Forskningsrådet

Forskningsrådet deler ut nesten 900 millioner kroner for å løse store samfunnsutfordringer

Del

For å løse store samfunnsutfordringer innen alt fra klimateknologi, helse og utdanning til transportsystemer og matproduksjon trenges det et tett samarbeid mellom forskere, private bedrifter og det offentlige. Nå deler Forskningsrådet ut 888 millioner kroner til totalt 83 prosjekter over hele landet til slike kompetanse- og samarbeidsprosjekter.

Forskningsrådet mottok søknader for til sammen 2,7 milliarder kroner til disse utlysningene, og her kan du se oversikten over de 83 prosjektene som får tildelt midler:
 – For å løse de store samfunnsutfordringene må vi jobbe sammen, og med disse prosjektene kobler vi de beste hodene inne forskning med de som sitter nærmest utfordringene. På den måten blir veien fra forskning til praktisk løsning kortere, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

Formålet med kompetanse- og samarbeidsprosjekt er å utvikle ny kunnskap og bygge forskningskompetanse som samfunnet trenger. Prosjektene forutsetter samarbeid og dialog mellom forskningsmiljøer og relevante aktører utenfor forskningssektoren.  

Stor bredde og høy kvalitet 

– Årets søknader holder meget høy kvalitet og vitner om stor bredde og solide miljøer innen norsk forskning. Søknadene bekrefter også at vi som samfunn trenger mer kunnskap på en rekke sentrale områder, sier John-Arne Røttingen, administrerende direktør i Forskningsrådet.

Søknadene har blitt vurdert av fageksperter. Prioriteringer og tildelinger er foretatt av bredt sammensatte porteføljestyrer.  

Bærekraftig utvikling som en rød tråd 

FNs bærekraftsmål definerer de store samfunnsutfordringene som Norge og verden står overfor. Prosjektenes effekt på hoved- og delmål i bærekraftsmålene inngår i vurdering av søknadene.  

– Forskningsrådet investerer på fellesskapets vegne innen områder som har store konsekvenser for samfunnet og som berører oss som enkeltpersoner. Det er viktigere enn noensinne at samfunnet investerer i kunnskap, sier Røttingen.

Tildelingen er den første av totalt tre tildelinger på til sammen 5 milliarder kroner som skjer den siste uken før jul. For tur står Forskerprosjekt og Innovasjonsprosjekt i næringslivet der forskning spiller en nøkkelrolle. 

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om Forskningsrådet

Forskningsrådet
Forskningsrådet
Drammensveien 288
0283 OSLO

22 03 70 00https://www.forskningsradet.no

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale forskningspolitiske rådgiver. Forskningsrådet finansierer forskning for vel 8 milliarder kroner.

Følg saker fra Forskningsrådet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Forskningsrådet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Forskningsrådet

78 norske fagmiljøer ønsker å forske på korona8.4.2020 07:00:00 CESTPressemelding

78 fagmiljøer leverte inn søknad til Forskningsrådets hasteutlysning på koronaviruset. Samtidig har Forskningsrådet og Utenriksdepartementet gjort omprioriteringer av midler for å øke beløpet i utlysningen, og Trond Mohn-stiftelse og Kreftforeningen bidrar også med midler. Totalt er det nå inntil 130 millioner kroner som lyses ut til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet.

Forskningstiltak for å hjelpe næringslivet under koronakrisen23.3.2020 14:01:06 CETPressemelding

Forskningsrådet har et bredt næringsrettet oppdrag hvor vi både gir direkte støtte til FoU-prosjekter i næringslivet og indirekte støtte gjennom SkatteFUNN-ordningen. I tillegg støtter vi prosjekter i universiteter, høyskoler og institutter for å sikre at norsk næringsliv har tilgang på kunnskap, teknologi, infrastruktur og nettverk som skaper konkurransekraft for grønn og digital omstilling.

Søknadsfrist forskerprosjekt utsatt til 20. mai og fellesløft for tverrfaglighet er utsatt til neste år20.3.2020 09:10:00 CETPressemelding

Forskning og utvikling er helt sentralt for å løse utfordringene vi alle nå står overfor, og det er viktig å håndtere pandemien samtidig som vi begrenser konsekvensene for økonomien og samfunnet. Forskningsrådet utsetter søknadsfristen for Forskerprosjekter med 2 uker fra 6. til 20. mai etter dialog med våre søkere og ledelsen i universitets-, institutt- og helsesektoren. Fellesløft for tverrfaglighet blir utsatt til 2021.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom