If

Forsikringsselskap forplikter seg til ambisiøse, internasjonale klimamål

Del

If stiller økte klimakrav til seg selv og tusenvis av leverandører.

Nordens største forsikringsselskap har forpliktet seg til Science Based Targets-initiativet (SBTi). If Skadeforsikring forventer at nye, ambisiøse klimamål vil ha effekt på selskapets klimagassutslipp, både i egen investeringsportefølje og også blant selskapets 4000 partnere og leverandører. If har 3000 partnere i bil- og bilverkstedindustrien og nesten 1000 leverandører innenfor eiendom. 

For bare noen uker siden kunngjorde If, som første nordiske forsikringsselskap,at de nå stiller krav til industrikundenes arbeid med ESG (Environment, Social og Governance). ESG-vurderingene inkluderes i den totale risikovurderingen av selskapene. Nå tar forsikringsselskapet et nytt, stort skritt ved å bli med i Science Based Targets-initiativet (SBTi). If forplikter seg til å oppfylle ambisiøse klimamål i samsvar med den nyeste klimaforskningen om hva som trengs for å holde den globale oppvarmingen under 2 og helst under helst 1,5 °C, i tråd med Parisavtalen.  

- Vi mener at dette er den mest ambisiøse måten å jobbepå når vi skal redusere utslipp. Vi ønsker jo at tiltakene våre skal få størst mulig effekt, sier konsernsjef Morten Thorsrud. 

 begynner If arbeidet med å avklare egne Science Based Targets-mål. Deretter skal målene godkjennes av klimaorganisasjonen Science Based Targets (SBT). Målene må dekke minst 5 år og maksimalt 15 år fra innleveringsdatoen. Arbeidet med målene skal rapporteres offentlig hvert år. 

Forsterket effekt gjennom økte krav

Siden 2008 har If jobbet med å redusere klimautslipp, og i denne perioden har selskapet redusert CO2-utslippene fra egen virksomhet med 59 prosent. Ved å forplikte seg til SBTi forventer forsikringsselskapet resultater utover egne tiltak, og selskapet vil også stille strengere krav til partnere og leverandører. 

Konsernsjef Morten Thorsrud sier at innsatsen skal intensiveres i hele Ifs leverandørkjede: 

- Vi stiller høyere kratil leverandørene og partnerne våre for å oppnå fremtidige mål. Vi ønsker både å tiltrekke oss nye leverandører og partnere som ønsker å oppfylle krav for miljøet og å gå videre med dem vi har i dag, sier han.  

Reparerer skader for milliarder

Det er ikke småtteri når Nordens største forsikringsselskap teller opp hvor mange skadesaker som behandles årlig. I 2020 håndterte If reparasjoner og gjenoppbygging for mer enn 15 milliarder SEK, fordelt på mer enn 526 000 kjøretøyrelaterte skader og nesten 450 000 skader knyttet til bolig og eiendom. I mobilitetssektoren har If mer enn 3000 partnere i Norden, og rundt 950 leverandører jobber med If innenfor byggesektoren. 

- I dag gjenbruker og reparerer partnerne våre reservedeler når det er mulig. I fjor gjenbrukte If mer enn 3400 tonn med metall og plast i stedet for å bruke nye reservedeler. Men vi mener at vi kan gjøre mer. Og vi mener at alle må gjøre en innsats for å oppfylle Parisavtalen. Derfor øker vi nå ambisjonene og forplikter oss til SBTi-initiativet, sier Morten Thorsrud.  

SBTis retningslinjer for finanssektoren krever at finansinstitusjoner inkluderer investeringer i målsettingene sine.  

Ifs investeringsportefølje på rundt 120 milliarder SEK, hvorav nesten 5 milliarder SEK er investert i grønne obligasjoner, utgjør majoriteten av Ifs totale klimagassutslipp. If skal nå definere mål for å tilpasse investeringsaktivitetene med Parisavtalen.

En innledende analyse av investeringsporteføljen viser at If har et godt utgangspunkt: Mer enn halvparten av porteføljen kan i dag kategoriseres som tilpasset Parisavtalen. Neste skritt vil være å gjennomføre en nedenfra-og-opp-analyse av alle investeringer,  gjennom retningslinjene for investeringer og analysere sektorer og selskaper. Dette skal brukes til å sette konkrete mål for utslippsreduksjon for If 

Ønsker å inspirere  

Det er få nordiske forsikringsselskaper som har forpliktet seg til SBTi 

- Som Nordens ledende forsikringsselskap håper vi å gå foran med et godt eksempel og at andre følger etter, sier Morten Thorsrud.  

SBTier et samarbeidmellom FNs Global Compact, World Resources Institute (WRI), CDP (Carbon Disclosure Project)og World Wildlife Fund (WWF)Målet er å drive frem  ambisiøse klimatiltak i privat sektor. 

Mer enn 1000 selskaper i 60 land og nesten 50 sektorer har forpliktet seg til å redusere utslippene sine i det tempoet og i den størrelsesorden som vitenskapsbaserte klimamål krever. 

If eies av det finske finanskonsernet Sampo. 

Les mer om Science Based Targets her. 

Kontakter

Morten ThorsrudCEO

Bilder

Om If

If
If
Drammensveien 264
0283 Oslo

21 49 24 00https://www.if.no

If forsikrer alt som betyr noe i livet: mennesker, dyr, boliger, biler og mye mer. Vi hjelper også bedrifter slik at de kan fungere som normalt selv om de skulle få en skade. Takket være våre 7 900 dyktige medarbeidere kan 3,7 millioner kunder i Norden og Baltikum føle seg trygge på at de vil få den hjelpen de trenger - hvis noe skulle skje.

Følg pressemeldinger fra If

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra If på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste pressemeldinger fra If

I vårt presserom finner du alle våre siste pressemeldinger, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom