Forskningsrådet

Forskningsrådet lyser ut 1,7 milliarder kroner til Kompetanse- og samarbeidsprosjekter

Del

Målet er å utvikle ny kunnskap og å bygge forskningskompetanse som samfunnet og næringslivet trenger for ny verdiskapning og for å løse samfunnsutfordringer.

Utlysningene spenner tematisk bredt og er rettet mot prosjekter der forskningsorganisasjoner samarbeider med aktører utenfor forskningssektoren.
Utlysningene spenner tematisk bredt og er rettet mot prosjekter der forskningsorganisasjoner samarbeider med aktører utenfor forskningssektoren.

Koronakrisen viser at samarbeid mellom forskningsinstitusjoner, offentlig sektor og næringsliv er viktigere enn noen gang. Vi skal ikke bare komme oss gjennom krisen; det er nå vi skaper kunnskapsgrunnlaget for grønn omstilling av næringslivet, fremtidens helsetjenester, nye velferdsløsninger, og for å løse de store samfunnsutfordringene. Vi håper Forskningsrådet mottar mange gode søknader til disse store utlysningene, sier næringsminister Iselin Nybø.   

Ønsker å mobilisere næringslivet til forskningsinnsats 

Temaene i utlysningene spenner bredt, fra landbaserte matsystemer til havteknologi, fornybar energi og arealer under press. Utlysningene er rettet mot prosjekter hvor samarbeid mellom forskningsorganisasjoner og aktører utenfor forskningssektoren står sentralt, og implementering av resultatene er en viktig del av prosjektene. Forskningsrådet kan dekke vesentlige deler av partnernes kostnader. 

– Vi ser at koronakrisen gjør det utfordrende for forskningsmiljøene å få med seg relevante bedrifter som samarbeidspartnere. Jeg håper næringslivet ser mulighetene som ligger i disse utlysningene og vil investere i viktig kompetanse som både de selv og samfunnet trenger. Jeg er overbevist om at denne type samarbeid mellom bedrifter og forskningsmiljøer vil bidra til å styrke konkurransekraften, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.   

Se fullstendige utlysninger: Samarbeidsprosjekt for å møte utfordringer i samfunn og næringsliv  og Kompetansebyggende prosjekt for næringslivet  

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Utlysningene spenner tematisk bredt og er rettet mot prosjekter der forskningsorganisasjoner samarbeider med aktører utenfor forskningssektoren.
Utlysningene spenner tematisk bredt og er rettet mot prosjekter der forskningsorganisasjoner samarbeider med aktører utenfor forskningssektoren.
Last ned bilde

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Forskningsrådet er den nasjonale organisasjonen for finansiering av forskning og eksperimentell utvikling (FoU) og FoU-støttet innovasjon. Forskningsrådet skal være en markert forsknings- og innovasjonspolitisk aktør nasjonalt og internasjonalt, en strategisk investor, en synlig og inkluderende samfunnsaktør og en kunnskapsbasert rådgiver. Gjennom disse rollene skal vi legge til rette for utviklingen av sterke forsknings- og innovasjonsmiljøer som hevder seg i den internasjonale konkurransen, skaper innsikt, bidrar til verdiskaping og til å løse de samfunnsutfordringene Norge og verdenssamfunnet står overfor. Forskningsrådet skal gi næring til nye ideer, gjøre grensesprengende forskning og radikal innovasjon mulig og jobbe for et samfunn der forskning brukes og deles. 

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom