir tillatelse til forskningsundersøkelse i og ved Stavanger domkirke. Det er Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger som er ansvarlig for prosjektet.

Stavanger domkirke. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren
Stavanger domkirke. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren

Forskningsundersøkelsen inngår i et større internasjonalt forskingsprosjekt: Future preservation of past life: A multidisciplinary investigation into preservation of ancient biological remains from medieval cemeteries.

Todelt prosjekt

Arkeologisk museum er tildelt forskningsmidler fra Forskningsrådet. Forskningsundersøkelsen har to formål. For det første ønsker man å få bedre innsikt i forholdet mellom tilstanden til arkeologiske kulturlag, skjelett og gravmateriale og ulike miljøfaktorer. I tillegg er det et mål å få ny kunnskap om levesett og levekår i Stavanger i middelalderen.

- Riksantikvaren er opptatt av at vi får mer kunnskap om hvordan et endret klima påvirker arkeologiske kulturlag. I tillegg vet vi at gode metoder for bevaring og konservering av arkeologiske funn er i stadig utvikling. Begge deler er problemstillinger som er veldig aktuelle i andre land. Derfor er det viktig at vi deltar i internasjonale forskningsprosjekter og deler kunnskap over landegrenser, sier avdelingsdirektør Elisabeth Dahle hos Riksantikvaren.

Stor kunnskapsverdi

Arkeologisk museum ved Universitetet i Stavanger har søkt om og får tillatelse fra Riksantikvaren til å gjennomføre en viktig forskningsundersøkelse i og ved Stavanger domkirke. Riksantikvaren mener at prosjektet vil ha stor kunnskapsverdi for videre forskning på tidlig byutvikling, menneskene som bodde i Stavanger og på utvikling og bruk av kirkestedet i middelalderen. Undersøkelsen vil dessuten ha stor nytteverdi for forvaltning av middelalderske kirkesteder og middelalderbyene i en framtid preget av stadig større klimautfordringer.

Kan gi bedre rutiner

Som del av undersøkelsen har Arkeologisk museum en plan for å få til bedre rutiner for håndtering av skjelettmateriale, både under selve utgravningen og som vitenskapelig arkiv. Dette mener Riksantikvaren er svært positivt.

Forskningsprosjektet vil også, sammen med den pågående utgravningen i krypkjelleren i domkirken, gi ny kunnskap om bevaring av arkeologisk materiale, og om Stavanger i middelalderen.

Nøkkelord

Kontakter

PressevaktRiksantikvarenIkke send sms, telefonen viderekobles.

Telefonen er betjent i vanlig kontortid.

Tel:404 65 153

Bilder

Stavanger domkirke. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren
Stavanger domkirke. Foto: Lene Buskoven, Riksantikvaren
Last ned bilde

Om Riksantikvaren

Riksantikvaren
Riksantikvaren
Dronningens gate 13
0152 Oslo

22 94 04 00https://www.riksantikvaren.no/

Riksantikvaren er et direktorat underlagt Klima- og miljødepartementet, og vi er departementets rådgiver i alle saker som gjelder kulturminner og kulturmiljø. Riksantikvaren er den overordnete kulturminnemyndigheten og ansvarlig for å sette i verk den nasjonale kulturminnepolitikken. Vi har et faglig ansvar overfor kommunene, fylkeskommunene, Sametinget, Sysselmannen på Svalbard og forvaltningsmuseene på kulturminnefeltet.

Følg saker fra Riksantikvaren

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Riksantikvaren på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Riksantikvaren

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom